ليست دروس رشته علمی – کاربردی ارتباط تصويری مقطع کارشناسی ناپيوسته

 

           ناپيوسته گرافيک

ليست دروس رشته علمی – کاربردی ارتباط تصويری مقطع کارشناسی ناپيوسته

 

جبرانی

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
01 روشهای آموزش هنر در مدارس 2 جبرانی
02 هنر در دنيای کودکان 2 جبرانی
03 حکمت هنر اسلامی 2 جبرانی
04 آشنايی با هنر سنتی ايران 2 جبرانی
05 مبانی هنرهای تجسمی 1 1 2 جبرانی
06 کارگاه طراحی پايه 3 3 جبرانی
07 آشنايی با رشته های هنری معاصر 2 جبرانی
08 تصوير متحرک 1 2 جبرانی
09 ادبيات داستانی ايرانی 1 2 جبرانی

تعداد  20 واحد

 

ترم اول

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
11 هندسه مناظر و مرايا 2 پايه
18 اصول علمی ارتباط و تبليغات 2 اصلی
21 خوشنويسی و طراحی  حروف  1 2 1 اصلی
23 کارگاه ارتباط تصويری  1 1 2 تخصصی
13 هنر و تمدن اسلامی 2 پايه
5 تربيت بدنی ( 2 ) 1 عمومی
1 انديشه اسلامی ( 2 ) 2 عمومی
2 انقلاب اسلامی ايران 2 عمومی

تعداد  17 واحد

 

 

 

 

 

 

ترم دوم

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
15 عکاسی تخصصی 1 1 1 اصلی
17 کامپيوتر تخصصی 1 2 1 اصلی
19 روشهای پيشرفته چاپ 1 1 اصلی
20 روش تحقيق در ارتباط تصويری 2 اصلی
22 خوشنويسی و طراحی حروف  2 2 1 21 اصلی
24 کارگاه ارتباط تصويری 2 1 2 23 تخصصی
3 تاريخ تحليلی صدر اسلام 2 عمومی

تعداد  17 واحد

واحد شبستر

 

 

ترم سوم

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
16 عکاسی رنگی 1 1 15 اصلی
27 کامپيوتر تخصصی 2 2 1 17 تخصصی
25 کارگاه ارتباط تصويری  3 1 2 22 و24 تخصصی
29 نظارت چاپ 2 19 تخصصی
12 کارگاه حجم سازی 1 1 پايه
14 انسان ، طبيت ، طراحی 3 پايه
4 تفسير موضوعی نهج البلاغه 2 عمومی

تعداد  17 واحد

 

ترم چهارم

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
28 عکاسی تخصصی 2 1 2 16 تخصصی
26 کارگاه ارتباط تصوير ی  4   1 1 25 تخصصی
30 طرح عملی جامع 2 2 23،24،25 تخصصی
31 زبان تخصصی 2 تخصصی
32 پروژه 4 ترم آخر تخصصی
33 کارآموزی 2 ترم آخر تخصصی

تعداد  17 واحد

 

تعداد دروس تخصصی

31 واحد
تعداد دروس اصلی 19 واحد
تعداد دروس پايه 9 واحد
تعداد دروس عمومی

9 واحد

توجه:

I

õدروس جبرانی برای دانشجويان عزيز کاردانی پيوسته ( کاردانش ، فنی و حرفه ای ، سماء )  تعداد 12 واحد  می باشد .

õدروس جبرانی برای دانشجويان عزيز غيرمرتبط گرافيک  و کاردانی ناپيوسته نامرتبط تعداد 12 واحد می باشد .

õدروس جبرانی برای دانشجويان فارغ التحصیل علمی و کاربردی در صورت گذراندن پیش دانشگاهی 8 واحد..

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *