نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی

 شرایط پذیرش :
1- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تائید وزارت آموزش و پرورش یا برابر آن برای آموزش های حوزوی.

2- داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت رسیده باشد.
2- داشتن شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هر یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه
3- برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته های انتخابی
4- دارا بودن برگه معافیت تحصیلی و یا کارت پایان خدمت برای داوطلبین پسر

مقررات وظیفه عمومی:
براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان مرد لازم است جهت شرکت در پذیرش این دوره ها، یکی از شرایط زیر را داشته باشند و وضعیت نظام وظیفه خود را مطابق موارد زیر به طور مشخص در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.
1) داشتن کارت پایان خدمت.
2) داشتن کارت معافیت دایم (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص).
3) متولدین تا 1343/12/1و قبل از آن، به شرط این که تغییر سن نداده باشند.
4) کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.
5) داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت (پزشکی، کفالت و سایر)در مدت اعتبار آن.
این دسته از مشمولان پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون دریافت معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
6) دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی که به صورت حضوری مشغول به تحصیل بوده و تا تاریخ 1393/12/01در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل می شوند
7) دانش آموختگان دیپلم به شرط اتمام تحصیل تا پایان 22 سالگی و پیش دانشگاهی به شرط اتمام تحصیل تا پایان 24 سالگی به صورت پیوسته و حضوری (روزانه،بزرگسالان و آموزش از راه دور) و مشروط به این که از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یکسال سپری نشده و همچنین قبل از ثب تنام در دانشگاه نیز وارد غیبت نشده باشند.
8) دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت ( 18 سالگی تمام) موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی به صورت حضوری یا غیرحضوری (داوطلب آزاد) شده باشند به شرط نداشتن غیبت.
تذکر: دانش آموزانی که در سن 17 سالگی و قبل از سن مشمولیت موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی میشوند چنانچه حداکثر تا شش ماه پس از رسیدن به سن مشمولیت ( 18 سالگی تمام) وارد دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصیل میباشند در غیر این صورت به دلیل ورود به غیبت، مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. مگر این که در مهلت شش ماه معرفی، خود را از طریق یکی از دفاتر پلیس + 10 به وظیفه عمومی معرفی کرده و دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.
9) دانش آموزان مشمول که پس از ترک تحصیل و در مهلت یکساله معرفی به وظیفه عمومی، موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی به صورت داوطلب آزاد شده باشند به شرط نداشتن غیبت و سپری نشدن بیش از یکسال از تاریخ اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی.
10) دانش آموختگان دیپلم یا پیش دانشگاهی دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت که تاریخ اعزام آنان سپری نشده باشد.
تبصره: افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی یا پذیرش در دانشگاه می باشد، لازم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمدید موعد اعزام خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت به دلیل ورود به غیبت شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد.
11 ) متولدین سال 1354 و قبل از آن، این قبیل مشمولان باید پس از اعلام قبولی و در زمان ثبت نام کارت معافیت دایم (معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری) را ارایه نمایند.
12 )کارکنان وظیفه ای که خدمت دوره ضرورت آنان تا تاریخ ثبت نام و شروع به تحصیل به پایان میرسد (این دسته از افراد مجاز به شرکت در پذیرش می باشند، لیکن باید به هنگام ثبت نام در دانشگاه، گواهی یا کارت پایان خدمت ارایه نمایند).
13 ) طلاب علوم دینی دارنده مدرک دیپلم یا پیشدانش گاهی و دارای معافیت تحصیلی حوزه.
– این دسته از طلاب، مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه مربوط تایید شود میتوانند با همان معافیت تحصیلی حوزه، در دانشگاه نیز تحصیل نمایند و در صورتی که معافیت تحصیلی آنان به هر دلیل از سوی حوزه لغو گردد، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
14) دانشجویان انصرافی در صورتی که در سقف مجاز سنوات تحصیل انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یکسال سپری نشده باشد.
تذکرات مهم:
1) مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در پذیرش و قبولی در آن، مجوز تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند.
2) دانشجویان اخراجی دانشگاهها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دایم، مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند (به جز افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده و در مهلت معرفی در دانشگاه پذیرفته شده اند).
3) دانشجویان شاغل به تحصیل، مجاز به شرکت مجدد در پذیرش نیستند و همچنین دانش آموختگان مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل مجدد در این مقطع (کاردانی) نمی باشند.
4) ترخیص سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.
5) دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، در طول تحصیلات دانشگاهی (از دیپلم تا دکتری)فقط یکبار مجاز به انصراف میباشند مشروط به این که در سنوات مجاز تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یکسال سپری نشده باشد.
6) کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند.
7) سنوات مجاز تحصیل در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته حداکثر 2/5 می باشد.
8) دانش آموزانی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی، در ماههای خرداد یا شهریور هر سال فارغ التحصیل می شوند، چنانچه تا پایان شهریور سال آینده در دانشگاه پذیرفته شوند و فاقد غیبت بوده، از معافیت تحصیلی بهره مند خواهند شد.
مثال 1: دانش آموز متولد 1375 و ماقبل آن که در خرداد یا شهریور سال 93 در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته می شود، آخرین مهلت معرفی وی تا پایان شهریورماه سال 94 میباشد که علاوه بر پذیرش سال 93 میتواند در پذیرش سال 94 نیز شرکت نماید.
مثال 2: دانش آموز متولد 1375 و ماقبل آن در خرداد یا شهریور سال 93در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته شده است آخرین مهلت معرفی وی تا پایان شهریورماه سال 94میباشد .

در دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی ، نحوه پذیرش بر اساس معدل و در هر رشته بنا به ظرفیت اعلام شده از طرف مرکز می باشد . به عنوان مثال در رشته ای اعلام شده است ظرفیت گنجایش مرکز 100 نفر می باشد حال متقاضیان در آن رشته 200 نفر می باشند . معدل های کلیه متقاضیان به رایانه داده می شود و رایانه از میان آنها بر اساس سهمیه بالاترین معدل را پیدا کرده و آن را سقف قرار می دهد . به عنوان مثال بالاترین معدل 18 می باشد ، رایانه 18 را سقف قرار داده و 100 نفر را از 18 به پائین گزینش میکند تا ظرفیت تکمیل شود . حال ممکن است ظرفیت به معدل 14 یا کمتر یا بیشتر ختم شود ثبت نام از طریق دفترچه ثبت نام سازمان سنجش صورت می پذیرد و متقاضی می بایست ضمن تهیه دفترچه ثبت نام دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی از سایت سازمان سنجش و آموزش کشور در زمان اعلام شروع ثبت نام از طریق سازمان سنجش نسبت به تکمیل فرم مربوطه و انتخاب رشته و مرکز مورد نظر و ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *