ليست دروس رشته علمی – کاربردی ارتباط تصويری مقطع کارشناسی ناپيوسته

 

           ناپيوسته گرافيک

ليست دروس رشته علمی – کاربردی ارتباط تصويری مقطع کارشناسی ناپيوسته

 

جبرانی

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
01 روشهای آموزش هنر در مدارس 2 جبرانی
02 هنر در دنيای کودکان 2 جبرانی
03 حکمت هنر اسلامی 2 جبرانی
04 آشنايی با هنر سنتی ايران 2 جبرانی
05 مبانی هنرهای تجسمی 1 1 2 جبرانی
06 کارگاه طراحی پايه 3 3 جبرانی
07 آشنايی با رشته های هنری معاصر 2 جبرانی
08 تصوير متحرک 1 2 جبرانی
09 ادبيات داستانی ايرانی 1 2 جبرانی

تعداد  20 واحد

 

ترم اول

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
11 هندسه مناظر و مرايا 2 پايه
18 اصول علمی ارتباط و تبليغات 2 اصلی
21 خوشنويسی و طراحی  حروف  1 2 1 اصلی
23 کارگاه ارتباط تصويری  1 1 2 تخصصی
13 هنر و تمدن اسلامی 2 پايه
5 تربيت بدنی ( 2 ) 1 عمومی
1 انديشه اسلامی ( 2 ) 2 عمومی
2 انقلاب اسلامی ايران 2 عمومی

تعداد  17 واحد

 

 

 

 

 

 

ترم دوم

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
15 عکاسی تخصصی 1 1 1 اصلی
17 کامپيوتر تخصصی 1 2 1 اصلی
19 روشهای پيشرفته چاپ 1 1 اصلی
20 روش تحقيق در ارتباط تصويری 2 اصلی
22 خوشنويسی و طراحی حروف  2 2 1 21 اصلی
24 کارگاه ارتباط تصويری 2 1 2 23 تخصصی
3 تاريخ تحليلی صدر اسلام 2 عمومی

تعداد  17 واحد

واحد شبستر

 

 

ترم سوم

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
16 عکاسی رنگی 1 1 15 اصلی
27 کامپيوتر تخصصی 2 2 1 17 تخصصی
25 کارگاه ارتباط تصويری  3 1 2 22 و24 تخصصی
29 نظارت چاپ 2 19 تخصصی
12 کارگاه حجم سازی 1 1 پايه
14 انسان ، طبيت ، طراحی 3 پايه
4 تفسير موضوعی نهج البلاغه 2 عمومی

تعداد  17 واحد

 

ترم چهارم

 

نام درس

 

تعداد واحد  

پيشنياز

 

نوع درس

 کد درس ن       ع
28 عکاسی تخصصی 2 1 2 16 تخصصی
26 کارگاه ارتباط تصوير ی  4   1 1 25 تخصصی
30 طرح عملی جامع 2 2 23،24،25 تخصصی
31 زبان تخصصی 2 تخصصی
32 پروژه 4 ترم آخر تخصصی
33 کارآموزی 2 ترم آخر تخصصی

تعداد  17 واحد

 

تعداد دروس تخصصی

31 واحد
تعداد دروس اصلی 19 واحد
تعداد دروس پايه 9 واحد
تعداد دروس عمومی

9 واحد

توجه:

I

õدروس جبرانی برای دانشجويان عزيز کاردانی پيوسته ( کاردانش ، فنی و حرفه ای ، سماء )  تعداد 12 واحد  می باشد .

õدروس جبرانی برای دانشجويان عزيز غيرمرتبط گرافيک  و کاردانی ناپيوسته نامرتبط تعداد 12 واحد می باشد .

õدروس جبرانی برای دانشجويان فارغ التحصیل علمی و کاربردی در صورت گذراندن پیش دانشگاهی 8 واحد..

 

مراکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

رشته های دایر مرکز

رشته های ترمی دایر مرکز

کاردانی کارشناسی
1- الکترونیک صنعتی

2- صنايع شيميايي           

3- مديريت – امور اداري                  

4- عمران – امور پيمانها      

5- شبكه هاي كامپيوتري      

6- فناوري اطلاعات – اينترنت وشبكه هاي گسترده

7- فناوری اطلاعات-خدمات الکترونیک شهر                 

8- نرم افزار – برنامه سازي كامپيوتر

9- كامپيوتر – سيستمهاي كامپيوتري        

10- فناوری اطلاعات و ارتباطات

11-معدن – اكتشاف      

12- شهرسازی          

 

1-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

2-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                        

3-مهندسي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات                

4-مهندسي فناوري اطلاعات تجارت الكترونيك            

5-مهندسي فناوري اطلاعات برنامه نويسي تحت وب          

6-مهندسي فناوري اطلاعات طراحي صفحات وب      

7-مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي            

8-مهندسي فناوري اطلاعات-خدمات رايانه اي در شهرداري

9-مهندسي فناوري شبکه هاي کامپيوتري        

10-مهندسي فناوري اطلاعات امنيت اطلاعات

 

رشته های پودمانی دایر مرکز

کاردانی کارشناسی
1- فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه گسترده

2- نرم افزار کامپیوتر-برنامه سازی کامپیوتری

3- سخت افزار کامپیوتر

4- نرم افزار کامپیوتر

5- مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

 

1-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

2-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                        

3-مهندسي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات                

4- مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي            

5-مدیریت خانواده(غیر حضوری)

رشته های اجرا شده مرکز

 

 

رشته های اجرا شده ترمی  مرکز

کاردانی کارشناسی
1- نرم افزار كامپيوتر  

2-نرم افزار سيستم    

3-سخت افزار كامپيوتر      

4-فناوري اطلاعات وارتباطات

5-الكترونيك آنالوگ    

6-عمران – امور پيمانها      

7-شهرسازي                 

8-امور اداري

9-الكترونيك عمومي          

10- صنايع شيميايي           

11-معدن – اكتشاف      

12-كامپيوتر – سيستمهاي كامپيوتري        

13-مديريت – امور اداري                  

14-فناوري اطلاعات – اينترنت وشبكه هاي گسترده

15-نرم افزار – برنامه سازي كامپيوتر

16-شبكه هاي كامپيوتري     

17-فناوري اطلاعات-خدمات الکترونيکي شهر
      

 

1- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

2-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

3-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                        

4-مهندسي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات                

5-مهندسي فناوري اطلاعات تجارت الكترونيك            

6-مهندسي فناوري اطلاعات برنامه نويسي تحت وب          

7-مهندسي فناوري اطلاعات طراحي صفحات وب      

8-مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي            

9- مهندسي فناوري اطلاعات-خدمات رايانه اي در شهرداري        

10-مهندسي فناوري شبکه هاي کامپيوتري

11- مهندسي فناوري اطلاعات امنيت اطلاعات  

 

 

 

رشته های اجراشده پودمانی مرکز

کاردانی کارشناسی
1-سخت افزار كامپيوتر    

2-نرم افزار كامپيوتر

3-اينترنت وشبكه هاي گسترده

4-برنامه سازي كامپيوتر    

5-شبكه هاي كامپيوتري  

6-مونتاژ وتعميرسيستم هاي سخت افزار

 

1-مهندسي تكنولوژي فناوري اطلاعات                                      

2-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                                            

3-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

4-مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي                                        

5-مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري                                                              

 

مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی شعبه رشت

مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی شعبه رشت

این مرکز فعالیت خود را از سال 1378 شروع کرده و در حال حاضر با دارا بودن بیش از 1000 دانشجوی مشغول به تحصیل در رشته های معماری، عمران، محیط زیست، شهرسازی، نقشه برداری و … در مقاطع کاردانی و کارشناسی در مساحت تقریبی 3500 متر مربع مشغول به فعالیت است.

رشته های این مرکز

کاردانی
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر، ساختمان – کارهای عمومی ساختمان، نقشه کشی معماری – معماری کاردان فنی نرم افزار کامپیوتر، کاردان فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاردان فنی عمران – ساختمان های بتنی، کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان، کاردانی معماری
کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی تکنولوژی کنترل، مهندسی تکنولوژی ساختمان، مهندسی تکنولوژی عمران – عمران، مهندسی تکنولوژی مهندسی اجرایی عمران، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی علمی کاربردی معماری

رشته های بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس

رشته های بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس

 رشته های کاردانی

 1. کاردانی حرفه ای مربیگری فوتبال

 2. کاردانی حرفه ای مربیگری تربیت بدنی معلولین

 3. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشی

 4. کاردانی حرفه ای مربیگری فوتسال

 5. کاردانی حرفه ای آمادگی جسمانی

رشته های کارشناسی ( کاردانی به کارشناسی)

 

 1. مهندسی فناوری معماری – طراحی فضاها و اماکن ورزشی

 2. کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی

 3. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی

 4. کارشناسی حرفه ای پزشکیار ورزشی

 5. کارشناسی حرفه ای روان شناسی ورزشی

 6. کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی

 7. کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

 8. کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

 9. کارشناس حرفه ای داوری فوتبال

 10. کارشناسی حرفه ای ماساژ و کایروپرکتیک

 11. کارشناسی حرفه ای انیمیشن – کارگردانی

 12. کارشناسی حرفه ای گویندگی و مجری گری ورزشی

 13. کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

 14. کارشناسی حرفه ای خبرنگاری ورزشی

 15. کارشناسی حرفه ای فناوری اطلاعات – آنالیز ورزشی

دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان هرمزگان دورههای موجود در مراكز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس

دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان هرمزگان
دورههای موجود در مراكز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس  

رديف

عنوان دوره

مقطع

1

حقوق قضائی گرايش علوم ثبتی

كارداني ناپيوسته

2

حقوق قضائی گرايش علوم ثبتی

کارشناسی ناپيوسته

3

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار

کاردانی ناپیوسته

4

کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

کارشناسی ناپیوسته

5

حسابداری گرايش دولتی

كارداني ناپيوسته

6

مدیریت بازرگانی

كارداني ناپيوسته

7

مترجمی زبان انگلیسی

كارداني ناپيوسته

8

نرم افزار کامپیوتر

كارداني ناپيوسته

9

حسابداری گرایش دولتی

کاردانی ناپیوسته

10

فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارداني ناپيوسته

11

کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی

کارشناسی نا پیوسته

12

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

13

شهرسازی

كارداني ناپيوسته

14

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی –برنامه ریزی فرهنگی

کارشناسی ناپیوسته

15

حسابداری

كارشناسي ناپيوسته

16

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

کاردانی ناپیوسته

17

کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی

کاردانی ناپیوسته

18

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار

کاردانی ناپیوسته

19

کاردانی فنی شهرسازی

کاردانی ناپیوسته

20

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی

کارشناسی ناپیوسته

21

مدیریت امورفرهنگی

كارشناسي ناپيوسته

22

کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

23

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی

کاردانی ناپیوسته

24

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

25

مهندسی تکنولوژی فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

26

مهندسي فناوري اطلاعات-تجارت الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

27

بازاریابی

كارداني ناپيوسته

28

حسابداری گرايش مالی

كارداني ناپيوسته

29

کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت وشبکه های گسترده

کاردانی ناپیوسته

30

فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارداني ناپيوسته

31

نرم افزار کامپیوتر

كارداني ناپيوسته

32

كارداني حرفه اي بازاريابي

كارداني ناپیوسته

33

کاردانی حرفه ای حسابداري- حسابداري مالي

كارداني ناپیوسته

34

 کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر

كارداني  ناپیوسته

35

کادانی فنی فناوري اطلاعات-اينترنت و شبكه هاي گسترده

كارداني ناپیوسته

36

کارشناسی حرفه ای حسابداري خدمات و توليدات صنعتي

كارشناسي  ناپیوسته

37

مهندسی فناوري اطلاعات گرايش امنيت اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته

معرفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

شهر نام مرکز آدرس
اهر مرکز آموزش علمی – کاربردی اهر اهر،خیابان 35 متری صاحب الزمان،ابتدای خیابان یاسر،ساختمان شماره2
بناب مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی بناب بناب – کیلومتر 5 جاده بناب- تبریز -نرسيده به نيروگاه سهند – رو به روي شهرك صنعتي
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی تبریز  تبریز – شهرک ارم – روبروی کلانتری 21- خ بهشت 2
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان آذربایجان شرقی تبريز- خيابان آزادي – خيابان سليمان خاطر-روبروی آتش نشانی – اداره بهزیستی شهرستان تبریز
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان زندان‌ها (تبریز) تبریز – جنب راهنمایی و رانندگی
تبريز مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه استان آذربایجان شرقی خیابان جنب ادره کل راهنمایی و رانندگی
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی مخابرات آذربایجان شرقی تبريز – ابتداي زعفرانيه – ساختمان جديدالتاسيس مركز آموزش مخابرات استان
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی علامه امینی آخرخيابان طالقاني مرکز تربیت معلم علامه امینی تبریز
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی تبريز شهرک ياغچيان خيابان نور نبش 18 متري عماد پلاک 2 مرکز آموزش بازرگاني تبريز
تبريز مرکز آموزش علمی – کاربردی تعاون تبریز
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی (تبریز) تبريز – خيابان عباسي – ايستگاه حا ج هاشم روبروي پارك چشم انداز – و مرکز آموزش سعید آباد به آدرس جاده
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی هواشناسی و علوم جو تبریز اداره كل ومرکز تحقیقات هواشناسي آذربايجان شرقي
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز تبریز- کوی ولیعصر – انتهای خیابان شهریار شمالی – 20 متری صفا
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی شركت موتوژن تبريز ـ منطقه صنعتي غرب  ـ جاده اختصاصي شركت موتوژن
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی چرم (تبریز) تبريز -منطقه صنعتی غرب-جاده صنعت- روبروی موتوِژن-شهرک فناوری قطعات خودرو
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع و معادن آذربایجان شرقی (تبریز) تبریز- خیابان شريعتي جنوبي – تقاطع پاستور قديم- پلاک 508
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان آموزش گروه تراكتور سازی ایران (تبریز) تبریز – کیلومتر 5 جاده سردرود- شرکت تراکتورسازی ایران – سازمان آموزش گروه تراکتورسازی ایران
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی شركت ایدم ساختمان مركزي: تبريز- منطقه صنعتي غرب- بلوار صنعت- خيابان صنعت 4 -شركت ايدم
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی تبریز تبریز – چهارراه آبرسان- به طرف عباسي- نرسيده به بيلانكوه- كوچه شيخ كمال- باغ كمال
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی گروه ماشین‌سازی تبریز تبریز- قراملک – گروه ماشین سازی تبریز- مرکز آموزش وتحقیق
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی شیرین عسل کیلومتر 35 جاده تبریز – آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی – 30 متری اول – دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع غذایی شیرین عسل
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع كوچك آذربایجان شرقی منطقه صنعتي غرب تبريز,جاده صنعت ,روبروي موتوژن-شهرك فناوري خودرو
تبريز مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت بنیان دیزل
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی واحد استانی آذربایجان شرقی
تبريز مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز – جاده سنتو – سه راه قراملک
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌ تبریز
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز تبریز-خیابان سلیمان خاطر-روبروی بهزیستی
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد تبریز تبريز- بلوار منجم-خيابان قاليچيلر(شهيد ظهيري)- جنب آپارتمانهای آسمان- مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تبریز
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی تبریز اداره كل امور  مالياتي استان آذربايجان شرقي
تبريز مركز آموزش علمی – كاربردی بانك ملت تبریز خيابان شهيد مدني – روبروي بانك ملت شعبه مدني ساختمان آموزش
تبريز مرکز آموزش علمی – کاربردی نیروی انتظامی تبریز تبریز-ارتش جنوبیمعاونت آموزشی ناجا- ساختمان جدید (دروازه تهران- ساختمان راهنمایی)
تیکمه داش مركز آموزش علمی – كاربردی استاد شهریار تیكمه داش تبریز- تیکمه داش – اول بلوار استاد شهریار
شبستر مركز آموزش علمی – كاربردی شبستر استان آذربايجانشرقی – شهرستان شبستر – خ ميلاد شرقي بعد از پل ميلاد صد متر بطرف نوجه ده
مراغه مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی مراغه مراغه – خيابان خواجه نصير شمالي – ده متري بديع- ص پ 554
مراغه مركز آموزش علمی – كاربردی بازرگانی واحد مراغه

ساختمان شماره 2: خيابان پاسداران كوي اميرالمؤمنين پلاك 4

مراغه مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع غذایی مراغه آذربايجان شرقي،خيابان قدس،مركز آموزش صنايع غذايي مراغه
مراغه مرکز آموزش علمی – کاربردی مراغه
مرند مركز آموزش علمی – كاربردی مرند مرند – کیلو متر 5 جاده قدیم مرند, جلفا – شهرک صنعتی سرامیکی مرند -مرکزآموزش علمی کاربردی مرند
ملکان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی ملكان ملكان – خ کشاورز – نرسیده به میدان جهاد دانشگاهی – مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه ارومیه خیابان پاسداران (ساحلی)جنب مهمانسرای استانداری خانه جوان
اروميه مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان آذربایجان غربی هشت شهریور،خیابان عارف،روبروی ساختمان شماره 2 دانشپاه پیام نور
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی شهید رجایی (آذزبایجان غربی) اول جاده سلماس جنب ناحيه انتظامي
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی آذربایجان غربی (ارومیه) اروميه – كيلومتر 5 جاده سلماس – سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي – مجتمع آموزش جهاد كشاورزي
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه اروميه- خيابان استادان – پشت اداره كل اوقاف و امور خيريه
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی آذربایجان غربی كيلومتر 2 جاده سلماس  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی واحد استانی ارومیه
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 آذربایجان غربی بلوار شهید دستغیب نرسیده به خیابان مدیریت – مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌های ارومیه
اروميه مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی ارومیه ارومیه-خیابان کاشانی – ابتدای خ دانش – روبروی بانک ملی مرکزی ارومیه-پلاک 23
بوکان مرکز آموزش علمی – کاربردی بوکان بوکان فلکه فرمانداری خیابان شهید چمران کوچه سرو3
تكاب مركز آموزش علمی – كاربردی دهخدا (تكاب) تكاب – خيابان امام خميني – فرمانداري سابق – مركز آموزش علمي كاربردي دهخدا
مهاباد مرکز آموزش علمی – کاربردی مهاباد 1 مهاباد – خيابان جمهوري اسلامي بالاتر از چهارراه مولوي پلاك 114
مهاباد مرکز آموزش علمی – کاربردی مهاباد 2
مهاباد مرکز آموزش علمی – کاربردی مهاباد 3
میاندوآب مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی آذربایجان غربی (میاندوآب) مياندوآب -7 كيلومتري جاده مهاباد – مركز آموزش جهاد كشاورزي مياندوآب
میاندوآب مركز آموزش علمی – كاربردی میاندوآب میاندوآب- کمربندی جنوبی – جنب دبیرستان شاهد
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی علامه طباطبایی (اردبیل) بزرگراه شهدا – خيابان سعدي – كوچه كرداحمد
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی تعاون اردبیل اردبيل–خيابان شهيد دستغيب-ميدان توحيد-مركز آموزش عالي علمي -كاربردي تعاون اردبيل
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی اردبیل ارد بيل – فلكه سعدي خيابان كشاورز- خيابان گلسار- شهرك گلسار
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی اردبیل اردبيل -خيابان سي متري خيابان استاد منزوي
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی اردبیل بزرگراه شهدا-پشت پادگان شهید چمران-جنب استخر 17 شهریور- پلاک18
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی ذوب آهن اردبیل

2 _ اردبیل ، میدان ورزش ،روبروی شهرداری اردبیل طبقه سوم مجتمع نگین

اردبيل مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت دانش‌پژوهان ایران سوله اردبیل اردبیل میدان شریعتی جنب بانک کشاورزی و بیمه البرز
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اردبیل اردبیل – خيابان دانشگاه – بالاتر از نمايشگاه بين المللي مركز علمي كاربردي
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی خبر اردبیل -اردبيل ، خيابان حافظ، پشت كلانتري حافظ
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌های اردبیل خيابان دانشگاه ـ خيابان شهيد يسري ـ نرسيده به خيابان 18 متري اداره كل نوسازي مدارس ـ پلاك 69
اردبيل مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد اردبیل اردبيل – مبدان ایثار شهرک رازی جنب سالن شهید خدنگی – مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر اردبيل
اردبيل مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
پارس آباد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی اردبیل (مغان) پارس آباد كيلومتر 10 جاده اصلاندوز
پارس آباد مرکز آموزش علمی – کاربردی پارس آباد 1 ملكي: پارس آباد مغان- خيابان تربيت – شهرك فرهنگيان – مجتمع بزرگ اختياري
پارس آباد مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد پارس آباد پارس آباد – خيابان شهيد بهشتي جنوبي  ساختمان 29 بهمن طبقه چهارم
گرمی مرکز آموزش علمی – کاربردی گرمی اردبیل-شهرستان گرمی-خیابان هلال احمر
نیر مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی نیر نیر-خیابان معلم-پژوهشکده دارالفنون تلفن: 04523824544
آران و بیدگل مركز آموزش علمی – كاربردی آران و بیدگل آران و بیدگل میدان امام حسین (ع) خیابان حضرت ابوالفضل (ع) مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان اصفهان بالاترازفلكه دانشگاه صنعتي  كيلومتر1بلوارآزادگان مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اصفهان
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان اصفهان اصفهان – خ جي – ايستگاه دانشسرا
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 6 زندان مركزی اصفهان
اصفهان مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه اصفهان اصفهان سپاهانشهر بلوار غدیر خیابان خوارزمی 2 کوچه ندا
اصفهان مرکز اموزش علمی – کاربردی سازمان زندان‌ها (اصفهان) اصفهان ـ جاده دولت آباد ـ بلوار فرزانگان ـ روبروی باغ فدک ـ جنب کانون اصلاح و تربیت ـ مرکز اموزش و پژوهش منطقه 8 کشوری ( اصفهان )
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی شهید باهنر (اصفهان) بزرگراه كاوه – مقابل ترمينال مسافربري – خيابان پنج آذر
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی اصفهان 2- اصفهان-شهر جدید بهارستان- کیلومتر 9 جاده قلعه شور
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی فنون و خدمات هوایی اصفهان اصفهان – خيابان احمد آباد – ابتداي خيابان گلزار
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی هواشناسی و علوم جو اصفهان خيابان 22 بهمن – اداره كل هواشناسي استان اصفهان
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی نقش جهان اصفهان 1- اصفهان:خيابان عسگریه- چهارراه فرسان- جنب دبستان شهيد جعفريان  2- خیابان ابن سینا ( مجموعه شهشهان
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی شركت خدمات علمی – صنعتی اصفهان اصفهان-(1) خيابان چهارباغ عباسي- خيابان سيد عليخان- جنب مسجد الهادي- پلاك 29-(2)خیابان سید علیخان-مادی نیاصرم-پلاک83-(3)خیابان شیخ صدوق -هفت دست غربی-پلاک120 )
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان اصفهان – میدان آزادی – خیابان هزار جریب – خیابان شهید کلینی
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی عتیق اصفهان – خیابان امام خمینی – بعد از خیابان شهیدان کاظمی – نرسيده به خانه اصفهان – خیابان مادی فتوت – مرکز آموزش علمي کاربردي عتيق
اصفهان مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت تولیدی فرش ایران سپهر خیابان چهارباغ بالا،مجتمع تجاری اداری کوثر طبقه5 پلاک711
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی هرند _
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اصفهان اصفهان -ملك شهر- خيابان مطهري- خيابان شهيد آيت اله صدر – خيابان محمد باقر حكيم
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ وهنر واحد 2 اصفهان اصفهان -خیابان حکیم نظامی-کوی سنگتراشها-پلاک 21
اصفهان مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان – بعد از فلكه دانشگاه صنعتي كيلومتر يك جاده آزادگان
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌های استان اصفهان 2- اصفهان – خيابان مشتاق دوم – بعد از ل تاريخي شهرستان – ساختمان شماره 3 استانداري
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد 23 اصفهان دروازه شيراز- بلوار دانشگاه – مقابل مرکز آموزش توپخانه-بلوار خانه كارگر
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی اصفهان اصفهان- خيابان بلوار- دانشگاه – كوچه شهيد محمد خوشاب
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی بانك ملت اصفهان چهارباغ – کوچه كازروني – طبقه دوم بانك ملت چهارباغ – مركز آموزش بانك
اصفهان مركز آموزش علمی – كاربردی جامعه اسلامی كارگران اصفهان
تیران مركز آموزش علمی – كاربردی تیران و كرون اصفهان –  تيران –  بلوار امام خميني
خوروبیابانک مرکز آموزش علمی – کاربردی خور و بیابانک خوروبیابانک،میدان امام خمینی-مرکز آموزش علمی کاربردی خوروبیابانک
زرين شهر مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دفاعی زرین شهر زرین شهر-جاده مبارکه زرین شهر
زرين شهر مركز آموزش علمی – كاربردی فنی توحید کیلومتر45جاده اصفهان شهرکرد- ذوب آهن اصفهان
زرين شهر مركز آموزش علمی – كاربردی زرین شهر زرين شهر- خ فردوسي – خ والفجر
شاهین شهر مركز آموزش علمی – كاربردی مالك اشتر اصفهان شاهین شهر- انتهای خیابان فردوسی
علویجه مركز آموزش علمی – كاربردی علویجه اصفهان – علويجه – بلوار دانشگاه
کاشان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی اصفهان (كاشان) كاشان کیلومتر 6 خيابان قطب راوندي- جنب اداره دامپزشکی
کاشان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرداری مهاباد اردستان(مهاباد-بلوار دانش آموز)
کاشان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد 17 كاشان کاشان – بلوار امام رضا-انتهاي خ پاسگاه-جنب خ مخابرات- مركز آموزش علمي-كاربردي خانه كارگركاشان
گلپایگان مركز آموزش علمی – كاربردی گلپایگان گلپایگان- میدان دفاع مقدس -ابتدای بلوار سپاه -دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان
مباركه مركز آموزش علمی – كاربردی مباركه مبارکه – خيابان بسيج شمالي – خيابان هفده شهريور(بهداري)- كوچه شبنم
نجف آباد مركز آموزش علمی – كاربردی نجف آباد نجف آباد-ميدان آزادگان-بلوار طالقاني-جنب شركت گاز-مركز نجف آباد
آبدانان مرکز آموزش علمی – کاربردی آبدانان آبدانان خیابان امام خمینی-خیابان15 خرداد شمالی
ایلام مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی ایلام _
ایلام مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان ایلام ایلم – میدان شهداء -خیابان ربابه کمالی
ایلام مركز آموزش علمی – كاربردی شهید مدرس (ایلام) خيابان بان گنجاب
ایلام مرکز آموزش علمی – کاربردی ایلام 1 میدان میلاد-بلوار دانشجو- جنب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ایلام مرکز آموزش علمی – کاربردی ایلام 2 بلوار شهید مدرس-روبروی درمانگاه تامین اجتماعی
ایوان مرکز آموزش علمی – کاربردی ایوان ایوان،خیابان امام خمینی-انتهای کوچه نواب صفوی
دره شهر مرکز آموزش علمی – کاربردی دره شهر 1 دره شهر – خيابان امام حسين – روبروي پارك شهرداري
دهلران مرکز آموزش علمی – کاربردی دهلران دهلران – دانشگاه پیام نور دهلران
شیروان و چرداول مرکز آموزش علمی – کاربردی شیروان و چرداول 1 سرابله – ميدان معلم – جنب فرمانداري – پشت اداره تعاون
مهران مرکز آموزش علمی – کاربردی مهران شهرستان مهران فرخ آباد فاز 2-جنب دبیرستان باهنر
برازجان مركز آموزش علمی – كاربردی احداث صنعت برازجان – كيلومتر 7 جاده شيراز
برازجان مرکز آموزش علمی – کاربردی برازجان 1 ملكي: برازجان – شهرک شهید اسدی-خیابان دانشگاه علمی کاربردی
برازجان مرکز آموزش علمی – کاربردی برازجان برازجان-خیابان سازمانی-خیابان آیت-کوچه آیت
بوشهر مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 4 زندان مركزی بوشهر بوشهر- ابتدای جاده نیروگاه زندان مرکزی بوشهر –
بوشهر مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه استان بوشهر
بوشهر مركز آموزش علمی – كاربردی علامه طباطبایی (بوشهر) خيابان جهاد
بوشهر مركز آموزش علمی – كاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر – بهمني – كوي خواجه ها
بوشهر مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بوشهر بوشهر -میدان شیلات – خ والفجر – ک جاشو 1
بوشهر مركز آموزش علمی – كاربردی استانداری بوشهر بوشهر-خیابان شهید چمران
بوشهر مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی بوشهر بوشهر- خيابان امام خميني(ره)
دشتی(خورموج) مرکز آموزش علمی – کاربردی دشتی خیابان فایز،شهرک آماده سازی جدید
دیلم مرکز آموزش علمی – کاربردی دیلم
عسلویه مرکز آموزش علمی – کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوشهر-عسلویه منطقه ویژه
کنگان مرکز آموزش علمی – کاربردی کنگان ملكي: كنگان – خيابان 17 شهريور – كوچه دوم سمت راست
گناوه مرکز آموزش علمی – کاربردی بندرسازان گناوه  گناوه-خیابان امام -پشت بانک ملی مرکزی گناوه
اسلامشهر مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد اسلامشهر  اسلامشهر -بلوار باغ فيض-خيابان هشتم – ساختمان سايان
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد تهران – خيابان شريعتي- خيابان قبا- ميدان قبا- پلاك 178
تهران موسسه آموزش عالی علمی – كاربردی هلال ایران تهران- خيابان فلسطين- خيابان ايتاليا پلاك 7
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی تهران 2 1-خ ستارخان- خ شهرآرا- خ 22 (شهيد كابلي)-
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی واحد 1 تهران خيابان انقلاب اسلامي – ايستگاه متروي دروازه دولت – خيابان خاقاني – روبروي درب شرقي دانشگاه تربيت معلم پلاك53
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 4 خيابان انقلاب – خيابان وصال شيرازي – بالاتر از بزرگمهر – كوچه بلخ – پلاك 4
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی انجمن دوستی ایران و كانادا تهران ـ خ سيد جمال الدين اسد آبادي ـ خ هجدهم ـ پلاك 37
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی شركت داده‌پردازی ایران تهران – خیابان استاد نجات اللهی شمالی – بالاتر از چهارراه سپند –  کوچه خسرو –  پلاک 35كدپستي 159883
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران تهران -اوین -خ کودکیار-دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان تهران میدان تجریش-خ امیرابراهیم دربندی-بعد از خ تختی-جنب مدرسه راهنمایی همت-پلاک48
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد تهران تهران – خیابان ولیعصر – شماره 77
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان تبلیغات اسلامی تهران تهران – خيابان سميه – بين خيابان سپهبد قرني و استاد نجات الهي- ساختمان شماره  213 – مرکز آموزش علمي – کاربردي سازمان تبليغات اسلامي
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی كانون سردفتران و دفتریاران خیابان ولیعصر شمالی -پايين تر از ميدان ونك – پلاك 1258
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی امام مهدی (عج) سئول – رشیدیاسمی
تهران دانشكده علوم و فنون فارابی (تهران) تهران – لویزان-بلوار ستاد نیروی زمینی-نرسیده به چهارراه مینی سیتی
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت جهانگردی تهران 2 تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز – شماره 1597
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت جهانگردی تهران 3 خيابان گاندی  -کوچه اعلا ء رحیمی – پلاک 5
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان زندان‌ها (تهران)

نبش کوچه رز مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانه ساختمان شماره یک

شهر زيبا – خيابان كانون – جنب كانون اصلاح وتربيت – مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندانهاساختمان شماره دو

تهران مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 1 بزگراه شهید چمران- چهارراه شهربازی- خ شهید کچوئی زندان اوین
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی قوه قضاییه تهران-خ مطهری-خ ترکمنستان-کوچه احمدیان-بن بست آزادگان
تهران دانشكده علمی – كاربردی پست و مخابرات اصفهان-فولادشهر-اتوبان نجف آباد-کيلومتر5-مجتمع بين المللي آموزشي پژوهشي تخصصي ICT فولادشهر
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی پست خیابان شریعتی نبش قندی پلاک866
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی نور هدایت حافظ خيابان پاسداران – سه راه اقدسيه – تنگستان چهارم – روبروي دانشگاه پيام نور – پلاك12
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی شهید شرافت خيابان انقلاب بين خيابان وليعصر وكالج – بن بست شهید سعید – مرکز تربیت معلم شهید شرافت
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی نهاد ریاست جمهوری خیابان پاستور-پلاک 62
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی بازرگانی واحد تهران تهران- بلوار کشاورز – روبروي بيمارستان ساسان – شماره 118
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی شركت تعاونی پیشتازان آیین زندگی (تهران) تهران -خيابان  اشرفی اصفهانی – نرسیده به پل  همت-خيابان پارک – شهرک هما – ساختمان پیشتازان آیین زندگی
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی تعاون تهران تهران خيابان بزرگمهر خيابان برادران مظفر پلاك 104
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی شهید زمانپور (تهران – ساوجبلاغ) تهران- خ حافظ – پایین تر از سازمان بورس – بن بست ایرانیان
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی مالك اشتر تهران اتوبان شهید بابایی-لویزان-خیابان شهید شعبانلو
تهران آموزشكده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی بلوار کشاورز-کوچه شهید شوریده پلاک21
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی شهید مطهری انتهاي شرقي اتوبان شهيد بابائي -مجتمع مسكوني امام خميني (ره)- جنب مدرسه پسرانه اميدان فردا
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت هوانوردی تهران تهران -بعد از اکباتان -كيلومتري 5جاده مخصوص كرج- شهرک آزادی – خیابان امام خمینی- ساختمان ابوفاضل
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فنون و خدمات هوایی تهران _
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی هواشناسی و علوم جو تهران كيلومتر 17 آزاد راه تهران – كرج – بلوار پژوهش
تهران دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری میدان آزادی- فرودگاه مهرآباد –  خیابان معراج صندوق پستی 46113185
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی راه و ترابری بزرگراه فتح کیلومتر14 چهارراه ایران خودرو-خیابان شهرک دانش
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی شركت صنعتی كوشا (تهران) تهران – جاده مخصوص کرج – سه راه شيشه مين به سمت شمال بلوار وليعصر نبش شهرك فرهنگيان – مركز علمي كارب
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی ساپكو (تهران) تهران-بزرگراه شهید همت غرب – خیابان کامران کبیری طامه (شاهين شمالي) -ضلع غربی پارک بزرگمهر
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع غلات قائم(عج) تهران-خيابان كارگر شمالي- خ شانزدهم(مقابل کوی دانشگاه )- خيابان فجر يك- پ 14
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی شركت سایپا كيلومتر17 جاده مخصوص كرج -خيابان دارو پخش-جنب شركت سايپايدك مركزآموزش گروه خودرو سازي
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی علامه طبرسی خيابان ستارخان-ضلع شمال غرب پل ستارخان-اول خيابان حاجي پور (پاك شمالي)-  نبش رئيسي – پلاك 68
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی تحقیقات صنعتی ایران (تهران) تهران-خيابان ايرانشهر شمالي- پلاك 217
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی پژوهش و مهندسی جوش ایران بزرگراه همت غرب- خ شهيد كبيري طامه- خ هفتم شرقي- نبش كوچه معادن- پلاك 17
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی انجمن صنفی شركت‌های خدمات پس از فروش خودرو 5

تهران -خیابان انقلاب-حیابان رازی-خیابان شهریار-نبش هانری کربن

تهران مركز آموزش علمی – كاربردی گسترش انفورماتیك ایران خ انقلاب – حد فاصل  استاد نجات الهي  و حافظ – پلاك 880
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی پارس الكتریك انتهای اتوبان یادگار امام(ره) – بعد ار فرحزاد – خیابان ایثار – نبش کوهسار 3 و 5 – پلاک 180
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع لاستیك (تهران) شهرک علم و فناوري – بلوار علم و پژوهش
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی قالبسازان ایران تهران، خیابان انقلاب اسلامی،پل چوبی،خیابان حقوقی،شماره های 29و31
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دخانی خ قزوین -شرکت دخانیات ایران
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی چرم (تهران)

شهرك صنعتي چرمشهر : محور تهران- ورا

تهران مركز آموزش علمی – كاربردی مهركام پارس (تهران) کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج- تهرانسراصلی- بعدازچهارراه صدف- خ 29 – پلاک 22-
تهران دانشگاه صنایع و معادن ایران – مركز تهران تهران – میدان فرمانیه – کوهستان نهم (شهید نوریان) – پلاک 39
تهران موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن (تهران) تهران -خيابان استاد نجات الهی – خيابان شهید صارمی غربی – پلاک 64و 36و34
تهران مركز علمی – كاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران خيابان ولي عصر بالاتر از سه راه شهيد بهشتي خيابان اکبري (مستوفي سابق ) نبش کوچه راستي (1/19) پلاک 1/12
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت غذای تهران تهران-سعادت آباد-میدان کاج-خ سرو غربی-میدان قیصر امین پور-انتهای بلوار شهرداری-خ یکم-انتهای خیابان شبنم پلاک10
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی استان تهران

ساختمان شماره 2: خیابان شهید مطهری- خیابان لارستان- نبش خیابان افتخارنیا-پلاک34- طبقه اول و دوم

تهران مركز آموزش علمی – كاربردی انجمن سازندگان قطعات خودرو خیابان مطهری-ابتدای خيابان مفتح شمالي- نرسيده به ميدان هفت تير- كوچه درفش- پلاك 41
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی گروه صنعتی ایران خودرو تهران- كيلومتر 14 جاده قديم كرج- درب 18 مركز آموزش ايران خودرو
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی گروه صنعتی گلرنگ تهران- خيابان وليعصر- كوچه ساعي- پلاك 20
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت صنعتی آما  تهران-كيلومتر 5/1جاده مخصوص- نبش بيمه 3
تهران موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت فناوری امیركبیر تهران، بلوار میرداماد، خیابان کازون شمالی، بعد از کوچه مسعود، پلاک 9
تهران موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش خيابان  ولي عصر   شمال پارك ساعي   كوچه ساعي   پ18
تهران موسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطلاعات تهران تهران – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خیابان دوم – نبش بلوار بهزاد – پلاک 44
تهران موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار خیابان شریعتی-میدان قدس-خیابان دزاشیب-شماره321
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی انجمن فیزیك ایران خيابان جمهوري-بين حافظ و سي تير-كوي محمد بيك- ساختمان بزركان ابتيك-طبقه 4
تهران موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش بزرگراه رسالت – سيدخندان- خيابان شهيد كابلي -خيابان شهيد شعباني- پلاك12
تهران موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیك ایران خیابان کارگرشمالی حدفاصل خیابان نصرت و بلوار کشاورز خیابان قدر کوچه باغ نو پلاک 27
تهران موسسه آموزش عالی آزاد هادی ضلع جنوب غربی تقاطع شیخ فضل الله نوری وجلال آل احمد(زیرپل آزمایش)
تهران موسسه آموزش عالی آزاد علم گستر سعادت آبا د – بلوار دريا – جنب داروخانه آويشن-پلاك 153
تهران موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند تهران – خيابان كريم خان – خيابان خردمند شمالي – نبش كوچه بيات – پلاك 137 .
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 55 تهران تهران خ حافظ نرسيده به چهار راه كالچ-روبروي دانشگاه امير كبير كوچه آرژانتين پ 8
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 44 تهران تهران – ميدان فردوسي- خيابان انقلاب – خيابان شهيد موسوي (فرصت)- بن بست نيكپور پ76
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران خ سمیه-بین قره نی و نجات الهی-پلاک 163
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 41 تهران خ انقلاب بین چهارراه ولی عصر وحافظ ضلع شرقي پارك دانشچو خ استاد شهريار پ 21
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 تهران خیابان انقلاب – پل چوبی – ابتدای خیابان حقوقی – پلاک 3
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 12 تهران تهران -خيابان وليعصر- بالاتر از زرتشت كوچه غفاري پلاك 20
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 35 تهران خيابان میرزای شیرازی – بين پل كريمخان و خيابان شهيد مطهري -کوچه 13 – پلاک 94
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 21 تهران خیابان شریعتی -پایین تر از بهار شیراز -کوچه سخن -پلاک 20
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 31 تهران تهران-ابتداي خيابان سهروردي شمالي – روبروي پمپ بنزين – خيابان نيكان – پ4
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران قائم مقام فراهاني – بالاتر از شهيد مطهري – كوچه دوم – پلاك 23
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 14 تهران خیابان کریم خان زند- خیابان نجات اللهی -کوچه افشین پلاک 10
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 تهران تهران- خيابان امام خميني(ره) – ميدان حسن آباد – خيابان مير دامادي (استخرسابق) – پلاك 5
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران تهران-میدان انقلاب ابتداي خيابان جمالزاده شمالي-كوي معيني-پلاك 20و22
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ وهنر واحد 22 تهران خيابان شريعتی ، بالاتر از خيابان شهيد کلاهدوز ، پلاک 1597
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 24 تهران

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 24

تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران تهران- ميدان انقلاب -ابتداي كارگر جنوبي – كوچه رشتچي – شماره 10و12
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 36 تهران تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز خیابان کبکانیان بن بست فرگاه پلاک 10
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران

ساختمان شماره (2): خيابان انقلاب- خيابان وصال شيرازي – تقاطع آيت الله طالقاني پلاك 36

تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران تهران- خيابان فاطمی – انتهاي خيابان  پروین اعتصامی – نبش كوچه آونگ – پ 59
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 27 تهران تهران –  انتهای سعادت آباد – روبروی بیمارستان مدرس – باغستان یکم – شماره 10
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 53 تهران خ ظفرخ فريدافشاركوچه  محیا پلاک 5(استيجاري)
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران تهران- خیابان میرداماد- خ کازرون جنوبی – پلاک 3
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران فلکه دوم صادقیه- خیابان آیت ا…کاشانی-خیابان بهنام – نبش خیابان شانزدهم-پلاک 1/2
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران خیابان فاطمی غربی،بین کارگر شمالی وجمالزاده،خیابان سیندخت جنوبی،نبش کوچه هما،پلاک11و27
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 7 تهران خيابان سميه – خيابان ملک الشعراي بهار – جنب برج سپهر – بن بست سهند – پلاک 2 – ساختمان دوم : خیابان انقلاب – پل کالج – ساختمان 1020
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 43 تهران بزرگراه رسالت- مجيديه شمالي- خيابان شهيد حسين كرد- خيابان نهاندست- نرسيده به ميدان بهشتي- پ 20
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران تهران -ميدان ولی عصر چهارراه زرتشت کوی نوربخش پلاک  32 و طبقه دوم پلاك 30
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران بزرگراه ستاری شمالی – خ پیامبر شرقی- خ هجرت کوچه کرمی پلاک 36
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 56 تهران خيابان ولي عصر – روبروی پارک ملت – خيابان ناهيد غربي- شماره 76
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 15 تهران تهران – خیابان شهيد مطهري -خيابان ميرزاي شيرازي شمالي- کوچه عرفان – پلاک 29
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 26 تهران تهران – خيابان حافظ – خيابان جامي – خيابان مير دامادي – پلاك 1،ساختمان شماره 2:خیابان جامی-خیابان شهید محمدبیگی-پلاک 18
تهران دانشكده خبر تهران- خيابان شهيد بهشتي بين چهاراه قصروخيابان انديشه پ34
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران تهران- خيابان ملاصدرا- خيابان خوارزمي- خيابان گلسار- گلبرگ سوم پلاك 3032/3033/3035
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 37 تهران  خیابان شریعتی،بالاتر از ظفر(شهید دستگردی) نرسیده به بیمارستان ایرانمهر ، سمت شرق خیابان ، کوچه صادقیان ،بن بست اول ،پلاک2( ساختمان یک)-بلوار کشاورز نبش خ قدس پلاک41 (ساختمان شماره دو)
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 49 تهران خیابان جنت آباد شمالی – بلوار المهدی – نبش ارکیده شرقی جنب آموزشکده دخترانه سما
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 30 تهران خیابان انقلاب – خیابان وصال شیرازی- کوچه نائبی -پلاک 31
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 42 تهران بزرگراه شيخ فضل اله نوري، پل طرشت ،بلوار شهيد تيموري ،سمت چپ كوچه گلنار ،پلاك 1 مركز علمي-كاربردي واحد 42
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 54 تهران ساختمان شماره 1:تهران- میدان انقلاب – خیابان فرصت شیرازی – پلاک 32،ساختمان شماره2:میدان انقلاب-ابتدای خیابان آزادی،خیابان زارع-نبش سرو،پلاک4
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 45 تهران تهران- خیابان پاسداران – میدان هروی – جنب مرکز خرید گلستان – پلاک 114
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 17 تهران انتهای خیابان ولیعصر نرسیده به میدان تجریش بن بست دکتر بهمن پلاک 50
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 40 تهران تهران- خ مطهري- خ تركمنستان- پلاك 95 و 97
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 16 تهران میدان ونک – خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهائی شمالی کوچه کشفیان غربی پلاک 21
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 9 تهران ميدان وليعصر خيابان شقايق پلاك 30
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 33 تهران خيابان سهروردي شمالي – بالاتر از مطهري – كوچه بيشه – پلاك 4
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 20 تهران تهران- خیابان شهید مطهری – بعد از خیابان قاثم مقام فراهانی – خیابان گلریز- پلاک 8
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران خيابان وليعصر بالتر از چهار راه طالقاني بعد از كوچه رياض پلاك 569
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران تهران- خيابان دربند – بعد از ميدان دربند – پلاك 213
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران تهران -نياوران -پاسداران شمالي -سه راه اقدسیه-کوچه تنگستان چهارم-بالاترازتالارسبز-پلاک12
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 19 تهران تهران- خيابان كريم خان زند- خيابان استاد نجات الهي
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 11(موسیقی) تهران- خیابان ولیعصر ( عج ) تقاطع خیابان امام خمینی ( ره )
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی سوانح طبیعی خیابان ولی عصر، بالاتر از چهارراه پارك وي، خیابان شهید فیاضی ( فرشته سابق ) کوچه شبدیز پلاک 1
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی ساختمان و شهرسازی تهران                      تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان شهيد سرافراز – نبش ششم – پلاك 31
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی تهران تهران -بالاتر از ميدان وليعصر-كوچه پرويز روشن پلاك 28
تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (مركز تهران) تهران- خيابان استاد نجات الهي  – خيابان شهيد برادران شاداب – پ 35
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی آگاهان نیرو تهران -ميدان شهدا خ 17 شهريور نبش خ شهيد شهبازي پلاک 1 موسسه آگاهان نيرو
تهران دانشگاه صنعت آب و برق
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی كمیته امداد امام خمینی (ره) ابتدای جاده لشگرک – سوهانک – مجتمع اداری فرهنگی ولایت
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد تهران تهران- خيابان طالقاني – خيابان لبافي- بزرگرا ه فتح
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران- ميدان آزادي-خيابان محمد علي جناح- بلواردانش روبروي ترمينال غرب مركزعلمي- كاربردي
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران خیابان اقدسیه.تقاطع بدیعی.شماره 40
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران تهران- خیابان کریمخان زندجنب پارک بهجت آباد روبروی خیابان به آفرین( ساختمان سابق مرکزی شماره 4 شهرداری تهران)علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی رسانه تهران- بزرگراه نيايش – جنب مجموعه ورزشي انقلاب – دانشكده صدا و سيما- اداره كل آموزش
تهران دانشكده امور اقتصادی تهران تهران – شهرك غرب – پونك باختري- خيابان شهيد دادمان
تهران مركز آموزش علمی – كاربردی بانك ملت تهران تهران-خیابان جمهوری -بین چهارراه اسلامبول ولاله زار -مرکز اموزش بانک ملت
تهران مجتمع آموزشی شهید ایرانی تهران-میدان شهیدکلاهدوز-خیابان وحدت-یگان ویژه ناجا
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی شهدای نزاجا تهران-انتهای اتوبان ارتش-ابتدای جاده لشکرگ
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی استانداری تهران خیابان استاد نجات اللهی، نرسیده به خیابان کریمخان زند، کوچه حقیقت‌طلب، پلاک 43
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش خیابان لویزان-مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی تکواندو خیابان شریعتی،کوچه میرزاپور،کوچه مریم،مقابل مجتمع مسکونی سبحان،صندوق پستی19395-5534
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان تربیت بدنی آجا
تهران مرکز آموزش علمی – کاربردی شهید صیاد شیرازی
دماوند مركز آموزش علمی – كاربردی آسانسورسازی دماوند شهرستان دماوند-روبروي پمپ بنزين گيلاوند- بلوار شاهد- كيلومتر سه جاده مراء- مجتمع آموزشي, تحقيقاتي آسانسور سازي دماوند
رجائي شهر مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 2 كرج – رجائي شهر – بلوار موذن – زندان رجائي شهر- مجتمع آموزشي ابراهيم خليل الله
رودهن مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری رودهن رودهن – بلوار آیت الله خامنه ای – خیابان فرهنگ – مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری رودهن
شهر قدس مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت تعاونی کارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران کیلومتر19 جاده قدیم – شهر قدس بلوار 45متری انقلاب پلاک 124
شهر قدس مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد شهر قدس تهران-شهر قدس- ضلع شرقي ميدان قدس ابتدای خیابان چمن مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر شهر قدس
شهریار مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3 شهریار صفادشت جاده اصلی شهر روبروی شهرک صنعتی
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی كرج کرج-عظیمیه-بالاتر از میدان طالقانی-خیابان طالقانی شمالی-خیابان میخک ضلع شمالی ساختمان آموزش و پرورش ناحیه1 کرج—- صندوق پستی 95671-31557
کرج دانشكده حفاظت محیط زیست کرج – ابتداي جاده شيخ آباد- آموزشکده محیط زیست
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 3 مهر شهر – انتهاي كيانمهر – ندامتگاه قزلحصار
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی حكیم ابوالقاسم فردوسی جاده ملارد- بعداز كانال آب فرديس
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی (كرج)

ساختمان شماره 2: تهران، اتوبان تهران كرج، ضلع غربي استاديوم آزادي

ساختمان سمیه : تهران خیابان انقلاب بعد از میدان فردوسی کوچه رامسر

کرج مركز آموزش علمی – كاربردی منابع طبیعی دكتر جوانشیر كرج – كلاك جنب مخابرات
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی شركت صنعتی كوشا (كرج) کرج-محمدشهر-بلوار امام خمینی-خیانان هشتم(معین سیر)اولین کوچه فرعی سمت چپ-روبروی کارخانه ارداتحاد-درب دوم سمت چپ
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی داروگر کرج- بلوار شهید شمس(45 متري گلشهر)- خیابان علیرضا ترابی پ 8
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی قالب‌های صنعتی ایران خودرو کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین جنب شركت نيك كالا -ضلع 4جنوبي اتوبان
کرج مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرداری کرج  کرج-فردیس-فلکه پنجم فردیس-کوچه 44 متری امام خمینی-جنب پمپ بنزین
کرج مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد كرج کرج – حسن آباد – شهرك اداري حسن آباد – جنب اداره گاز
کرج مركز آموزش علمی – کاربردی تربیت مربی فنی و حرفه ای (كرج) كرج -ميدان آزادگان بلوار امام رضا بلوار تربيت مربي
ملارد مركز آموزش علمی – كاربردی شهید باهنر كرج کرج- جاده ملارد -بعدازسهراه اندیشه -نرسیده به سرآسیاب -روبروی بانک سپه
نظرآباد مركز آموزش علمی – كاربردی سیمان آبیك کیلومتر 80 اتوبان تهران قزوین شرکت سیمان آبیک مرکز آموزش علمی ـ کاربردی سیمان آبیک
ورامین مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرداری ورامین خیابان رسالت جنب پارک خانواده(میدان رازی)
هشتگرد مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت غذا (عالیزاد) هشتكرد- بلوار امام خميني- كوجه شهيد بهشتي
هشتگرد مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد ساوجبلاغ هشتگرد-بلوار آيت اله خامنه اي – خيابان شهيذ اشرفي اصفهاني – روبروي اداره گاز
شهركرد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی شهركرد شهرکرد خیابان حافظ شمالی خیابان یاسر پلاک 26
شهركرد مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد خیابان حافظ بالاتر از چهارراه دولت(استانداری) روبروی گودال چشمه
شهركرد مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد شهركرد شهركرد-خيابان ملت ـ كوچه 14 ـ پلاك 47
شهركرد مركز آموزش علمی – كاربردی شهید باهنر (چهارمحال و بختیاری) چهارراه دولت- خيابان آيت الله كاشاني- روبروي دادگستري
شهركرد مركز آموزش علمی – كاربردی تعاونی پیام شهركرد شهركرد-خیابان طالقانی بعد از تقاطع کاشانی- خیابان سعادت – ص پ 117-88155
شهركرد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی چهارمحال و بختیاری شهركرد – چالشتر – مجتمع آموزش جهاد كشاورزي
شهركرد مركز آموزش علمی – كاربردی علامه شهركرد – خيابان حافظ شمالي – خيابان سرباز – ساختمان مجتمع آموزشي حكمت – مركز علمي – كابردي علامه
شهركرد مرکز آموزش علمی – کاربردی استانداری چهارمحال و بختیاری  شهرکرد- خیابان کاشانی-خیابان برنامه و بودجه
فارسان مركز آموزش علمی – كاربردی فارسان فارسان-بلوار شهدا ،جنب هنرستان فني وحرفه اي شهيد باهنر ،مركز علمي كاربردي فارسان
لردگان مرکز آموزش علمی – کاربردی لردگان

لردگان بلوار شهدا فلکه بسیج

بشرویه مرکز آموزش علمی – کاربردی بشرویه بشرویه-خ قائم
بیرجند مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند بلوار ايت الله غفاري – تقاطع خيابان قدس – مركز آموزش عالي علمي كابردي جهاد دانشگاهي
بیرجند مرکز آموزش علمی – کابردی بهزیستی استان خراسان جنوبی بیرجند – کوچه شهید محلاتی – جنب ساختمان شماره 2 استانداری
بیرجند مرکز آموزش علمی – کاربردی بعثت 25 زندان مرکزی خراسان جنوبی  بیرجند-کیلومتر15 جاده خوسف
بیرجند مركز آموزش علمی – كاربردی شهید باهنر (خراسان جنوبی) خيابان معلم – چهار راه بهداري – جنب بهداري شهرستان
بیرجند دانشگاه صنعتی بیرجند بیرجند – میدان صنعت و معدن – بلوار صنعت و معدن
خوسف مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی بیرجند بيرجند – كيلومتر 18 جاده كرمان محمدیه مرکز آموزش کشاورزی
فردوس مرکز آموزش علمی – کاربردی فردوس استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – خیابان مدرس – خیابان تختی – جنب اداره تربیت بدنی فردوس
قاین مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی قائنات كيلومتر 35 جاده قائن – گناباد شهر نيمبلوك مركز آموزش كشاورزي قائنات
نهبندان مرکز آموزش علمی – کاربردی نهبندان نهبندان – انتهای بلوار کشاورز مرکز آموزش عالی علمی کاربردی
تربت جام مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت غذا (تربت جام) تربت جام – بلواركمربندي شهيد فهميده ( جديد ) – مركزآموزش علمي – كاربردي صنعت غذا ي تربت جام
تربت حیدریه مرکز آموزش علمی – کاربردی تربت حیدریه 1 تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی فردوسی 32 پلاک5 فردوسی 34 پلاک 23
جغتای مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری جغتای جغتای – ضلع شرقي ميدان  شهرداری
چناران مرکز آموزش علمی – کاربردی چناران شهرستان چناران-خیابان طالقانی،طالقانی 1 (خیابان معلم) پلاک3
سبزوار مركز آموزش علمی – كاربردی علامه طباطبایی (خراسان رضوی) سي متري شهداي هويزه
سبزوار مرکز آموزش علمی – کاربردی سبزوار 1 سبزوار- خیابان بهار – بهار10 پلاک26
سبزوار مرکز آموزش علمی – کاربردی سبزوار 2 ساختمان شماره 1:سبزوار-فلکه فرمانداری-خیابان قائم قائم11,ساختمان شماره2:سبزوار خیابان بیهقی-اول خیابان شریعتمداری(فدائیان اسلام-کوچه دوم)
سرخس مرکز آموزش علمی – کاربردی سرخس سرخس خيابان 17 شهريور آموزشگاه شريعتي
قوچان مرکز آموزش علمی – کاربردی قوچان خيابان امام خميني_ خيابان شهيد روشني_ نبش چهارراه اول
کاشمر مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی كاشمر كاشمر -بلوار سيد مرتضي-روبروي پمپ بنزين
گناباد مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی گناباد استان خراسان رضوی بيدخت-خیابان امام خمینی – خیابان شهید مفتح -مفتح 5 – پلاک 14
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی مشهد مشهد – خيابان دانشگاه – سه راه ادبیات – کوی دکتری مجتمع دكتر علي شريعتي
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان خراسان رضوی مشهد – بلوار وكيل آباد – خيابان هنرستان – هنرستان 9 – مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد مشهد مشهد ـ بلوار هاشميه ـ بين هاشميه 20 و 22
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی میراث خراسان رضوی بلوار شهيد مدرس- بين مدرس 1 و 3- شماره 17
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان زندان‌ها (مشهد) مشهد-بلوار وکیل آباد- سه راه زندان – میدان تربیت – جنب زندان مرکزی مشهد – مرکز آموزش علمی کاربردی سا
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه خراسان رضوی مشهد-بلوار ملک آباد- اول قدس-آموزش دادگستری خراسان رضوی
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی پست خراسان رضوی  مشهد-خیابان امام خمینی-اداره کل پست
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی شهید سعیدی مشهد مشهد -بلوار پيروزي-ميدان سلمان فارسي-خ حق شناس 2
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی بازرگانی واحد خراسان رضوی  ساختمان مركزي مشهد – بلوار سجاد- روبروی دفتر سازمان ملل شماره 90     ساختمان شماره 2  مشهد-بلوارسجاد – بهار 3 شماره 55 ساختمان شماره 3 بهار 17 شماره 88
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی تعاون خراسان رضوی خيابان فدائيان اسلام – بعد از بيمارستان امدادي – جنب نانوايي
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی خراسان رضوی (مشهد) مشهد – بزرگراه شهيد كلانتري – بين ميدان جمهوري اسلامي و ميدان جهاد
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت هوانوردی مشهد مشهد-بلوار ملك آباد-بين مرجان و حامد-پلاك 386
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد مشهد – بلوار معلم – معلم 24
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی هواشناسی و علوم جو مشهد بلوار جمهوري اسلامي – اداره كل هواشناسي استان خراسان رضوی
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی فنون و خدمات هوایی بلوار فرودگاه-مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی مشهد – 1-بلوار تلويزيون- نرسيده به سه راه بعثت – پلاك 84 2-بلوار بعثت بعد از چهار راه ابوذز غفاري پلاک 164
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی خراسان
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی شركت خدمات علمی – صنعتی خراسان رضوی (مشهد)

ساختمان2 بلوار فردوسي  ابن سينا پلاك235

ساختمان 3 بلوار فردوسي  ابن سينا پلاك116

مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران مشهد-جاده مشهد فريمان بعد از پل هوائي طرق سمت راست جاده مركز بررسي وتحقيق وآموزش صنايع قند ايران
مشهد موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن(خراسان رضوی)

مشهد-خسرافرازان 18 – ساختمان شماره – 2

مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی تصمیم یارتوس

** ساختمان شماره (2) :‌مشهد-بلوار سجاد-سجاد17- مولوي 11 ***  کارگاه :‌ کيلومتر 22 جاده آسيايي واقع در پارک علم و فناوري خراسان

مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی شركت شهرك‌های صنعتی خراسان رضوی کلیومتر 12 جاده قوچان، شهرک صنعتی طوس، شهرک فناوري صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت چینی مقصود مشهد
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی مجتمع سیمان شرق  مشهد، جاده كلات، بعد از روستاي فاز، سه راهي سيمان، كيلومتر 8 جاده اختصاصي مجتمع صنعتي سيمان مشهد
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی گروه کارخانجات پارت لاستیک  مشهد-بلوار ساجدی-بین ساجدی2 و4-پلاک71
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت فراز صنعت آیریا  مشهد-شهرک صنعتی توس-بلواراندیشه-ساختمان فرازصنعت
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوی ساختمان شماره 2: مشهد- خيابان احمد آباد- نبش رضا 20- پلاک 197

ساختمان شماره 3: مشهد- خيابان احمد آباد- بلوار ابوذر – ابوذر 23- پلاک 92

مشهد موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوی مشهد-حاشیه بلوار وکیل آباد- تلاقی ضلع شرقی بلوار لادن- پلاک 1174
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان بزرگراه شهيد كلانتري- جنب پارك صدا وسيما
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 خراسان رضوی مشهد -بلوار فردوسی-بین چهارراه  بهار و مولوی
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 خراسان رضوی مشهد-بلوار ملک آباد-خیابان نسترن-نسترن 7-پلاک 61/63 و بلوار سجاد -سجاد 24-تقاطع سوم -پلاک 139 -بلوار شهید صادقی -صادقی15 پلاک7و9
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی خبر مشهد مشهد-بلوارسجاد- خيابان بهار- بهار 13- پلاك 227
مشهد مرکز آموزش علمی – کاربردی خبرنگاران

ساختمان شماره 2: بلوار پیروزی – پیروزی 61 – پلاک 4

ساختمان شماره 2 واقع در بلوار پیروزی- پیروزی 61 – پلاک 4

مشهد مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوی سيدي – ابتداي جاده خلج جنب هنرستان الكترونيك
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری مشهد مشهد-بلوار پيروزي- ميدان سلمان-اول خيابان حق شناس -ساختمان شماره 3 استانداري
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد مشهد 1-خیابان دانشگاه-دانشگاه9-شماره18 -2-خيابان دانشگاه-دانشگاه11-شماره100
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی آستان قدس رضوی مشهد – خیابان کوهسنگی – بین کوهسنگی 17 و 19 پلاک 347
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی مشهد مشهد -بلوارهفت تیر- نبش هفت تیر 14
مشهد مركز آموزش علمی – كاربردی بانك ملت مشهد مشهد خیابان امام خمینی  تقاطع مدرس  طبقه فوقانی بانک ملت شعبه مدرس
نیشابور مرکز آموزش علمی – کاربردی نیشابور 1 نیشابور-خیابان ایستگاه(شهیدجعفری)-خیابان رازی-نبش رازی پلاک7
بجنورد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی خ طالقانی شرقی کوچه شهيد جواد وزين  (كلانتري 11 ) پلاك 1
بجنورد مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان خراسان شمالی بجنورد-خیابان بهزیستی- سازمان بهزیستی خراسان شمالی
بجنورد مركز آموزش علمی – كاربردی امام محمد باقر (ع) خيابان 17 شهريور شمالي – كوچه شهيد نوريان
بجنورد مركز آموزش علمی – کاربردی جهاد كشاورزی بجنورد بجنورد- بلوار امام خميني – جنب كارخانه لوله پلي اتيلن مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي
بجنورد مرکز آموزش علمی – کاربردی بجنورد 1 میدان خرمشهر16متری رشد پلاک20
بجنورد مرکز آموزش علمی – کاربردی انصارالمهدی
جاجرم مرکز آموزش علمی – کاربردی جاجرم  جاجرم – خيابان شهيد بهشتي- بین بهشتی 5 و 7  – مجتمع برجسته رايانه
شیروان مرکز آموزش علمی – کاربردی شیروان
آبادان مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد آبادان آبادان – نرسيده به فلكه فرودگاه – منازل 700 واحدي فاز يك
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی اهواز گلستان- انتهاي بلوار پرديس
اهواز مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان خوزستان خوزستان اهواز خ شيخ بهاء جنوبي بعد از راه بند قطار مجتمع شهيد فياض بخش
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد اهواز اهواز – خيابان آزادگان – خيابان نشاط- كوچه نشاط
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی مناطق نفت خیز جنوب اهواز ـ كوي فدائيان اسلام ـ ساختمان شماره يك شهيد تند گويان
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی خوزستان (منطقه سه آموزشی) اهواز – سپيدار – جنب اداره كل فني حرفه اي  مركز علمي – كاربردي زندانهاي خوزستان
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی مخابرات استان خوزستان
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی علی بن مهزیار بسيج استاديوم – مسجد آذربايجاني ها- خيابان شهيد كتبي
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی خوزستان (اهواز) اتوبان€ گلستان- خيابان آب و برق – روبروي مسجد نور – ص.پ: 756-61335
اهواز مركز آموزش علمی – كاربردی هواشناسی و علوم جو اهواز اهواز-فلکه فرودگاه-محوطه فرودگاه اهواز-اداره کل هواشناسی
اهواز مرکز آموزش علمی – کاربردی خبر اهواز اهواز-بلوارآزادگان خيابان كيكاوس نرسيده به بيمارستان شهيد رجايي ساختمان آموزش استانداري خوزستان
اهواز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان اهواز- چهارباغ ( بلوار ) گلستان- بین خیابان همدان و کاشان
اهواز مرکز آموزش علمی – کاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری خوزستان خ 24 متری کوچه شهید کیکاوس
اهواز دانشكده امور اقتصادی اهواز اداره كل امور مالياتي استان خوزستان
اهواز مرکز آموزش علمی – کاربردی مالیاتی اهواز خ کیانپارس خ 13 شرقی وآریا شهر خ38 متری کریمی پلاک5
اهواز مرکز آموزش علمی – کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان خوزستان اهواز-سه راه باهنر-کوی نبوت-خیابان البرز-خیابان مبین 4
اهواز مرکز آموزش علمی – کاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان گلستان – کوی سعدی – خیابان ناهید شرقی – پلاک 59
دزفول مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی خوزستان (دزفول) كيلومتر 4 جاده صفي‌آباد دزفول – جنب روستاي انجيرك – ص.پ: 157
دزفول مرکز آموزش علمی – کاربردی دزفول 1  ملكي: دزفول – خيابان شهيد بهشتي – خيابان ياوران اسلام پلاك 42
شوشتر مركز آموزش علمی – كاربردی كشت و صنعت كارون (شوشتر) شوشتر- كيلومتر17- جاده اختصاصي شركت كشت و صنعت كارون-تست
ابهر مركز آموزش علمی – كاربردی ابهر ابهر – جاده ترانزيت ابهر – قزوين، بلوار دانشگاه جامع، شهرک دانشگاه جامع ،مرکز جامع علمي كاربردي ابهر
ابهر مرکز آموزش علمی – کاربردی صایین قلعه   صائین قلعه- خیابان باهنر خیابان شهید محرمعلی جعفری
خرمدره مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت سهامی عام صنعتی مینو
زنجان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان-دروازه ارک-خیابان 17 شهریور-خیابان شهیدان بسطامیان-مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
زنجان مرکز آموزش علمی – کاربردی میراث زنجان خیابان خرمشهر کوچه فاتح-ساختمان سازمان میراث فرهنگی
زنجان مركز آموزش علمی – كاربردی الزهرا (س) خيابان شيخ فضل االه نوري- روبروي فرهنگسراي امام خميني (ره)
زنجان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان زنجان زنجان – كيلومتر 7 جاده سهرين (شهرك صنعتي)  جنب هنرستان كشاورزي شهيد باهنر
زنجان مرکز آموزش علمی – کاربردی صنعت آب و برق زنجان  زنجان-انتهای اسلام آباد-ضلع غربی پادگان تیپ2 زرهی
زنجان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد زنجان زنجان – شهرك صنعتي شماره 1 – خ سهروردي
زنجان مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی زنجان  زنجان ـ خ خرمشهر ـ روبروي سازمان مسكن و شهرسازي اداره كل امور  مالياتي استان زنجان
بیارجمند مرکز آموزش علمی – کاربردی بیارجمند خیابان امام-بلوار فلسطین
دامغان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان سمنان (دامغان) دامغان – كيلومتر 10 جاده چشمه علي
دامغان دانشگاه علوم پایه دامغان میدان دانشجو – دانشگاه علوم پایه دامغان
سمنان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان سمنان-میدان کوثر- بلوار معلم-روبروی دانشکده علوم انسانی
سمنان مركز آموزش علمی – كاربردی شهید رجایی (سمنان) خيابان شهيد باهنر- بلوار شريف واقفي
سمنان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان سمنان كيلومتر 3 جاده سمنان ، دامغان جنب پليس راه – جاده فرودگا ه
سمنان مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت پالنده صاف  سمنان-شهرک صنعتی-فاز1-ميدان ولايت-مجموعه ي ورزشي
شاهرود مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد شاهرود شاهرود- خيابان 17 شهريور
شاهرود مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان سمنان (شاهرود) شاهرود- كيلومتر 2 جاده بسطام
شاهرود مركز آموزش علمی – كاربردی زغالسنگ البرز شرقی شاهرود –  شركت زغالسنگ البرز شرقي – مركز آموزش علمي كاربردي زغالسنگ البرزشرقي
شاهرود مرکز آموزش علمی – کاربردی شاهرود 1 شاهرود-خیابان حافظ جنوبی-پشت ساختمان اداره پست-ساختمان دفتر شرکت سیمان شاهرود
گرمسار مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان سمنان (گرمسار) گرمسار – داورآباد – مركز آموزش كشاورزي گرمسار
مهدیشهر مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی مهدی‌شهر استان سمنان مهدیشهر خیابان صاحب الزمان
مهدیشهر مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت غرب استیل  شهرستان مهدیشهر-شهرک انقلاب- تقاطع شهید پارسا و دهخدا
بمپور مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی سیستان و بلوچستان (بمپور) ايرانشهر – بمپور – كيلومتر 22 جاده ايرانشهر بمپور
چابهار مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی چابهار چابهار – ميدان شيلات
چابهار مرکز آموزش علمی – کاربردی چابهار چابهار منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار تراس بهشت
زابل مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زابل  زابل خیابان آيت ا… طالقانی شرقي-ميدان معلم- ابتداي چهل متري جديد
زابل مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی زابل زابل خيابان شهيد ميرحسيني
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان بلوار جام جم-نبش جام جم يك-مركز آموزش عالي علمي-كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه زاهدان
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان سیستان و بلوچستان زاهدان – خيابان پرستار – جنب بيمارستان تامين اجتماعي
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری سیستان و بلوچستان خیابان دانشگاه  – بعداز میدان دکتر حسابی
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 10 زندان مركزی زاهدان زاهدان – – بلوار بهداشت – میدان امام رضا (ع)
زاهدان مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان زندان‌ها (زاهدان) بلوار بهداشت- جنب اداره زندان باز
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی شهید مطهری خيابان شهيد قلنبر- پشت تصفيه خانه آب- خيابان تربيت
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی سیستان و بلوچستان (زاهدان) زاهدان – خ دانشگاه – بعد از ميدان پروفسور حسابي
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی سیستان و بلوچستان _
زاهدان مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت صنایع غذایی قدس رضوی  زاهدان
زاهدان مرکز آموزش علمی – کاربردی زاهدان 1 زاهدان خ شهیدبهشتی بهشتی12 ساختمان آکادمی زبان
زاهدان مرکز آموزش علمی – کاربردی زاهدان 2 زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه27پلاک51
زاهدان مرکز آموزش علمی – کاربردی زاهدان 3
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 زاهدان زاهدان – میدان امام رضا-بلوار ثاراله -جنب مسجد ثاراله
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق زاهدان زاهدان – بلوار شهيد طباطبائي – نيروگاه ديزل – مركز آموزشي و پژوهشي زاهدان
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد زاهدان زاهدان- خيابان امام (ره)-خيابان  کامبوزیا –  پلاک 10
زاهدان مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی زاهدان زاهدان ـ خ آزادي اداره كل امور  مالياتي استان سيستان و بلوچستان
آباده مركز آموزش علمی – كاربردی آباده فارس- آباده-خیابان امام سجاد (ع)- ابتدای خیابان ولیعصر (عج)- روبروی هیئت قائمیه- مرکز علمی-کاربردی آباده
جهرم مركز آموزش علمی – کاربردی جهاد كشاورزی جهرم جهرم خيابان شهيد محبي نرسيده به شركت گاز
سعادت شهر مركز آموزش علمی – كاربردی پاسارگاد فارس- شهرستان پاسارگاد – خيابان فرهنگ-خیابان معرفت
شهرجدیدصدرا مرکز آموزش علمی – کاربردی مجتمع گلخانه‌های صدرا فارس-شهرجدیدصدرا-خیابان زاگرس مجتمع گلخانه های صدرا
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی شیراز شيراز – خيابان زند – نبش خيابان شهيد فقيهي
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان فارس شیراز-بلوار احمدی جنوبی-کوچه شماره 8-ساختمان شماره 3(ولیعصر)-مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان بهزیستی فارس وابسته به سازمان بهزیستی کشور
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان زندان‌ها (فارس)  شيراز –  انتهای بلوار عدالت – کوچه شهید کاوه جنب زندان مركزي شيراز – مركز آموزش و پژوهش منطقه 4 – کد پستی 35383- 71676
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 11 زندان مركزی شیراز
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران (شیراز) بلوار مدرس-خيابان شهيد دوران-ميدان پيام- خيابان مرصاد
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی كارخانجات مخابراتی ایران بلوار مدرس – خيابان آزادگان ر- روبروی موزه تاریخ طبیعی
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی شهید دستغیب شیراز شيراز – خيابان قصر دشت- نبش خيابان برق
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی شهید رجایی (فارس) خيابان عبير آميز
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی بازرگانی واحد فارس (شیراز) شیراز- بلوارمدرس – 10متری برق
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان فارس (شیراز) شيراز – بلوار مدرس – خيابان جانبازان
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی مجتمع هوادریا
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی فنون و خدمات هوایی شیراز خیابان فرهنگ شهر-ایستگاه 12-جنب زبانکده ندا
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی هواشناسی و علوم جو شیراز بلوار مدرس – اداره كل هواشناسي فارس
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی شیراز

شیراز ـ بولوار ارم نبش کوچه 2

شیراز ـ شهرک صدرا

شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی خبر شیراز شیراز- چهارراه ادبیات- خیابان چهل مقام شمالی
شيراز مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس شيراز-انتهاي بلوار امير كبير بعداز پليس راه – خيابان توانير  كوچه 51 مجاور انبار مركزي برق
شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌های شیراز

بلوار مدرس بعد از پل غدير نبش كوچه 35

شيراز مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد شیراز شيراز – بلوار مدرس خ فرصت شيرازي نبش ميدان فرصت شيرازي
شيراز دانشكده امور اقتصادی شیراز شيراز- خيابان رودكي- كوچه 6
علی آبادکمین مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی فارس (علی آباد) شهرستان پاسارگاد ( سعادت شهر ) – پرديس علي آباد کمين
فیروزآباد مركز آموزش علمی – كاربردی فیروزآباد فيروزآباد- خيابان جهاد كشاورزي – جنب هنرستان شهيد كلانتري
کازرون مرکز آموزش علمی – کاربردی کازرون کازرون-خیابان طالقانی-بالاتر از سپاه-جنب فروشگاه کوثر
کوار دانشگاه علوم پزشكی شیراز کوار _ بلوار امام خمینی  _ مرکز آموزش علمی کاربردی کوار
لار مركز آموزش علمی – كاربردی لارستان لارستان -شهرجدید – بلوار جمهوری اسلامی – مرکز آموزش عالی علمی کاربردی لارستان
مرودشت مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی فارس (مرودشت) فارس مرودشت سه راه پل خان کیلومتر 30 جاده سد درودزن
مرودشت مرکز آموزش علمی – کاربردی مرودشت 1 _
نی ریز مركز آموزش علمی – كاربردی نی ریز ني ريز – میدان فلسطین – روبروی بیمارستان شهدا – مركز آموزش عالي علمي- كاربردي ني ريز
البرز مركز آموزش علمی – كاربردی نیرو محركه قزوین – شهر صنعتی البرز – جنب شرکت صنعتی نیرومحرکه
البرز مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت لوازم خانگی پارس قزوین-شهر صنعتی البرز-انتهای خیابان ابن سینا-روبروی کارخانه کاشی پارس-شرکت لوازم خانگی پارس
البرز مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد قزوین قزوین- شهر ستان البرز-میدان بسیج بلوار معلم مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین
تاکستان مركز آموزش علمی – كاربردی سیستم‌های صنعتی تاكستان تاکستان – مجتمع ادارات-درب شمالي -طبقه دوم
تاکستان مرکز آموزش علمی – کاربردی تاکستان  تاكستان – ميدان 15 خرداد – خيابان فكوري – جنب آژانس همسفر – پلاك 45- كد پستي 34817-34716
قزوين مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان قزوین جاده قدیم کرج مجتمع بهزیستی72 تن شهید
قزوين مركز آموزش علمی – كاربردی شهید رجایی (قزوین) نواب شمالي – پايين تر ازفلكه شهيد حسن پور
قزوين مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی قزوین قزوين – کیلومتر 5 جاده قزوین به تاکستان – قبل از ايستگاه پمپ بنزين اقباليه- كيلومتر 3 جاده اختصاصي مركز آموزش جهاد كشاورزي قزوين
قزوين مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع گاز ایران قزوين-  كوچه 16 پلاك 9
قزوين مركز آموزش علمی – كاربردی علوم و فنون قزوین قزوین – شهر محمدیه
قزوين مركز آموزش علمی – كاربردی خدمات فنی دنده 2- بلوار خرمشهر کوچه پنجم ساختمان خوارزمی

3- میدان مینودر بلوار صنعت روبروی شهرک پردیس (مجتمع کارگاهی)

4- قزوین جاده قدیم تهران بعد از پلیس راه سابق (مجتمع آموزشی و کارگاهی )

قزوين موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن (قزوین) ساختمان مركزي قزوین – سه راه خيام نبش خيابان بلاغي- پلاك 45- تلفن 2220729 ساختمان شماره2:خیابان شهید بابایی -ك20- پلاك 9
معلم کلایه مرکز آموزش علمی – کاربردی الموت قزوين معلم كلايه خيابان معلم 12
قم مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد قم قم ـ بلوار نيايش ـ كوي شش ـ پلاك 49
قم مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه قم  قم-خیابان شهید عابدی
قم مركز آموزش علمی – كاربردی آیت الله طالقانی كيلومتر جاده قديم اصفهان- پشت پادگان عاويون
قم مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی قم قم -خ ساحلي – جنب سازمان ثبت اسناد – مركز آموزش شهيد عليمحمدي قم
قم مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع و معادن قم خیابان امام-نرسیده به میدان امام – روبه روی بانک ملی -طبقه فوقانی رستوران یاران- ساختمان رضوان
قم مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی استان قم قم ـ 30 متری روحانی ،بلوار روحانی،18 متری کوثر،کوچهشماره 3 پلاک 63
قم مركز آموزش علمی – كاربردی شركت شهرك‌های صنعتی استان قم قم-45 متری صدوق-ک50
قم مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد قم قم – خیابان صفائیه – کوچه 33 –
قم مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری قم _
قم مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد قم قم-میدان جهاد بلوار رضوی کوچه حدادی پلاک 4
قم مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی قم قم- بلوار امين – بلوارغدیر بعد ازپمپ بنزین مجتمع آموزشي خاتم الانبيا (ص)- طبقه اول
قم مركز آموزش علمی – كاربردی دانشگاه جهانی علوم اسلامی قم- بلوار امين – سه راهي سالاريه- دانشگاه علوم اسلامي
قم مركز آموزش علمی – كاربردی شهید محلاتی سپاه – قم قم- میدان صفائیه خ دور شهر نبش کوچه 3
قم مركز آموزش علمی – كاربردی دانشكده علوم قرآنی قم
قم مرکز آموزش علمی – کاربردی شفیعه  قم-دورشهر(شهیدفاطمی-کوچه1-جنب بنیادشهید)
بیجار مرکز آموزش علمی کاربردی بیجار
سقز مرکز آموزش علمی – کاربردی سقز سقز – بلوار كردستان كوي فرهنگيان فاز 1
سنندج مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه کردستان
سنندج مركز آموزش علمی – كاربردی شهید مدرس (كردستان) ميدان سهرودي(فيض آباد)
سنندج مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان كردستان (سنندج) سنندج – بلوار پاسداران – جنب شهرك پيام
سنندج مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج سنندج -بلوار تكيه وچمن
سنندج مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی سنندج سنندج انتهاي خ فلسطين – پايين ترازدانشگاه جامع پيام نور مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي كردستان
سنندج مرکز آموزش علمی – کاربردی سنندج 1 سنندج – خيابان آزادي – خيابان حسن آباد – نبش كوچه هدايت پلاك309 – سنندج – بلوار شبلی نبش کوچه دانشمند روبروی دفتر شورای نگهبان پلاک 80
سنندج مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 كردستان خ شهید تعریف-پائین تراز داروخانه شهید قاضی-پلاک 17791
سنندج مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی سنندج اداره كل امورمالياتي استان كردستان
قروه مرکز آموزش علمی – کاربردی قروه 1 قروه – خيابان شريعتي روبروي بانك ملي
باغین مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی كرمان (باغین ) كرمان – باغين – كيلومتر 1 جاده سيرجان
جیرفت مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی جیرفت و كهنوج جيرفت – روستاي علي آباد
رفسنجان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد رفسنجان رفسنجان کیلومتر4جاده کمربندی یزدکرمان
زرند مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی زرند زرند شهرک ولايت – خيابان كارگر
سیرجان مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان  سیرجان ميدان امام علي (ع)(پليس راه) -ابتداي بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي
شهر بابک مرکز آموزش علمی – کاربردی شهر بابک  ملكي: شهربابك – خيابان ولي عصر كوچه كاوه – مجموعه تن و روان كد پستي 7751647715 – استیجاری: شهربابک – بلوار بهار کدپستی 7751811148
کهنوج مرکز آموزش علمی – کاربردی کهنوج کهنوج-خیابان شهید مصطفی خمینی-میدان ستاد
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی كرمان كرمان انتهاي بلوار 22 بهمن ميدان مهندس افضلي پور(پژوهش) خيابان اسد آبادي نبش كوچه شماره 7
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان كرمان كرمان- بلوار جمهوري – بعد از چهار راه فرهنگيان
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد كرمان كرمان- خيابان گلدشت-  نبش خیابان عباد
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی خدمات جهانگردی استان كرمان کرمان – بلوار شهید صدوقی – بزرگراه امام – جنب سازمان بازرگانی
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان زندان‌ها (كرمان) كرمان -بزرگراه امام خميني -جنب اداره كل زندانهاي استان -مركز آموزش علمي -كاربردي سازمان زندانها (کرمان )
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی مخابرات استان كرمان کرمان نرسیده به میدان هفت باغ
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی شهید رجایی (كرمان) خيابان خورشيد – خيابان پاسداران- چهارراه خورشيد- ابتداي خيابان استانداري
كرمان مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان بازرگانی استان کرمان کرمان – خیابان امام جمعه – کوچه 13 – پلاک 13
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی كرمان كيلومتر 10 جاده زرند – مركز آموزش كشاورزي كرمان
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی فنون و خدمات هوایی كرمان كرمان -بزرگراه شمالي -ابتداي جاده قديم زرند -بلوار بلدالامين
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی بلدالامین كرمان -بزرگراه شمالي پمپ بنزين ابتداي جاده قديم زرند (بلواربلدالامين)
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی معدنی كرمان كرمان- خيابان آيت اله صدوقي-  آموزشگاه معدني
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی كرمان كرمان ـ‌ خيابان شهيد بهشتي ( شريعتي ) ـ صنايع دستي استان كرمان
كرمان مرکز آموزش علمی – کاربردی صنعت آب و برق – کرمان کرمان-بلوار شهید عباسپور
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌های كرمان کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نرسیده به فرودگاه – مرکز آموزش سازمان شهرداریها – واحد کرمان
كرمان مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان کرمان-خیابان آزادی کوچه یک
كرمان مرکز آموزش علمی – کاربردی استانداری کرمان خیابان بلوارجمهوری خیابان شهید شیروانی-دفتر آموزش و پژوهش
كرمان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد كرمان کرمان ـ بلوار باستاني پاريزي جنب شرکت فرش مرکز آموزش علمي کاربردي خانه کارگر
اسلام‌آباد‌غرب مرکز آموزش علمی – کاربردی امام رضا(ع) اسلام آبادغرب-بولوار شهید دکتر چمران
اسلام‌آباد‌غرب مرکز آموزش علمی – کاربردی اسلام آباد غرب  اسلام آباد غرب – خيابان شهيد چمران – روبروي بيمارستان امام خميني (ره)- بالاتر از مركز آموزش علمي – كاربردي امام رضا(ع)
روانسر مرکز آموزش علمی – کاربردی روانسر  روانسر – میدان زمین شهری – بلوار  فرهنگیان – خیابان خرداد –
سرپل ذهاب مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی سر پل ذهاب كرمانشاه- سرپل ذهاب-  كيلومتر3 جاده قصر شيرين روبروي هواشناسي
کرمانشاه مرکز آموزش علمی – کاربردی میراث بیستون خیابان مصطفی امامی-جنب سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه
کرمانشاه مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت تولیدی پویا غرب شهر صنعتی-جاده سنندج بلوارپویا
کرمانشاه مرکز آموزش علمی – کاربردی نیروی انتظامی کرمانشاه کرمانشاه-خیابان بنت الهدی صدر
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی كرمانشاه کرمانشاه سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی ساختمان جهاد دانشگاهی
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان كرمانشاه كرمانشاه- ميدان سپاه پاسداران- بلوار زن- خيابان بهزيستي- مرکز آموزش علمي کاربردي بهزيستي استان کرمانشاه
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد كرمانشاه كرمانشاه – پاركينگ شهرداري- پل اجلاليه (خ عباسيه)
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی شهید رجایی (كرمانشاه) فرهنگيان – فاز2- ايستگاه 7
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی كرمانشاه كرمانشاه – كيلومتر 22جاده اسلام آباد
كرمانشاه مرکز آموزش علمی – کاربردی هواشناسی و علوم جو کرمانشاه خیابان شهید کشوری
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی كرمانشاه كرمانشاه ــ‌ شهرك معلم -بلوار رودكي -ميدان حافظ -خيابان دهخداي جنوبي -جنب مسجد رضوي ــ سازمان مديريت صنعتي
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 كرمانشاه ساختمان شماره 2: ابتداي شهرک پرديس ساختمان سابق سازمان ملي جوانان
كرمانشاه مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب كرمانشاه – خ شهيد علي امجديان(سيلو) – جنب شركت توزيع برق كرمانشاه
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌های كرمانشاه
كرمانشاه مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد كرمانشاه كرمانشاه- الهيه شهرك دادگستري مهره ذين مركز اموزش خانه كارگر
كرمانشاه دانشكده امور اقتصادی كرمانشاه كرمانشاه ـئ خ سنگر ـ اداره كل امور مالياتي استان كرمانشاه
ماهیدشت مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی استان كرمانشاه (ماهیدشت) كرمانشاه – كيلومتر 20 جاد ه اسلام آباد غرب
دهدشت مرکز آموزش علمی – کاربردی دهدشت دهدشت خیابان امام خمینی جنوبی بعد از چهار راه مسجد امام صادق(ع)
گچساران مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی كهگیلویه و بویراحمد گچساران- 20 كيلومتري محور گچساران شيراز
گچساران مرکز آموزش علمی – کاربردی گچساران 1 گچساران-بلوار ولی عصر-روبروی باغ فردوس-جنب حسینیه بهبهانی ها
ياسوج مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج بلواربویراحمد نبش فرعی 5سالم آبادروبروی سارمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق (ساختمان  شماره 2 استانداری)
ياسوج مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان كهكیلویه و بویراحمد خيابان ارتش – سازمان بهزيستي استان كهكيلويه وبوير احمد
ياسوج مركز آموزش علمی – كاربردی شهید ایزدپناه بلوار معلم  – بالاتر از ترمينال
ياسوج مرکز آموزش علمی – کاربردی یاسوج 1  ملكي: ياسوج- جاده سي سخت – بلهزار- نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج – جنب مجتمع غيرانتفاعي فرزانگان
ياسوج مرکز آموزش علمی – کاربردی یاسوج 2 یاسوج-بلوار ارم-ارم6
علی‌آباد کتول مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی علی‌آباد کتول استان گلستان علی آباد -خیابانامام رضا-جنبشهرک فرهنگیان
کردکوی مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی گلستان (كردكوی) كيلومتر 3  جاده كردكوي گرگان – كردكوي – روبروي روستاي النگ
گرگان مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه استان گلستان خیابان شهید بهشتی بعثت16 ساختمان دادسرای عمومی طبقه5
گرگان مركز آموزش علمی – كاربردی آیت الله خامنه ای سي متري گرگان جديد- باغ چهل ستون
گرگان مرکز آموزش علمی – کاربردی گرگان 1 گرگان،کمربندی،شهرک حافظ،انتهای خیابان چهارم
گرگان مرکز آموزش علمی – کاربردی گرگان 2
گرگان مرکز آموزش علمی – کاربردی گرگان 3
گرگان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد گرگان استان گلستان- گرگان- ميدان کريمي – مطهري شمالي
گرگان مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی گرگان اداره كل امورمالياتي استان گلستان
گنبد کاووس مرکز آموزش علمی – کاربردی گنبدکاووس 1  گنبد – پارك شادي – جنب بازارچه مركزي- طبقه فوقاني پلاك 12 مركز آموزش علمي – كاربردي گنبد قابوس 1
گنبد کاووس مرکز آموزش علمی – کاربردی گنبد کاووس 2
آستارا مرکز آموزش علمی – کاربردی آستارا
بندرانزلی مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی انزلی                                    انزلي-خيابان مطهري- خيابان پاسداران
بندرانزلی مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید‌واتر خاورمیانه – انزلی انزلی-خیابان اطبا
تالش مرکز آموزش علمی – کاربردی تالش 1  دفتر مركزي: تالش – خيابان امام خميني (ره) كوچه شهرداري واحد دانشگاه كد پستي 28657
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی رشت رشت- فلکه گاز
رشت مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان بهزیستی استان گیلان  گیلان-رشت
رشت مرکز آموزش علمی – کاربردی بعثت 13 زندان مرکزی گیلان  رشت فلکه گاز-انتهای جاده لاکان
رشت مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه استان گیلان خیابان دکتر حشمت کوچه چله خانه
رشت آموزشكده فنی شهید چمران رشت رشت – بلوار شهید افتخاری – خیابان شهید خرسندی – مرکز آموزش عالی فنی رشت(شهیدچمران)
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی بنت الهدی صدر گلسار- بلوار گيلان
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی تعاون رشت رشت ـ ميدان انتظام ـ اداره كل تعاون استان گيلان
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی گیلان (رشت) _
رشت مركز آموزش علوم و صنایع شیلاتی میرزا كوچك خان رشت رشت-كيلومتر 5 جاده شهر صنعتي – قبل از ورودي اول شهر صنعتي
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی گیلان (رستم آباد) گیلان – رشت- کیلومتر 10 جاده رشت به تهران – جنب دانشگاه گیلان
رشت مرکز آموزش علمی – کاربردی سوله سرا
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 گیلان (رشت)

رشت-ابتدای خیابان سعدی -مجتمع فرهنگی وهنری خاتم انبیاء./

رشت -میدان فرهنگ -خیابان آزادگان رو بروی شبکه بهداشت./

رشت خیابار رصالت پشت صدا و سیما جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-ساختمان رصالت./

رشت مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی گیلان رشت-چهار راه پورسينا -خيابان دكتر حشمت
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد رشت کمر بندی شهید بهشتی – جنب خبرگزاری جمهوری اسلا می – خا نه کا رگر واحد گیلا ن
رشت مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی رشت
رودبار مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 رودبار رودبار – بلوار امام خمینی – مجتمع فرهنگی سینمایی رودبار
رودسر مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی رودسر رودسر  رام دشت
صومعه سرا مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی صومعه‌سرا صومعه سرا- كيلومتر 10 تولم شهر – ليف شاگرد
فومن مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی فومن فومن – چهارراه معلم – خیابان شهدا
لنگرود مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود لنگرود – جاده ليلا كوه – مركز آموزش عالي علمي كاربردي
ازنا مرکز آموزش علمی – کاربردی ازنا 1 ازنا-میدان شهید صادقی-خیابان فلسطین جنوبی-نبش خیابان شهید ولی صادقی
الشتر مرکز آموزش علمی – کاربردی الشتر 1  الشتر – انتهای خيابان 30متری انقلاب  (عال آباد)
اليگودرز مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی شهید زارعی الیگودرز اليگودرز- كيلومتر 12 جاده ازنا- شهرك برناباد
اليگودرز مرکز آموزش علمی – کاربردی الیگودرز 1 الیگودرز – بلوار شرقی – نبش خ ارشاد – ساختمان آموزشی مرکز آموزش علمی – کاربردی الیگودرز1
بروجرد مركز آموزش علمی – كاربردی شركت تعاونی تولید‌كنندگان بروجرد بروجرد- بلوار امام خمینی(ره) جنب اداره محیط زیست
بروجرد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی لرستان (بروجرد) بروجرد – كيلومتر 5 جاده خرم آباد-روبروی شرکت نفت
بروجرد مرکز آموزش علمی – کاربردی بروجرد 1  بروجرد -روبروی کارخانه نساجی مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد 1
بروجرد مرکز آموزش علمی – کاربردی بروجرد 2

بروجرد – میدان زائران کربلا – ابتدای شهرک ایثار

خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی لرستان خرم آباد بلوارجهادگران
خرم آباد مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان لرستان خرم آباد-گلدشت روبروی بیمارستان تامین اجتماعی
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی حوزه هنری واحد خرم آباد _
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان خرم آباد -خيابان  وليعصر – خيابان 60 متري – خيابان 35 متري مديريت آموزش وپزوهش لرستان
خرم آباد مرکز آموزش علمی – کاربردی دادگستری استان لرستان خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار وليعصر (عج) – بالا تر از سینما ایران
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی علامه طباطبایی (لرستان) جلال آل احمد
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی لرستان (خرم آباد) خرم آباد – باغ كشاورزي – مجتمع آموزش جهاد كشاورزي لرستان
خرم آباد مرکز آموزش علمی –  کاربردی شرکت کیان پارت آراد خیابان قاضی اباد
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی شهرداری‌های خرم آباد خرم اباد – ميدان استانداري – خ سعدي كوچه مخابرات
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی دانشگاه لرستان خرم آباد- ميدان كيو- خيابان 60متري واحد آموزش هاي آزاد علمي كاربردي دانشگاه لرستان
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی خرم آباد كد پستي 53588 ـ 68136    اداره كل امور مالياتي
خرم آباد مركز آموزش علمی – كاربردی استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان
دورود مرکز آموزش علمی – کاربردی دورود  دورود-میدان ولایت الغدیر-خیابان خیام غربی-کوچه کانون
كوهدشت مرکز آموزش علمی – کاربردی کوهدشت 1  كوهدشت – میدان قدس خ 16 متری جنب پارک فدک ساختمان ارشاد طبقه سوم
كوهدشت مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 لرستان كوهدشت- میدان کشاورز خیابان سپاه روبروی بیمارستان امام (ره)
نورآباد مرکز آموزش علمی – کاربردی نورآباد  نورآباد – كوي آزادگان – خيابان 20 متري رضوان
آمل مركز آموزش علمی – كاربردی فذا آمل- خیابان طالب آملي- انتهای دریای 12سمت چپ- ربروی حسینه شهداء قادی محله
آمل مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 مازندران آمل – خیایان طالب آملی دریای 26 دانشگاه سابق شمال فرهنگ وهنر واحد 5 مازندران
آمل مركز آموزش علمی – كاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل آمل – بلوار امام رضا-میدان صدف -جنب مجتمع حسینی
بابل مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی بابل   بابل_ خيابان مدرس _ چهارراه شهرباني _ مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي
بابل مرکز آموزش علمی – کاربردی بابل
بابل مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 بابل بابل – بلوار جانبازان – كمربندي غربي – بين ايستگاه آمل و فلكه قاضي كتي
بابل (خشرودپی) مرکز آموزش علمی – کاربردی خشرودپی بابل بابل-بندپی غربی-شهر خشرودپی-بلوار کشاورز-جنب شهرداری
بابلسر مركز آموزش علمی – كاربردی حضرت امام علی (ع) جاده بابل- بابلسر- مير بازار – اول جاده بالا احمد كلا
بابلسر مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی بابلسر
بهشهر مرکز آموزش علمی – کاربردی بهشهر  بهشهر – خيابان مركزي بلوار شهيد هاشمي نژاد – روبروي شعبه مركزي بانك رفاه
تنكابن مركز آموزش علمی – كاربردی شركت تعاونی تولید قارچ صدفی تنكابن مازندران-تنكابن _ چناربن _ كوچه كشاورز2 پ 3
تنكابن مركز آموزش علمی – كاربردی مهستان سبز شمال تنكابن    تنکابن – خیابان علامه – مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن
تنكابن مركز آموزش منابع طبیعی كلارآباد تنكابن – كلارآبادخيابان شهيد بهشتي
چالوس مركز آموزش علمی – كاربردی خدمات هتلداری و جهانگردی كوثر خزر شمال چالوس _ خيابان امام خميني – خيابان گلسرخي پلاك 61
چالوس مركز آموزش علمی – كاربردی كارآموزان چالوس  چالوس – خیابان امام خمینی – خیابان شهید کچوئی
چالوس مركز آموزش علمی – كاربردی شركت تامین ماشیران چالوس چالوس – خ امام خمینی – خ ایوب معادی
چالوس مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران جاده نوشهر و چالو س
ساری مرکز آموزش علمی – کاربردی پست مازندران  ساری -خيابان انقلاب – روبروي استانداري -اداره پست -طبقه سوم – مركز علمي كاربردي پست مازندران
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی شهید هاشمی نژاد ساری ساری -جاده خزرآباد-مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی مازندران (ساری) ميدان خزر – بزرگراه وليعصر- جنب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی هواشناسی و علوم جو ساری ساری-کیلومتر 4 اتوبان ساری-قائمشهر
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی سازه‌های سنگین مازندران ساري- ميدان خزر كيلومتر 3جاده خزر اباد بعد از موسسه فرهنگي ابا صالح المهدي
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی واحد استانی مازندران
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران ساری – کیلومتر 5 جاده خزر – بعد از استادیوم ورزشی شهرداری ساری
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی مازندران ساري _ بلوار طالقاني _ خيابان دانش _ نبش كوچه هفتم _ واحد آموزشي مازندران
ساری مرکز آموزش علمی – کاربردی استانداری مازندران ساری-خیابان معلم
ساری مركز آموزش علمی – كاربردی جامعه اسلامی كارگران مازندران استان مازندان – شهرستان ساری -خیابان فرهنگ – خیابان 15 خرداد بعد از چهار راه شهابی جنب ازمایشگاه مکانیک خاک کوچه باران
سلمانشهر مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی مازندران (تنكابن) کيلومتر 22 جاده چالوس به تنکابن
قائم‌شهر مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان مازندران خيابان كمربندي بالالموك كوچه بهزيستي
قائم‌شهر موسسه آموزش عالی آزاد مازندران (منحل شده است) قائم شهر-خیابان ساری-کوی کارمندان-پلاک10 و مجتمع جدید در قائم شهر
قائم‌شهر مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد 19 قائم شهر قائمشهر-كمربندي شمالي-كيلومتر يك جاده جويبار-خيابان دانشگاه
كلاردشت مركز آموزش علمی – كاربردی گلدشت كلاردشت كلاردشت – نرسيده به نيروگاه مركزآموزش گلدشت كلاردشت
كياكلا مركز آموزش علمی – كاربردی سرای كیفیت اندیشان نوآور بابل کیاکلا – نرسیده به میدان ولی عصر – مرکز آموزش سرای کیفیت اندیشان
محمود آباد مركز آموزش علمی – كاربردی مهندسی دریایی خیابا آزادی بلوار نفتکش
محمود آباد مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران مازندران – محمودآباد- خ امام- انتهاي بلوار – روبروي پمپ بنزين بابانيا-کوچه نسيم 66
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی اراك اراك – خیابان شهید بهشتی -حد فاصل میدان هفت تيروميدان شهدا (پشت مسجد حاج آقا صابر) کوچه ساسان جهاد دانشگاهی اراک
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان مركزی اراك- كوي رضوي -پشت بيمارستان امام خميني. روبروي ميدان کوهنورد
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی شهید باهنر (مركزی) شهرك قائم(عج)
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی مركزی (اراك) اراک خ تختی جنب مسکن وشهرسازی مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی( مرکز شهید بابایی )
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی شركت هپكو (اراك) اراك – كيلومتر 5جاده تهران
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی حدید اراك شهرک قدس ـ روبروی استانداری- کوی بهاران ـ بهاران 12 پلاك 13
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی ماشین سازی اراك اراك ـ كيلومتر 4 جاده تهران
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی استان مركزی اراك ـ خیابان شهید هاشمی نژاد – بن بست وکیل  – قلعه وکيل
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی دانشگاه اراك اراک – خیابان شهید بهشتی – دانشگاه اراک
اراک دانشگاه علم و صنعت ایران (واحد اراك) اراک-خيابان دانشگاه – دانشگاه علم و صنعت ایران
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اراك شهرك شهيد بهشتي ، فاز يك ، فرهنگسراي آيينه
اراک مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی اراك اراك ـ خ امام موسي صدر ـ ميدان 22 بهمن اداره كل امور مالياتي استان مركزي
خمین مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 خمین خمین – خیابان  آيت اله طالقاني (كمربندي)- نرسيده به تقاطع خيابان بسيج
ساوه مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی ساوه ساوه-خیابان فردوسی – مقابل بانک صادرات
ساوه مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی ساوه ساوه – سه راهي اوه كيلومتر 25 جاده ساوه سلفچگان مركز آموزش كشاورزي ساوه
ساوه مركز آموزش علمی – كاربردی یدك‌رسان كاوه ساوه – شهر صنعتی کاوه – خیابان شانزدهم – مرکزآموزش علمی-کاربردی یدک رسان کاوه-پلاک 51
ساوه مركز آموزش علمی – كاربردی گروه صنعتی صفا ساوه- میدان آزادی –   بلوار آزادی -نرسیده به پل هوایی-آزادی 29 ،کد پستی 3915989463
محلات مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی نیم‌ور نيم ور- خيابان امام خمينی (ره) _ انتهای بلوار امام علی (ع)
بندر عباس مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی بندر عباس بندر عباس- چهارراه نخل  ناخدا- ابتداي خيابان دانشگاه – مرکز آموزش عالي علمي – کاربردي جهاد دانشگاهي  هرمزگان
بندر عباس مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان هرمزگان
بندر عباس مركز آموزش علمی – كاربردی شهید باهنر (هرمزگان) بلوار امام خميني- چهارراه فرود گاه جنب هلال احمر استان هرمزگان
بندر عباس مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی هرمزگان (بندر عباس) بلوار امام خميني – روبروي فرماندهي نيروي انتظامي كوي سازماني شيلات مجتمع آموزش
بندر عباس مركز آموزش علمی – كاربردی صنعت هوانوردی بندرعباس بندرعباس-گلشهر-بعد ازمرکز مخابرات بلال-نرسیده به سه راهی پارک جنگلی-مرکز آمزش صنعت هوانوردی
بندر عباس مركز آموزش علمی – كاربردی شركت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه – بندر عباس _
بندر عباس مرکز آموزش علمی – کاربردی المهدی
بندر عباس مرکز آموزش علمی – کاربردی بندر عباس 1  بندرعباس – آزادگان – جنب مخابرات شهيد قندي – مرکز علمی – کاربردی بندرعباس 1
بندر عباس مرکز آموزش علمی – کاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان بندر عباس- بلوار پاسداران – بالاتر از ميدان شهدا – دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان
بندرلنگه مركز آموزش علمی – كاربردی واحد 1 هرمزگان (بندرلنگه) هرمزگان-بندرلنگه-ابتدای بلوار آیت ا… خامنه ای
پارسیان(گاوبندی سابق) مرکز آموزش علمی – کاربردی پارسیان
حاجی آباد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی هرمزگان (حاجی آباد) هرمزگان – حاجي آباد
قشم مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی بین المللی قشم قشم – بلوار امامقلي خان – مجتمع نخل زرين – بلوك  B
کیش مركز آموزش علمی – كاربردی كیش جزیره کیش خیابان سنایی خیابان امیر مرکزعلمی-کاربردی کیش
میناب مرکز آموزش علمی – کاربردی میناب ساختمان شماره 1:هرمزگان-میناب-میدان شهدا-کوچه130-ساختمان شماره2:هرمزگان-میناب-بلوار رسالت روبروی مرکز تحقیقات کشاورزی
لالجین مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع دستی لالجین همدان همدان – لالجين- بلوار آيت الله خامنه اي – روبروي بخشداري
ملایر مركز آموزش علمی – كاربردی ملایر همدان، شهرستان ملایر-بالاتر از بلوار نبوت-بالاتر از بیمارستان غرضی،مرکز آموزش علمی -کاربردی ملایر
نهاوند مرکز آموزش علمی – کاربردی نهاوند  نهاوند – خيابان آزادگان – چهارراه آزادگان
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی همدان مرکز شماره 1- همدان خ طالقاني خ نواب صفوي جنب قوامين _پ 384مرکز شماره 2-بلوار بعثت-کوچه نستوه -پ354
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان همدان همدان- ميدان قائم-اول بلوار ارم
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان زندان‌ها (همدان) همدان-میدان امام حسین، بلوار شاهد ،بالاترازفلکه شاهدنبش سي متري بني هاشم پلاك 54402
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی بعثت 8 زندان مركزی همدان همدان-کیلومتر10جاده تهران-زندان مرکزی همدان
همدان مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه استان همدان بلوار شهید رجایی-کوچه مجتمع قضایی
همدان مرکز آموزش علمی – کاربردی پست همدان  همدان خیابان بین النهرین
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی شهید مقصودی اكباتان- انتهاي خيابان شهيد توپچي- روبروي ترمينال ميني بوس ها
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی تعاون همدان همدان-آرامگاه باباطاهر-بلوار فلسطین-مرکز آموزش عالی تعاون همدان
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی همدان كيلومتر 5 جاده همدان تهران مقابل خانه هاي سازماني شركت گاز
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 همدان همدان – شهرك شهيد مدني فاز 2- بلوار آزادگان – مركز آموزش علمي – كاربردي فرهنگ و هنر همدان شماره 1
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی همدان همدان- بلوار بعثت – بالاتر از پارك مردم- نرسيده به استانداري – تصفيه خانه آب
همدان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرداری همدان  خیابان فرهنگ-روبروی آموزش و پرورش-خیابان بوعلی-کولانج- نرسیده به اداره پست
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد همدان همدان – چهارراه امیر کبیر 20 متری شیر سنگی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر همدان
همدان مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان ميدان فردوسي بلوار شهيدان چيت سازيان جنب انبار نفت
همدان دانشكده امور اقتصادی همدان همدان ـ خ بوعلي ـ روبروي شهرداري اداره كل امور مالياتي استان همدان
ابرکوه مرکز آموزش علمی – کاربردی ابرکوه ابرکوه-بلوار امام خمینی-بعداز نیروگاه-کوچه چهاردهم
اردکان مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی اردكان یزد اردكان ـ بلوار شهيد بهشتي ـ جنب مهمانسراي جهانگردي
اشکذر مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی اشكذر یزد يزد ـ اشكذر ـ خيابان امام خميني (ره) ـ ساختمان آموزش حاج فضل ا000 توكلي
بافق مركز آموزش علمی – كاربردی بافق يزد، بافق، آهنشهر، خيابان پارك، مركز آموزش علمي- كاربردي بافق
تفت مركز آموزش علمی – كاربردی بهزیستی استان یزد یزد – تفت – ابتدای بلوار شهید بهشتی
تفت مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی قنات يزد- تفت – ميدان امام خميني – روبروي بانك صادرات – مركز آموزش علمي كاربردي واحد قنات
ميبد مرکز آموزش علمی – کاربردی مجتمع کاشی میبد
ميبد مركز آموزش علمی – كاربردی میبد ميبد – انتهاي خيابان آيت ا.. كاشاني – مركز آموزش عالي علمي – كاربردي ميبد
يزد مرکز آموزش علمی – کاربردی بعثت 9 زندان مرکزی یزد یزد-خیابان امام خمینی-زندان مرکزی
يزد مركز آموزش علمی – كاربردی شهید پاك نژاد بلوار دانشجو- بعد از پل عابر پیاده – مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد
يزد مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی یزد يزد – صفائيه – بلوار شهيدان اشرف-نبش چهارراه پژوهش
يزد مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع لاستیك یزد یزد – جوار شهرک صنعتی یزد – مجتمع صنایع لاستیک یزد
يزد مرکز آموزش علمی – كاربردی جواد الائمه يزد  یزد -صفائیه میدان جانباز بلوار شهیدان اشرف خیابان جوادالائمه خیابان تلاش ساختمان آموزش عالی
يزد مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 یزد يزد – بلوار دانشجو- ابتداي بلوار امير كبير
يزد مركز آموزش علمی – كاربردی ساختمان و شهرسازی یزد یزدبلوارمنتظرقائم کوچه شهید نصیری
يزد مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی یزد یزد-بلوار صابر یزدی
يزد مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد یزد يزد ـ انتهاي خيابان انقلاب ـ تقاطع بلوار جمهوري
يزد مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی یزد يزد ـ ميدان امام حسين ـ بلوار حميديا اداره كل امورمالياتي استان يزد

نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی

 شرایط پذیرش :
1- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تائید وزارت آموزش و پرورش یا برابر آن برای آموزش های حوزوی.

2- داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت رسیده باشد.
2- داشتن شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هر یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه
3- برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته های انتخابی
4- دارا بودن برگه معافیت تحصیلی و یا کارت پایان خدمت برای داوطلبین پسر

مقررات وظیفه عمومی:
براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان مرد لازم است جهت شرکت در پذیرش این دوره ها، یکی از شرایط زیر را داشته باشند و وضعیت نظام وظیفه خود را مطابق موارد زیر به طور مشخص در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.
1) داشتن کارت پایان خدمت.
2) داشتن کارت معافیت دایم (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص).
3) متولدین تا 1343/12/1و قبل از آن، به شرط این که تغییر سن نداده باشند.
4) کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.
5) داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت (پزشکی، کفالت و سایر)در مدت اعتبار آن.
این دسته از مشمولان پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون دریافت معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
6) دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی که به صورت حضوری مشغول به تحصیل بوده و تا تاریخ 1393/12/01در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل می شوند
7) دانش آموختگان دیپلم به شرط اتمام تحصیل تا پایان 22 سالگی و پیش دانشگاهی به شرط اتمام تحصیل تا پایان 24 سالگی به صورت پیوسته و حضوری (روزانه،بزرگسالان و آموزش از راه دور) و مشروط به این که از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یکسال سپری نشده و همچنین قبل از ثب تنام در دانشگاه نیز وارد غیبت نشده باشند.
8) دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت ( 18 سالگی تمام) موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی به صورت حضوری یا غیرحضوری (داوطلب آزاد) شده باشند به شرط نداشتن غیبت.
تذکر: دانش آموزانی که در سن 17 سالگی و قبل از سن مشمولیت موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی میشوند چنانچه حداکثر تا شش ماه پس از رسیدن به سن مشمولیت ( 18 سالگی تمام) وارد دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصیل میباشند در غیر این صورت به دلیل ورود به غیبت، مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. مگر این که در مهلت شش ماه معرفی، خود را از طریق یکی از دفاتر پلیس + 10 به وظیفه عمومی معرفی کرده و دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.
9) دانش آموزان مشمول که پس از ترک تحصیل و در مهلت یکساله معرفی به وظیفه عمومی، موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی به صورت داوطلب آزاد شده باشند به شرط نداشتن غیبت و سپری نشدن بیش از یکسال از تاریخ اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی.
10) دانش آموختگان دیپلم یا پیش دانشگاهی دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت که تاریخ اعزام آنان سپری نشده باشد.
تبصره: افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی یا پذیرش در دانشگاه می باشد، لازم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمدید موعد اعزام خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت به دلیل ورود به غیبت شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد.
11 ) متولدین سال 1354 و قبل از آن، این قبیل مشمولان باید پس از اعلام قبولی و در زمان ثبت نام کارت معافیت دایم (معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری) را ارایه نمایند.
12 )کارکنان وظیفه ای که خدمت دوره ضرورت آنان تا تاریخ ثبت نام و شروع به تحصیل به پایان میرسد (این دسته از افراد مجاز به شرکت در پذیرش می باشند، لیکن باید به هنگام ثبت نام در دانشگاه، گواهی یا کارت پایان خدمت ارایه نمایند).
13 ) طلاب علوم دینی دارنده مدرک دیپلم یا پیشدانش گاهی و دارای معافیت تحصیلی حوزه.
– این دسته از طلاب، مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه مربوط تایید شود میتوانند با همان معافیت تحصیلی حوزه، در دانشگاه نیز تحصیل نمایند و در صورتی که معافیت تحصیلی آنان به هر دلیل از سوی حوزه لغو گردد، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
14) دانشجویان انصرافی در صورتی که در سقف مجاز سنوات تحصیل انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یکسال سپری نشده باشد.
تذکرات مهم:
1) مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در پذیرش و قبولی در آن، مجوز تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند.
2) دانشجویان اخراجی دانشگاهها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دایم، مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند (به جز افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده و در مهلت معرفی در دانشگاه پذیرفته شده اند).
3) دانشجویان شاغل به تحصیل، مجاز به شرکت مجدد در پذیرش نیستند و همچنین دانش آموختگان مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل مجدد در این مقطع (کاردانی) نمی باشند.
4) ترخیص سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.
5) دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، در طول تحصیلات دانشگاهی (از دیپلم تا دکتری)فقط یکبار مجاز به انصراف میباشند مشروط به این که در سنوات مجاز تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یکسال سپری نشده باشد.
6) کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند.
7) سنوات مجاز تحصیل در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته حداکثر 2/5 می باشد.
8) دانش آموزانی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی، در ماههای خرداد یا شهریور هر سال فارغ التحصیل می شوند، چنانچه تا پایان شهریور سال آینده در دانشگاه پذیرفته شوند و فاقد غیبت بوده، از معافیت تحصیلی بهره مند خواهند شد.
مثال 1: دانش آموز متولد 1375 و ماقبل آن که در خرداد یا شهریور سال 93 در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته می شود، آخرین مهلت معرفی وی تا پایان شهریورماه سال 94 میباشد که علاوه بر پذیرش سال 93 میتواند در پذیرش سال 94 نیز شرکت نماید.
مثال 2: دانش آموز متولد 1375 و ماقبل آن در خرداد یا شهریور سال 93در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته شده است آخرین مهلت معرفی وی تا پایان شهریورماه سال 94میباشد .

در دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی ، نحوه پذیرش بر اساس معدل و در هر رشته بنا به ظرفیت اعلام شده از طرف مرکز می باشد . به عنوان مثال در رشته ای اعلام شده است ظرفیت گنجایش مرکز 100 نفر می باشد حال متقاضیان در آن رشته 200 نفر می باشند . معدل های کلیه متقاضیان به رایانه داده می شود و رایانه از میان آنها بر اساس سهمیه بالاترین معدل را پیدا کرده و آن را سقف قرار می دهد . به عنوان مثال بالاترین معدل 18 می باشد ، رایانه 18 را سقف قرار داده و 100 نفر را از 18 به پائین گزینش میکند تا ظرفیت تکمیل شود . حال ممکن است ظرفیت به معدل 14 یا کمتر یا بیشتر ختم شود ثبت نام از طریق دفترچه ثبت نام سازمان سنجش صورت می پذیرد و متقاضی می بایست ضمن تهیه دفترچه ثبت نام دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی از سایت سازمان سنجش و آموزش کشور در زمان اعلام شروع ثبت نام از طریق سازمان سنجش نسبت به تکمیل فرم مربوطه و انتخاب رشته و مرکز مورد نظر و ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

آشنایی با دانشگاه جامع علمی – کاربردی

آشنایی با دانشگاه جامع علمی – کاربردی

دانشگاه جامع علمی – کاربردی از سال 1373 با رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای بخش های مختلف صنایع ، معادن ، کشاورزی و خدمات فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1375 دانشگاه اولین آزمون ورودی خود رابا حضور 18518 نفر داوطلب برگزار کرد. سال 1376 دومین آزمون 40867 نفر شرکت کننده داشت . سومین آزمون با حضور 44339 نفر برگزار شد . در چهارمین آزمون 122008 نفر ، در پنجمین آزمون 229566 نفر و در ششمین آزمون 307137 نفر حضور یافتند . سال 1381 ، هفتمین آزمون ورودی دوره های علمی – کاربردی با حضور بیش از 350 هزار نفر داوطلب ، به صورت متمرکز و سراسری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید. رشد چشمگیر این دوره‌ها و افزایش ظرفیت پذیرش در چند سال اخیر از یک سو و افزایش عمیق سازمان‌ها ودستگاه های اجرایی نسبت به ارتقای کیفی و توسعه کمی این دوره‌ها با کمک تمام مسولان دستگاه‌ها و کارشناسان ذیربط می‌باشد. سال گذشته هفتمین آزمون سراسری دانشگاه جامع علمی – کاربردی در 257 حوزه امتحانی در سراسر کشور و در مقاطع کاردانی – کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در پنج گروه آزمایشی صنعت ، کشاورزی ، هنر ، مدیریت و خدمات اجتماعی ، و صنایع غذایی در 504 کد رشته برگزار شد که آمار رشته‌ها و کد رشته‌ها به تفکیک گروه آزمایشی در مقاطع کاردانی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

گروه آزمایشی تعداد رشته ها تعداد کد رشته ها

صنعت

54

228

کشاورزی

34

102

صنایع غذایی

8

28

مدیریت و خدمات اجتماعی

21

93

هنر

16

53

جمع

133

504

آمار رشته ، کد رشته مرکز ، دستگاه متقاضی ، ارگان در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به شرح جدول ذیل می‌باشد.

عنوان

مقطع کاردانی

مقطع کارشناسی ناپیوسته

رشته

133

19

کد رشته

504

29

مرکز

185

20

دستگاه متقاضی

60

13

تعداد دستگاه های متقاضی در مقاطع تحصیلی مختلف از 60 سازمان در سال 1380 به 73 سازمان در سال 81 افزایش نشان می‌دهد این در حالی است که تعداد سازمان‌ها متقاضی در اولین دوره یعنی سال 1375 تنها 19 و تعداد شرکت کنندگان در آزمون 18518 نفر بوده است . همچنین تعداد مراکز آموزش از 41 مرکز در سال 1375 به بیش از 170 مرکز و تعداد رشته‌ها از 46 رشته به 142 رشته تحصیلی در سال 1381 رسیده است. در مورد پذیرش دانشجو باید گفت تعداد پذیرفته شدگان از 23 هزار و 500 نفر به 30 هزار نفر در سال 1381افزایش یافته است . ظرفیت پذیرش اولیه دوره های کاردانی به تفکیک گروه آزمایشی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

گروه آزمایشی

تعداد ظرفیت پذیریش اولیه

صنعت

11380

کشاورزی

3450

صنایع غذایی

1320

مدیریت و خدمات اجتماعی

4760

هنر

2480

جمع

23390

ظرفیت پذیرش اولیه به تفکیک کارشناسی پیوسته 60 نفر و کارشناسی ناپیوسته 1150 نفر می‌باشد . از این تعداد 12958 نفر داوطلب آزاد و 10432 نفر شاغل پذیرش خواهند شد.

خلاصه ای از مشخصات مراکز آموزشی ، موسسات و یا دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی – کاربردی

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مراکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تهران

رشته های تحصیلی: پرورش گاو و گاومیش – پرورش اسب – شیر و فراورده های لبنی – فرش دستباف – کتابداری و اطلاع رسانی روابط عمومی – نرم افزار کامپیوتر

تلفن7 – 6493296 و 6468286

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مراکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید زمانپور تهران

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش ، پرورش اسب ، شیر و فرآورده های لبنی

تلفن 6721357

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی میرزا کوچک خان ( رشت)

رشته های تحصیلی :عمل آوری فرآورده های شیلانی ، تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ، صید و بهره برداری ، بهداشت آبزیان

تلفن 2800 و 3 و 2352 – 0132338

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلانی خلیج فارس ( بوشهر)

رشته های تحصیلی : صید و بهره برداری – تکثیر و پرورش آبزیان آب شور – عمل آوری فرآورده های شیلانی – بهداشت آبزیان – تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین

تلفن 9- 4541601 – 0771

نام ارگان : وزارت جهاد دانشگاهی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید فارسی اصفهان

رشته های تحصیلی: پرورش طیور – پرورش گاو و گاومیش – فرش دستباف – پرورش زنبور عسل – تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین – شیر و فرآورده های لبنی – آبخیزداری

تلفن 260575 – 260808 – 0311

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی بعثت شیراز

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع ، فرش دستباف – مرتع – آبخیزداری – شیر و فرآورده های لبنی – پرورش طیور – پرورش گاو و گاومیش – تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین – بهداشت فرآروده های دامی .

تلفن 7209146 – 7204080 – 0711

نام ارگان : وزارت جهاد دانشگاهی ( مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی شهدای هویزه اهواز

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش – آبخیزداری – تکثیر و پرورش آبزیان

تلفن 3666604 – 3362087 – 0611

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی رسول اکرم (ص) دامغان

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع – پرورش گاو و گاومیش – پرورش طیور – علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی – بهداشتیار دامپزشکی

تلفن 5236397 – 523011 – 0232

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی گلستان ( شهید حاجی کریمی )

رشته های تحصیلی : پرورش اسب – فرش دستباف – مرتع – پرورش زنبور عسل

تلفن 4 و 3350032 – 3353070 – 0171

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی الغدیر خرم آباد

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع – جنگل – آبخیز داری – پرورش گاو و گاومیش – تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین – عمل آوری فرآورده های شیلانی – فرش دستباف – تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر.

تلفن : 8 – 25027 – 441228 – 0661

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی منابع طبیعی کلارآباد

رشته های تحصیلی : جنگل – مرتع – صنایع فرآوری اولیه چوب – ماشین آلات منابع طبیعی – حفاظت و حمایت از منابع طبیعی

تلفن 404 – 4922402 – 0192

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی سهرودی زنجان

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع – آبخیزداری – پرورش طیور

تلفن 5243015 – 0241

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالیشهیدبابایی اراک

رشته های تحصیلی : فرش دستباف – پرورش طیور

تلفن 338004 – 339804 – 0861

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید سرداری تبریز

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش – فرش دستباف – پرورش طیور – مرتع – شیر و فرآورده های لبنی – آبخیزداری – جنگل – پرورش زنبور عسل

تلفن 6 – 5554935 – 5531900 – 0411

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید باکری ارومیه

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش – پرورش زنبور عسل – گوشت و فرآورده های گوشتی – بهداشت فرآورده های دامی – علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تلفن 4 – 2778051 – 0441

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی منابع طبیعی سمنان

رشته های تحصیلی : مرتع ، تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر – آبخیزداری – احیا و بهره برداری از بیابان – فرش دستباف

تلفن 3327182 – 3327217 – 0231

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی غلامی همدان

رشته های تحصیلی : پرورش طیور – تولید دارویی و معطر

تلفن 8225899 – 8229461 – 0811نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزشعالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش علمی – کاربردی شهید هاشمی نژاد ( مشهد)

رشته های تحصیلی : پرورش طیور – پرورش گاو و گاومیش – فرش دستباف – مرتع – آبخیزداری – شیر و فرآورده های لبنی – پرورش اسب – نرم افزار کامپیوتر – بهداشتیار دامپزشکی

تلفن 5 – 8784772 – 0511

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزشعالی علمی – کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده :مرکز آموزش عالی دکتر جوانشیر

رشته های تحصیلی : جنگل – مرتع

تلفن4 – 2223001 – 2232185 – 0261

دروس عمومیدوره کارشناسی ناپیوسته

دروس عمومیدوره کارشناسی ناپیوسته


جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

 

 

شماره درس ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
  1 یک درس از گروه درس
« مبانی نظری اسلام»1
2 32 32
  2 یک درس از گروه درس
« انقلاب اسلامی»2
2 32 32
  3 یک درس از گروه درس
« تاریخ تمدن اسلامی»3
2 32 32
  4 تربیت بدنی 2 1 32 32 تربیت بدنی 1
  5 یک درس از گروه درس
« آشنایی با منابع اسلامی »4
2 32 32
جمع 9 128 32 160

 

 1. گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل دروس (1ـ اندیشه اسلامی (1) 2ـ اندیشه اسلامی (2) 3ـ انسان در اسلام 4ـ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

2 . گروه درس « ا نقلاب اسلامی » شامل دروس (1ـ انقلاب اسلامی ایران 2ـ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3ـ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است همچنین درس 4- آشنایی با دفاع مقدس مصوب جلسه 154 و 177 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی.

 1. 3. گروه درس « تاریخ تمدن اسلامی» شامل دروس ( 1ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2ـ تاریخ تحلیلی صدر اسلام 3ـ تاریخ امامت) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

4 . گروه درس « آشنایی با منابع اسلامی » شامل دروس ( 1ـ تفسیر موضوعی قرآن 2ـ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

جدول «گروه درس»

گروه درسی عنوان درس واحد ساعت
مباني نظري اندیشه اسلامی1 (مبدأ و معاد) 2 32
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 2 32
انسان در اسلام 2 32
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 2 32
انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران 2 32
آشنایی با دفاع مقدس 2 32
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 32
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 2 32
تاریخ و تمدن اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32
تاریخ امامت 2 32
آشنایی با منابع اسلامی تفسیر موضوعی قرآن 2 32
تفسیر موضوعی نهج­البلاغه 2 32

دروس پيشنياز کارشناسی ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی(گروه مدیریت و خدمات اجتماعی)

ردیف کد رشته كد درس بخش(گروه) نام رشته نوع درس نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی
2103001 210300172201 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني مبانی نصب و راه اندازی آسانسور 2 نظری 32 نظری
2103001 210300172202 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني مبانی نصب و راه اندازی پله برقی 2 نظری 32 نظری کارگاهی
2103001 210300171203 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني شیمی عمومی و آنالیز مواد 2 نظری 32 نظری آزمایشگاهی
2103001 210300171204 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني علم مواد 2 نظری 32 کارگاهی
2103001 210300171205 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني مدارهای الکتریکی 2 نظری 32 آزمایشگاهی
2103001 210300171206 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني ریاضی کاربردی 2 نظری 32 کارورزي
2103002 210300271201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32 سمينار
2103002 210300271202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني مبانی تولید در رادیو و تلویزیون 2 نظری 32 پروژه
2103002 210300271203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری 32 كاربيني
2103002 210300272204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني سیگنال ویدویی آنالوگ 2 نظری 32
2103003 210300371201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103003 210300372202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103003 210300372203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103003 210300371204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103003 210300371205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103003 210300371206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103003 210300371207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103003 210300371208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103003 210300371209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103003 210300372210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103003 210300372211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103004 210300471201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103004 210300471202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103004 210300471203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103004 210300471204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103004 210300471205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103004 210300471206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103004 210300472207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103004 210300472208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103004 210300481209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103004 210300491210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103004 2103004101211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103005 2103005111201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103005 2103005121202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103005 2103005131203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103005 2103005141204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103005 2103005152205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103005 2103005161206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103005 2103005171207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103005 2103005181208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103005 2103005193209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103005 2103005203210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103005 2103005211211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103006 2103006221201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103006 2103006231202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103006 2103006243203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103006 2103006253204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103006 2103006261205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103006 2103006271206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103006 2103006281207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103006 2103006293208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103006 2103006303209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103006 2103006311210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103006 2103006321211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103007 2103007331201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103007 2103007343202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103007 2103007353203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103007 2103007361204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103007 2103007371205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103008 2103008381201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103008 2103008393202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103008 2103008403203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103008 2103008411204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103008 2103008421205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103009 2103009431201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103009 2103009443202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103009 2103009453203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103009 2103009461204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103009 2103009471205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103010 2103010481201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103010 2103010491202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103010 2103010501203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103010 2103010511204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103010 2103010521205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103011 2103011531201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103011 2103011541202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103011 2103011551203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103011 2103011561204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103011 2103011571205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103012 2103012581201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103012 2103012591202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103012 2103012601203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103012 210301271204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103012 210301271205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103013 210301371201 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103013 210301371202 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني مبانی اتولید در رادیو و تلویزیون 2 نظری 32
2103013 210301371203 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری 32
2103013 210301371204 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني سیگنال ویدیویی آنالوگ 2 نظری 32
2103014 210301471201 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103014 210301471202 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني مدارهای الکتریکی 2 نظری 32
2103014 210301471203 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني ماشین های الکتریکی 2 نظری 32
2103014 210301471204 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني الکترونیک 2 نظری 32
2103014 210301471205 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني اندازه گیری الکتریکی 2 نظری 32
2103014 210301471206 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني سیستم های کنترل اتوماتیک 2 نظری 32
2103015 210301571301 صنعت مهندسي فناوري اويونيك هواپيما جبراني ریاضی کاربردی 3 نظری 48
2103016 210301671201 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103016 210301674202 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني مبانی متالورژی جوش 2 نظری 32
2103016 210301671103 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني کنترل کیفیت آماری 1 نظری 16
2103016 210301671204 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني تکنولوژ:ی بازرسی جوش 2 نظری 32
2103016 210301671205 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني اصول ارزیابی کیفی جوش 2 نظری 32
2103017 210301774201 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103017 210301771202 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني مبانی متالورژی جوش 2 نظری 32
2103017 210301771203 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني تکنولوژی جوشکاری فلزات آهنی 2 نظری 32
2103017 210301773204 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني تکنولوژی جوشکاری فلزات غیرآهنی 2 نظری 32
2103018 210301873201 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني شیمی پلیمر 2 نظری 32
2103018 210301873202 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني مواد اولیه رنگ 2 نظری 32
2103018 210301873203 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103018 210301873204 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني کارگاه ساخت رنگ 2 کارگاهی 96
2103019 210301971201 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103019 210301971202 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني فیزیک مکانیک 2 نظری 32
2103019 210301971203 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار 2 نظری 32
2103019 210301971204 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني کاربرد تجهیزات بندری 2 کارگاهی 96
2103019 210301971205 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني ایمنی برق 2 نظری 32
2103020 210302071201 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103020 210302071202 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني متالورژی فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071203 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني متالورژی مکانیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071204 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني عملیات حرارتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071205 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني تکنولوژی ریخته گری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071206 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني تکنولوژی قالبگیری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103021 210302171201 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني مواد اولیه سرامیک 2 نظری 32
2103021 210302171202 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني اصول آماده سازی و شکل دادن سرامیک 2 نظری 32
2103021 210302171203 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني اصول خشک کردن و پخت سرامیک 2 نظری 32
2103021 210302171204 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني لعاب و دکور 2 نظری 32
2103021 210302171205 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني فناوری ساخت کاشی و چینی 2 نظری 32
2103021 210302171206 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني خواص سرامیک ها 2 نظری 32
2103022 210302271201 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103022 210302271202 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني برنامه‌نویسی مقدماتی 2 نظری 32
2103022 210302271203 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 2 نظری 32
2103022 210302271204 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني ریاضی کاربردی 2 نظری 32
2103022 210302271205 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني شبکه­های کامپیوتری 2 نظری 32
2103023 210302371201 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني پایگاه داده 2 نظری 32
2103023 210302371202 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني مبانی نرم افزار اطلاعات 2 نظری 32
2103023 210302371203 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني برنامه سازی شی گرا 2 نظری 32
2103023 210302371204 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني مدارهای منطقی 2 نظری 32
2103023 210302371205 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني سیستم عامل مدیریت شبکه 2 نظری 32
2103024 210302471201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني ماشین سیگارتسازی 2 نظری 32
2103024 210302471202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني ماشین بسته بندی 2 نظری 32
2103024 210302471203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني ماشین عمل آوری توتون 2 نظری 32
2103024 210302471204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني کنترل کیفیت محصولات دخانی 2 نظری 32
2103025 210302571201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103025 210302571202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103025 210302571203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني انتقال حرارت 2 نظری 32
2103025 210302574204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني ترمودینامیک 2 نظری 32
2103025 210302571205 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني صنایع شیمیایی 2 نظری 32
2103026 210302671201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني شناخت گندم و صنایع وابسته به آرد 2 نظری 32
2103026 210302671202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني آشنایی با ماشین آلات دریافت و نگهداری گندم 2 نظری 32
2103026 210302671203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني آشنایی با ماشین آلات پاکسازی 2 نظری 32
2103026 210302671204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني نگهداری و تعمیرات ماشین آلات 2 نظری 32
2103027 210302771201 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني شناخت و نگهداری دانه های روغنی 2 نظری 32
2103027 210302771202 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني فرآیند روغن کشی 2 نظری 32
2103027 210302771203 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني تصفیه و روغن 2 نظری 32
2103027 210302771204 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني کنترل کیفیت روغن خوراکی 2 نظری 32
2103027 210302771205 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني آزمون های کلاسیک 2 نظری 32
2103027 210302771106 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني کارگاه روغن کشی 1 کارگاهی 48
2103028 210302873201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني بیوشیمی 2 نظری 32
2103028 210302871202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني فرآیند تولید شیرینی و شکلات 2 نظری 32
2103028 210302873203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني ماشین آلات تولید شیرینی و شکلات 2 نظری 32
2103028 210302872204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني شیمی غذا  و تغذیه 2 نظری 32
2103028 210302871205 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني کنترل کیفیت 2 نظری 32
2103029 210302973201 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني مبانی نصب و راه اندازی آسانسور 2 نظری 32
2103029 210302971202 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني مبانی نصب و راه اندازی پله برقی 2 نظری 32
2103029 210302973203 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني شیمی عمومی و آنالیز مواد 2 نظری 32
2103029 210302971204 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني علم مواد 2 نظری 32
2103029 210302971205 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني مدارهای الکتریکی 2 نظری 32
2103029 210302971206 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني ریاضی کاربردی 2 نظری 32
2103030 210303071201 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني مواد اولیه صنایع کمپوت و کنسرو سازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103030 210303071202 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني فرآیند تولید صنایع کمپوت و کنسروسازی 2 نظری 32
2103030 210303071203 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني ماشین آلات خط تولید صنایع کمپوت و کنسروسازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103030 210303071204 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني شیمی مواد غذایی و کنترل کیفیت 2 نظری کارگاهی 16 48
2103031 210303171201 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني شیمی پلیمرها 2 نظری 32
2103031 210303171202 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103031 210303171203 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني مواد اولیه صنایع لاستیک 2 نظری 32
2103031 210303171204 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني اختلاط 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103031 210303171205 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني تکنولوژی پخت و آزمون 2 نظری 32
2103032 210303274201 صنعت  مهندسي فناوري طراحي و نقشه‌كشي صنعتي جبراني اصول نقشه و استاندارد 2 نظری 32
2103032 210303271202 صنعت  مهندسي فناوري طراحي و نقشه‌كشي صنعتي جبراني مبانی هندسه ترسیمی 2 نظری 32
2103032 210303271203 صنعت  مهندسي فناوري طراحي و نقشه‌كشي صنعتي جبراني هندسه مقدماتی 2 نظری 32
2103033 210303374201 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني کاربرد آمار و احتمالات در حمل و نقل 2 نظری 32
2103033 210303371202 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني مبانی طراحی هندسی راه های شهر و تقاطع ها 2 نظری 32
2103033 210303374203 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني مبانی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری 2 نظری 32
2103033 210303372204 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني مبانی مهندسی ترافیک و پروژه 2 نظری 32
2103034 210303473201 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103034 210303473202 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103034 210303471203 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103034 210303473204 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103034 210303473105 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني تکنولوژی قالب بندی و آماتور 1 کارگاهی 48
2103035 210303571201 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني رسم فنی 2 نظری 32
2103035 210303571202 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني نقشه برداری 2 نظری 32
2103035 210303571103 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني عملیات نقشه برداری 1 کارگاهی 48
2103035 210303571204 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني ژئودوزی 2 نظری 32
2103035 210303571105 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني عملیات ژئودوزی 1 کارگاهی 48
2103035 210303571206 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني فتوگرامتری 2 نظری کارگاهی 16 48
2103036 210303671201 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني فلوتاسیون 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103036 210303671202 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني فرسایش و دانه بندی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103036 210303671203 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني هیدرو متالوژی 2 نظری 32
2103036 210303671204 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني کانی و سنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103036 210303671205 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني شیمی تجزیه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103037 210303773201 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني مدارهای الکتریکی 1 2 نظری 32
2103037 210303773202 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني الکترونیک 2 نظری 32
2103037 210303773203 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني مدارهای منطقی 2 نظری 32
2103037 210303773204 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني ریزپردازنده ها 2 نظری 32
2103037 210303773205 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني سیستم های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی 2 نظری 32
2103038 210303871201 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني تحقیق در عملیات 1 2 نظری 32
2103038 210303871202 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني طرح ریزی تهسیلات 2 نظری 32
2103038 210303871203 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني برنامه ریزی و کنترل موجودی در سفارشات 1 2 نظری 32
2103038 210303871204 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103038 210303871205 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني اصول لجستیک و زنجیره تامین 2 نظری 32
2103039 210303971201 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103039 210303971202 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني متالورژی فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971203 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني متالورژی مکانیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971204 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني عملیات حرارتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971205 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني تکنولوژی ریخته گری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971206 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني تکنولوژی قالبگیری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103040 210304071201 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103040 210304071202 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني فیزیک عمومی 2 نظری 32
2103040 210304071203 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني شیمی عمومی 2 نظری 32
2103040 210304071204 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني اکولورژی 2 نظری 32
2103040 210304072205 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني آمار و احتمالات 2 نظری 32
2103041 210304174201 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103041 210304173202 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني فیزیک عمومی 2 نظری 32
2103041 210304173203 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني شیمی عمومی 2 نظری 32
2103041 210304172204 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني اکولوژی 2 نظری 32
2103041 210304171205 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني میکروبیولوژی عمومی 2 نظری 32
2103042 210304273301 صنعت مهندسي فناوري مخابرات ـ سوئيچ‌هاي شبكه ثابت جبراني اصول دیجیتال 3 نظری 48
2103042 210304273302 صنعت مهندسي فناوري مخابرات ـ سوئيچ‌هاي شبكه ثابت جبراني اصول مخابرات 3 نظری 48
2103042 210304273203 صنعت مهندسي فناوري مخابرات ـ سوئيچ‌هاي شبكه ثابت جبراني آشنایی با سیستم های مخابراتی 2 نظری 32
2103043 210304373201 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني اصول استخراج 2 نظری 32
2103043 210304374202 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني استخراج معادن پرواز 2 نظری 32
2103043 210304373203 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني ماشین های استخراج معادن 2 نظری کارگاهی 16 48
2103043 210304372204 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني نگهداری فضاهای معدنی 2 کارگاهی 96
2103043 210304371205 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني خدمات فنی در معادن 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103043 210304371206 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني کاربرد کامپیوتر در استخراج معدن 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103044 210304471201 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني مطالعه و شناخت بافتهای تاریخی و فرسوده 2 نظری کارگاهی 16 48
2103044 210304471202 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني زبان تخصصی 2 نظری 32
2103044 210304471303 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی معماری 2 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471304 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی شهرسازی 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471305 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی مرمت شهری 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471306 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471207 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی نهایی(پروژه) 2 کارگاهی 96
2103044 210304471208 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني فتوگرامتری شهری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103044 210304471209 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني آسیب شناسی بافتهای تاریخی و فرسوده 2 نظری کارگاهی 16 48
2103044 210304474210 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني مدیریت تشکیلات کارگاهی 2 نظری 32
2103045 210304571201 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني ماشین افزار یونیورسال 2 نظری 32
2103045 210304571202 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني تعمیرات ماشین های افزار یونیورسال 2 نظری 32
2103045 210304571203 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني الکتریسته صنعتی 2 نظری 32
2103045 210304573204 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني سیستمهای اندازه گیری 2 نظری 32
2103045 210304571205 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني سیستم های کنترل اتوماتیک 2 نظری 32
2103045 210304571206 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني نقشه خوانی کنترل 2 نظری 32
2103046 210304671201 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني مقاومت مصالح 1 2 نظری 32
2103046 210304671202 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني ماشین های کنترل عددی 2 نظری 32
2103046 210304671203 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني هیدرولیک و پنوماتیک 2 نظری 32
2103046 210304674204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني اجزای ماشین 1 2 نظری 32
2103046 210304671205 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني نصب، تعمیر و نگهداری ماشین افزار 2 کارگاهی 96
2103047 210304773201 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103047 210304771202 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني ترمودینامیک 2 نظری 32
2103047 210304771203 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103047 210304774204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني انتقال حرارت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103047 210304771205 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني مبانی برق 2 نظری 32
2103048 210304871201 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103048 210304872202 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني استاتیک و مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103048 210304872203 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني هیدرولیک 2 نظری 32
2103048 210304871204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني تکنولوژی موتورهای دیزل 2 نظری 32
2103049 210304971101 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو 1 کارگاهی 48
2103049 210304971202 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني استاتیک و مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103049 210304971203 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني تکنولوژی مولدهای قدرت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103049 210304971204 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني تکنولوژی شاسی و بدنه خودرو 2 نظری 32
2103049 210304971205 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني تکنولوژی انتقال قدرت 2 نظری 32
2103049 210304973106 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني عیب یابی سیستماتیک در خودرو 1 کارگاهی 48
2103050 210305073301 صنعت مهندسي فناوري مكانيك هواپيما جبراني ریاضی 2 3 نظری 48
2103050 210305073302 صنعت مهندسي فناوري مكانيك هواپيما جبراني فیزیک کاربردی 3 نظری 48
2103051 210305173201 صنعت مهندسي فناوري نساجي ـ چرم جبراني دباغی مقدماتی 2 نظری کارگاهی 16 48
2103051 210305173202 صنعت مهندسي فناوري نساجي ـ چرم جبراني تکمیل چرم و ایرادات تکمیل 2 نظری کارگاهی 16 48
2103051 210305171203 صنعت مهندسي فناوري نساجي ـ چرم جبراني مواد چرم سازی 2 نظری 32
2103052 210305272201 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103052 210305271202 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني فیزیک عمومی 2 نظری 32
2103052 210305271203 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني زبان تخصصی 2 نظری 32
2103052 210305271204 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني آیرودینامیک و مکانیک پرواز 2 نظری 32
2103053 210305371201 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103053 210305371202 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني متالورژی فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371203 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني متالورژی مکانیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371204 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني عملیات حرارتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371205 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني تکنولوژی ریخته گری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371206 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني تکنولوژی قالبگیری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103054 210305471301 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني مبانی رایانه و برنامه سازی 3 نظری 48
2103054 210305471202 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني زبان های برنامه نویسی 2 نظری کارگاهی 16 48
2103054 210305471203 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103054 210305471204 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني آناتومی انسان 2 نظری 32
2103054 210305471205 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني مقدمات بیومکانیک ورزشی 2 نظری 32
2103054 210305471206 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني تدوین جداول مسابقات فوتبال 2 نظری 32
2103054 210305471307 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني قوانین ومقررات فوتبال 3 نظری 48
2103054 210305474208 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني حرکات ورزشی اصلاحی 2 نظری 32
2103055 210305571201 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني رياضي عمومي 2 نظری 32
2103055 210305574202 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني فيزيك عمومي 2 نظری 32
2103055 210305571203 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني مدار الكتريكي 1 2 نظری 32
2103055 210305571204 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني ماشين الكتريكي 1 2 نظری 32
2103056 210305671301 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني ریاضی عمومی 3 نظری 48
2103056 210305671302 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني مدار الکتریکی (1) 3 نظری 48
2103056 210305671303 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني الکترونیک (1) 3 نظری 48
2103056 210305671204 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني مدار منطقی 2 نظری 32
2103057 210305771301 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني رياضي عمومي 1 3 نظری 48
2103057 210305772202 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني مدار الكتريكي 1 2 نظری 32
2103057 210305771103 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني كارگاه مدار الكتريكي 1 1 کارگاهی 48
2103057 210305771204 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني الكترونيك 1 2 نظری 32
2103057 210305771105 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني كارگاه الكترونيك 1 1 کارگاهی 48
2103057 210305775206 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني مدار منطقي 2 نظری 32
2103058 210305871301 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني رياضي عمومي 3 نظری 48
2103058 210305875302 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني فيزيك عمومي 3 نظری 48
2103058 210305871203 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103058 210305875204 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني استاتيك 2 نظری 32
2103058 210305875205 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني نقشه برداري 2 نظری 16
2103059 210305971201 صنعت مهندسي فناوري ایمنی مترو جبراني شناخت صنعت مترو 2 نظری 32
2103059 210305975302 صنعت مهندسي فناوري ایمنی مترو جبراني عوامل زیان آور محیط کار و اصول اندازه گیری 3 نظری کارگاهی 32 48
2103059 210305971303 صنعت مهندسي فناوري ایمنی مترو جبراني ایمنی ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی 3 نظری 48
2103060 210306071201 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني مبانی برق 2 نظری 32
2103060 210306071202 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني اندازه گیری الکتریکی و غیر الکتریکی 2 نظری 32
2103060 210306073103 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و غیر الکتریکی 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306073104 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني یاتاقان و روغنکاری 1 نظری 16
2103060 210306073105 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه یاتاقان و روغنکاری 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306073106 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني احتراق 1 نظری 16
2103060 210306073107 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه احتراق 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306071108 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني نقشه خوانی نیروگاه 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306072209 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني اصول الکترونیک 2 نظری 32
2103060 210306071110 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاهی 32
2103061 210306172301 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني رياضي عمومي 3 نظری 48
2103061 210306171302 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني فيزيك مكانيك 3 نظری 48
2103061 210306171303 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 3 نظری 48
2103061 210306171204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني سيستم هاي هيدروليك 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
2103061 210306171205 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني سيستم هاي پنيوماتيك 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
2103061 210306171206 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني برق صنعتي 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
2103061 210306171207 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني اصول سيستم هاي انتقال قدرت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103061 210306171208 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني اصول كاركرد  موتورهاي احتراق داخلي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103062 210306271101 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني شناخت و اطلاعات عمومی راه آهن 1 نظری 16
2103062 210306271202 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني شناسایی واگن 2 نظری کارگاهی 16 48
2103062 210306272203 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني مقررات عمومی حرکت 2 نظری 32
2103062 210306271204 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني آئین نامه علائم الکتریکی 2 نظری کارگاهی 16 48
2103062 210306273205 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني انبارداری و تخلیه و بارگیری 2 نظری 32
2103063 210306371101 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني جغرافیای راه آهن و اطلاعات عمومی 1 نظری 16
2103063 210306371202 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني مقررات عمومی حرکت آئین نامه علامات خطی 2 نظری 32
2103063 210306371103 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني واگن و نیروی کشش در جریه و عملیات 1 نظری 16
2103063 210306371104 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني ایمنی و سوانح در راه آهن 1 نظری 16
2103063 210306371105 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني ارتباطات و علائم الکتریکی در راه آهن 1 نظری 16
2103063 210306371206 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103064 210306471201 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103064 210306471202 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103064 210306471203 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني نقشه برداری 2 نظری کارگاهی 16 48
2103064 210306471204 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103064 210306471205 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني زمین شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103065 210306571201 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني مدارهای الکتریکی 1 2 نظری 32
2103065 210306571202 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني الکترونیک 2 نظری 32
2103065 210306571203 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني مدارهای منطقی 2 نظری 32
2103065 210306571204 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني ریزپردازنده ها 2 نظری 32
2103065 210306571205 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني سیستم های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی 2 نظری 32
2103066 210306671301 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني ریاضی عمومی 3 نظری 48
2103066 210306671302 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني مدارهای الکتریکی 3 نظری 48
2103066 210306671203 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني اصول سیستم های قدرت 2 نظری 32
2103066 210306674204 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني مبانی ماشین های الکتریکی 2 نظری 32
2103066 210306673205 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني اصول فشار قوی و عایق ها 2 نظری 32
2103067 210306772301 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني ریاضی عمومی 3 نظری 48
2103067 210306772302 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني مدارهای الکتریکی 3 نظری 48
2103067 210306772203 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني اصول سیستم های قدرت 2 نظری 32
2103067 210306771204 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني مبانی ماشین های الکتریکی 2 نظری 32
2103067 210306771205 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني اصول فشار قوی و عایق ها 2 نظری 32
2103068 210306872201 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني آمار و احتمالات 2 نظری 32
2103068 210306871202 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني موازنه مواد و انرژی 2 نظری 32
2103068 210306873203 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني مواد اولیه سیمان 2 نظری 32
2103068 210306875204 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني استاندارد سیمان و بتن 2 نظری 32
2103068 210306871105 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني آزمایشگاه شیمی فیزیک سیمان 1 کارگاهی 64
2103068 210306873206 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني فناوری مواد اولیه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103068 210306874307 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني فناوری کلینکر سیمان 3 نظری کارگاهی 32 48
2103068 210306873208 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني مبانی کنترل هیدرولیک و پنوماتیک 2 نظری کارگاهی 16 48
2103068 210306871209 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني کنتر PLC و ازمایشگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103069 210306972201 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103069 210306971202 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103069 210306971203 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني نقشه برداری 2 نظری کارگاهی 16 48
2103069 210306971204 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103069 210306974205 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني زمین شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103070 210307071201 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني ترسيم فني معماری 2 آزمایشگاهی 64
2103070 210307074302 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني هندسه مناظرومرایا 3 نظری 48
2103070 210307072203 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني عناصر و جزئيات ساختماني 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103070 210307072204 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درمعماری 2 کارگاهی 96
2103070 210307072305 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني تمرينهاي معماري 3 نظری آزمایشگاهی 16 96
2103071 210307172201 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني زمین شناسی عمومی 2 نظری 32
2103071 210307173202 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني کاربرد عکس های هوایی و دورکاوی(1) 2 نظری کارگاهی 16 64
2103071 210307171203 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني هواشناسی 2 نظری 32
2103071 210307171204 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني هیدروژئولوژی 2 نظری 32
2103072 210307274301 صنعت  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری جبراني میکروبیولوژی عمومی و آزمایشگاه 3 نظری کارگاهی 32 48
2103072 210307271202 صنعت  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری جبراني شناخت گندم 2 نظری کارگاهی 16 48
2103072 210307274303 صنعت  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری جبراني شیمی مواد غذایی 3 نظری 48
2103073 210307371201 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني زمین شناسی عمومی 2 نظری 32
2103073 210307374202 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني کاربرد عکس های هوایی و دورکاوی(1) 2 نظری کارگاهی 16 64
2103073 210307371203 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني هواشناسی 2 نظری 32
2103073 210307374204 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني هیدروژئولوژی 2 نظری 32
2103074 210307471201 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103074 210307474202 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103074 210307471203 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني هیدرولوژی 2 نظری 32
2103074 210307474204 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103075 210307571201 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103075 210307571202 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103075 210307572203 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني هیدرولوژی 2 نظری 32
2103075 210307572204 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103076 210307673301 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني مدارهای الکتریکی (1) 3 نظری 48 0
2103076 210307672202 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني ماشین های الکتریکی 2 نظری 32 0
2103076 210307672203 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني شناخت وسایل و تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 2 نظری 32 0
2103076 210307672204 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني مقدمات علوم پایه آزمایشگاهی 2 نظری 32 0
2103076 210307673105 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني کارگاه کامپیوتر نرم افزارهای کاربردی 1 کارگاهی 0 48
2103077 210307771101 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني کارگاه شبکه های کامپیوتری 1 کارگاهی 48
2103077 210307771202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني مبانی ویدیو 2 نظری 32
2103078 210307874101 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- رسانه( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني کارگاه شبکه های کامپیوتری 1 کارگاهی 48
2103078 210307871202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- رسانه( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني مبانی ویدیو 2 نظری 32
2103079 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني هواشناسی عمومی 3 نظری 48
2103080 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني کدهاو روشهای دیدبانی هواشناسی سطح زمین 2 نظری 32
2103081 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني کارگاه دیدبانی هواشناسی سطح زمین وجو بالا 1 کارگاهی 64
2103082 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني تجهیزات هواشناسی سطح زمین 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103083 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني اندازه گیریهای ویژه در هواشناسی 2 نظری 32
2103084 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني کارگاه تجهیزات هواشناسی سطح زمین و جو بالا 1 کارگاهی 64
2103085 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني ارسال داده ها در هواشناسی 1 کارگاهی 48
3104001 310400174101 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 نظری 16
3104001 310400171102 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني عملیات سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 کارگاهی 48
3104001 310400174203 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني مساحی و نقشه برداری 2 نظری 32
3104001 310400171104 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني عملیات مساحی و نقشه برداری 1 کارگاهی 48
3104002 310400274201 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست 2 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400271202 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني مرتع و مرتع داری 2 نظری کارگاهی 16 48
3104002 310400274303 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني درختان و درختچه های ایران 3 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400271304 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني نقشه برداری، نقشه خوانی و موقعیت یابی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400274205 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني بهره برداری از منابع طبیعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104003 310400371201 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني استاتیک 2 نظری 32
3104003 310400374302 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني مکانیک سیالات و هیدرولیک 3 نظری 48
3104003 310400371103 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک 1 کارگاهی 48
3104003 310400371104 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني سازه‌های انتقال و توزیع آب 1 نظری 16
3104003 310400372105 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني عملیات سازه‌های انتقال و توزیع آب 1 کارگاهی 48
3104003 310400372106 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 نظری 16
3104003 310400373107 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني عملیات سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 کارگاهی 48
3104004 310400472201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني تولید نهال و نشا در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400472102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات تولید نهال و نشا در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104004 310400472203 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني پرورش انواع سبزی و میوه در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400473104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات پرورش انواع سبزی و میوه در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104004 310400471205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني پرورش گياهان زينتي در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400471106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات پرورش گياهان زينتي در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104005 310400574201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني خاکشناسی 2 نظری 32
3104005 310400571202 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني آبیاری 2 نظری 32
3104005 310400574203 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني باغبانی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104005 310400571204 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني هوا و اقلیم شناسی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674301 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني گیاه شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104006 310400671202 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني اصول باغبانی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674303 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني گلکاری 3 نظری کارگاهی 32 48
3104006 310400671204 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني ازدیاد گیاهان زینتی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني اصول تغذیه گیاهان زینتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104007 310400771201 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني تغذیه اسب 2 نظری 32
3104007 310400774202 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني پرورش و نگهداری اسب و سایر تک سمیان 2 نظری 32
3104007 310400771103 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني تکنیک های کاربردی در پرورش اسب 1 کارگاهی 64
3104007 310400771204 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های تک سمیان 2 نظری 32
3104007 310400771105 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني کارگاه بهداشت و پیشگیری از بیماری های تک سمیان 1 کارگاهی 48
3104008 310400871201 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني تغذيه طيور 2 نظری 32
3104008 310400871102 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات تغذيه طيور 1 کارگاهی 64
3104008 310400871203 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني اصول بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي طيور 2 نظری 32
3104008 310400871104 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني كارگاه بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي طيور 1 کارگاهی 48
3104008 310400873105 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني پرورش جوجه گوشتي 1 نظری 16
3104008 310400872106 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات پرورش جوجه گوشتي 1 کارگاهی 64
3104008 310400872107 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني پرورش مرغ تخمگذار 1 نظری 16
3104008 310400871108 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات پرورش مرغ تخمگذار 1 کارگاهی 64
3104009 310400975201 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400971102 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني آزمایشگاه میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی 1 نظری
3104009 310400974203 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني شیمی گوشت و فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400971204 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني تکنولوژی تولیدگوشت 2 نظری 32
3104009 310400974105 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني کارگاه تکنولوژی تولیدگوشت 1 نظری
3104009 310400971206 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني تکنولوژیزتولید فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400974107 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني کارگاه تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی 1 نظری
3104010 310401071201 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني خاك‌شناسي عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104010 310401074302 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني اصول زراعت و باغبانی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104010 310401071203 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني تجهيزات در گياه پزشكي 2 نظری کارگاهی 16 48
3104011 310401174101 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني رابطه آب، خاك و گياه 1 نظری 16
3104011 310401171102 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني آزمایشگاه رابطه آب، خاك و گياه 1 آزمایشگاهی 32
3104011 310401172103 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني روش­ها و ماشين‌هاي آبياري تحت فشار 1 نظری 16
3104011 310401172104 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني کارگاه ماشين‌هاي آبياري تحت فشار 1 کارگاهی 48
3104012 310401272101 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 1 نظری 16
3104012 310401272202 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 2 کارگاهی 96
3104012 310401272203 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 2 نظری 32
3104012 310401272104 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 1 کارگاهی 48
3104013 310401372101 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 1 نظری 16
3104013 310401371202 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 2 کارگاهی 96
3104013 310401372203 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 2 نظری 32
3104013 310401372104 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 1 کارگاهی 48
3104013 310401373205 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کاربرد و مکانیزاسیون کشاورزی 2 نظری 32
3104014 310401471201 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني حفاظت آب و خاک 2 نظری کارگاهی 16 48
3104014 310401473202 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني هیدرولوژی عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104014 310401472303 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني زمین شناسی و ژئومرفولوژی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104014 310401472304 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني احیای بیولوژیک و مکانیک حوزه آبخیزی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104014 310401472205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني کاتوگرافی و تفسیر عکسهای هوایی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572201 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول زراعت در مناطق خشك و نيمه خشك 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572202 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول باغباني 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572203 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول دامپروري 2 نظری 32
3104015 310401572204 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول مرتعداري 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401573205 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول آبياري 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401571206 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني كليات هوا و اقليم شناسي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104016 310401674201 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني مباني و اکولوژي 2 نظری 32
3104016 310401671202 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني خاکشناسي عمومي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104016 310401674303 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني توليد بذر و نهال درختان جنگلي 3 نظری کارگاهی 32 48
3104016 310401671304 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني اصول جنگل کاري و کاربرد ماشين آلات جنگل کاري 3 نظری کارگاهی 32 48
3104016 310401674205 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني احداث و نگهداري پارک هاي جنگلي 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401771201 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401771202 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني مرتع و مرتع داری 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401774303 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني درختان و درختچه های ایران 3 نظری کارگاهی 32 48
3104017 310401771304 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني نقشه برداری، نقشه خوانی و موقعیت یابی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104017 310401774205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني بهره برداری از منابع طبیعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104018 310401871101 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني شناسايي گياهان مرتعي 1 نظری 16
3104018 310401874102 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني آزمایشگاه شناسايي گياهان مرتعي 1 کارگاهی 48
3104018 310401871103 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني مرتعداري 1 نظری 16
3104018 310401874104 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني عملیات مرتعداري 1 کارگاهی 48
3104018 310401871205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني اصلاح و توسعه مراتع 2 نظری 32
3104018 310401875106 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني عملیات اصلاح و توسعه مراتع 1 کارگاهی 48
3104019 310401971201 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني تغذیه دام 2 نظری 32
3104019 310401974202 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های گاو 2 نظری 32
3104019 310401971103 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات بهداشت و پیشگیری از بیماری های گاو 1 کارگاهی 48
3104019 310401974204 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني پرورش گاوشیری 2 نظری 32
3104019 310401973105 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات پرورش گاوشیری 1 کارگاهی 64
3104019 310401972106 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني پرواربندی 1 نظری 16
3104019 310401972107 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات پرواربندی گاو 1 کارگاهی 48
3104020 310402071201 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني اصول پرورش زنبور عسل 2 نظری 32
3104020 310402074102 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني عملیات پرورش زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104020 310402071103 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني بهداشت،بیماری ها و آفات زنبور عسل 1 نظری 16
3104020 310402074104 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني آزمایشگاه بهداشت،بیماری ها و آفات زنبور عسل 1 آزمایشگاهی 48
3104020 310402071105 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کاربرد تجهیزات تولید و فراوری محصولات زنبور عسل 1 نظری 16
3104020 310402074106 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کارگاه تجهیزات تولید و فراوری محصولات زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104020 310402073207 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني فراوری و کنترل کیفیت محصولات زنبور عسل 2 نظری 32
3104020 310402072108 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کارگاه فراوری و کنترل کیفیت محصولات زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104021 310402172301 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني خاک شناسی عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104021 310402173302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104021 310402172203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني شناخت و کاربرد تراکتور 2 نظری کارگاهی 16 48
3104022 310402272201 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني گياه‌شناسي عمومی (مرفولوژی- فیزیولوژی- رده بندی) 2 نظری 32
3104022 310402271102 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني عملیات گياه‌شناسي عمومی (مرفولوژی- فیزیولوژی- رده بندی) 1 کارگاهی 48
3104022 310402274203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني زراعت عمومی 2 نظری 32
3104022 310402271104 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني عملیات زراعت عمومی 1 کارگاهی 48
3104022 310402274105 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني شناخت وکاربرد ماشین های زراعی 1 نظری 16
3104022 310402271106 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني کارگاه شناخت وکاربرد ماشین های زراعی 1 کارگاهی 48
3104023 310402374201 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت- تولید ذرت جبراني گیاهشناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104023 310402372302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت- تولید ذرت جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104023 310402371203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت- تولید ذرت جبراني ماشین­های کشاورزی (تراکتور و كاربرد آن) 2 نظری کارگاهی 16 48
3104024 310402471301 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني خاك‌شناسي عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104024 310402472302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104024 310402473203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني شناخت و کاربرد تراکتور 2 نظری کارگاهی 16 48
3104025 310402573201 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني شناخت گیاهان دارویی (1) 2 نظری 32
3104025 310402572102 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني عملیات شناخت گیاهان دارویی (1) 1 کارگاهی 48
3104025 310402573203 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني زراعت خصوصي گياهان دارويي (1) 2 نظری 32
3104025 310402573104 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني عمليات زراعت خصوصي گياهان دارويي (1) 1 کارگاهی 48
3104025 310402572205 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني بهره‌برداري از گیاهان دارویی (1) 2 نظری 32
3104025 310402573106 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني عملیات بهره‌برداري از گیاهان دارویی (1) 1 کارگاهی 48
3104026 310402671301 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني میکروبیولوژی عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104026 310402675202 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني شیمی مواد غذایی 2 نظری 32
3104026 310402671203 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني اصول مهندسی صنایع غذایی 2 نظری 32
3104026 310402671304 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني اصول تبدیل و نگهداری مواد غذایی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104027 310402774301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جبراني اصول تكثير و پرورش ماهي 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104027 310402771202 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104028 310402875301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني روش‌هاي صيد آبزيان 3 نظری کارگاهی 32 48
3104028 310402871302 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني شناخت مواد و ابزار صيادي 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104028 310402875203 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104029 310402971301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی جبراني عمل آوري فرآورده‌هاي شيلاتي 3 نظری کارگاهی 32 48
3104029 310402975202 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104030 310403071201 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني ميكروبيولوژي شير و فرآورده‌هاي لبني 2 نظری 32
3104030 310403074102 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني آزمايشگاه ميكروبيولوژي شير و فرآورده‌هاي لبني 1 آزمایشگاهی 48
3104030 310403071203 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني شيمي شير و خصوصيات فيزيكوشيميايي فرآورده‌هاي لبني 2 نظری 32
3104030 310403075204 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني تكنولوژی تولیدشير 2 نظری 32
3104030 310403071105 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني كارگاه تكنولوژی تولیدشير 1 کارگاهی 64
3104030 310403071106 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني اصول كنترل كيفيت شير و محصولات لبني 1 نظری 16
3104030 310403075107 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني آزمايشگاه اصول كنترل كيفيت شير و محصولات لبني 1 آزمایشگاهی 48
3104031 310403171101 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني کارتوگرافی 1 نظری 16
3104031 310403174102 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات کارتوگرافی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171103 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني خاكشناسي 1 نظری 16
3104031 310403174104 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات خاگ شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171105 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني زمين شناسي و ژئومورفولوژی 1 نظری 16
3104031 310403175106 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات زمين شناسي و ژئومورفولوژی 1 کارگاهی 48
3104031 310403171107 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني هوا و اقلیم شناسی 1 نظری 16
3104031 310403174108 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات هوا و اقلیم شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171309 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني ریاضی و آمار 3 نظری 48
3104032 310403274201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني گياه‌شناسي 2 نظری 32
3104032 310403274102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني آزمايشگاه گياه‌شناسي 1 آزمایشگاهی 32
3104032 310403271103 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني باغباني 1 نظری 16
3104032 310403272104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني عمليات باغباني 1 کارگاهی 48
3104032 310403271205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني ميوه‌كاري 2 نظری 32
3104032 310403272106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني عملیات ميوه‌كاري 1 کارگاهی 48
3104033 310403373101 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني خاک شناسی 1 نظری 16
3104033 310403371102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني آزمایشگاه خاک شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104033 310403371103 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني باغبانی 1 نظری 16
3104033 310403373104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني عملیات باغبانی 1 کارگاهی 48
3104033 310403371105 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني چای کاری (1) 1 نظری 16
3104033 310403371106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني عملیات چای کاری (1) 1 کارگاهی 48
3104033 310403371107 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني  فناوری پس از برداشت چای 1 کارگاهی 48
3104033 310403371108 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني کنترل آفات چای 1 نظری 16
3104034 310403473301 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني ماشین آلات و تاسیسات خط تولید خوراک دام 3 نظری کارگاهی 32 48
3104034 310403473202 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني اصول تغذیه دام 2 نظری 32
3104034 310403471303 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني بیوشیمی مواد غذایی 3 نظری کارگاهی 32 48
3103001 310300171201 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني ميكروب شناسي عمومي (باكتري، قارچ، ويروس) 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103001 310300171102 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني بيوشيمي عمومي 1 نظری 16
3103001 310300171103 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني مقدمات فيزيولوژي و تشريح 1 نظری 16
3103001 310300171204 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني انگل شناسي عمومي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103001 310300171105 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني آشنايي با داروهاي دامپزشكي 1 نظری 16
3103001 310300173106 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني حفظ، نگهداري و كار با تجهيزات و مواد آزمايشگاهي 1 نظری 16
3103002 310300275101 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني مقدمات تشریح و فیزیولوژی 1 نظری 16
3103002 310300275102 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني بیوشیمی عمومی 1 نظری 16
3103002 310300271203 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني انگل‌شناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103002 310300281204 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني میکروب شناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103002 310300291105 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني آشنایی با داروهای دامپزشکی 1 نظری 16
3103002 3103002101106 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني حفظ و نگهداری و کار با تجهیزات آزمایشگاهی 1 نظری 16
3103003 310300371201 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني رياضي مقدماتي 2 نظری 32
3103003 310300371202 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني آمار مقدماتي 2 نظری 32
3103003 310300371203 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني مباني سازمان و مديريت 2 نظری 32
3104036 310403682201 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  بيابان زايي وكنترل آن 2 نظری 32 ـ
3104036 310403691202 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  زمين شناسي و  ژئومرفولوژي 2 نظری 32
3104036 3104036102103 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  عمليات زمين شناسي وژئومرفولوژي 1 کارگاهی 48
3104036 3104036112104 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني حفاظت آب و خاك 1 نظری 16
3104036 3104036122105 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني عمليات حفاظت آب وخاك 1 کارگاهی 48
3104036 3104036131206 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني اكولوژي 2 نظری 32
3104037 310403772301 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني مباني بسته‌بندي 3 نظری 48
3104037 310403772302 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104037 310403771303 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني اصول نگهداري مواد غذايي 3 نظری 48
4103001 410300172201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني اصول آشپزی 2 نظری 32
4103001 410300171202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني شناخت و آماده سازی مواد اولیه در آشپزی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103001 410300172103 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني عملیات آشپزی کلاسیک ایران 1 آزمایشگاهی 32
4103001 410300172104 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني عملیات آشپزی مدرن 1 آزمایشگاهی 32
4103001 410300172205 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني جامعه و غذا 2 نظری 32
4103002 410300281201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103002 410300292202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103002 4103002102203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني اصول و مبانی بازاریابی 2 نظری 32
4103002 410300271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103003 410300372201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني منبت و کنده کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103003 410300372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103003 410300372203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني چوب و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103003 410300371204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300473201 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني شیشه گری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300472202 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103004 410300471203 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني صنایع آبگینه و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300471204 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103005 410300571201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني تاریخچه انیمیشن در ایران و جهان 2 نظری 32
4103005 410300572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103005 410300573203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني داستان نویسی 2 نظری 32
4103005 410300573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني تکنیک های انیمیشن 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300675201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني تجوید قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300673203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني عربی(صرف – نحو) 2 نظری 32
4103006 410300673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103007 410300773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني مقدمات تکنولوژی آموزشی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103007 410300772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی 2 نظری 32
4103007 410300773203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103007 410300771204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني جامعه شناسی فرهنگی 2 نظری 32
4103008 410300875201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103008 410300873202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103008 410300873203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني مواد شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103008 410300873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103009 410300972201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103009 410300972302 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني فنون چاپ 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
4103009 410300973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني فنون صحافی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103009 410300973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103010 410301072201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103010 410301072202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني مواد شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103010 410301073203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني اصول کتابداری 2 نظری 32
4103010 410301072204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني فرم بندی و صفحه آرایی 2 آزمایشگاهی 64
4103010 410301073205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني  اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301172203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103011 410301173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103012 410301273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103012 410301273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني  اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103012 410301272203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103012 410301273204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103013 410301373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103013 410301373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103013 410301373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103013 410301373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301472202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103014 410301472203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301472204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103015 410301572203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني اصول ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103017 410301772201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301872201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301871202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301972201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301972202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103021 410302172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني تاریخ هنر ایران و جهان 2 نظری 32
4103021 410302171202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني سبک های ملی و بین المللی مبلمان 2 نظری 32
4103021 410302173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني مبانی هنر های تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103021 410302171204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني هندسه فضایی و پرسپکتیو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103022 410302273201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103022 410302272202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني عکاسی دیجیتال پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103022 410302275203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني کادربندی در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103022 410302273204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103023 410302375201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني مجموعه سازی منابع(انتخاب – تهیه و سفارش) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني سازماندهی اطلاعات (فهرست نویسی و آماده سازی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302375203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني سازمان دهی اطلاعات (رده بندی دیویی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني مرجع شناسی عمومی (عربی – فارسی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103024 410302475201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103024 410302472202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103024 410302475203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103024 410302473204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103025 410302575201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103025 410302572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103025 410302575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103025 410302573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103026 410302675201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103026 410302672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103026 410302672203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103026 410302672204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103027 410302773201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103027 410302771202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103027 410302771203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103027 410302775204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103028 410302871201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103028 410302871202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103028 410302871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103028 410302875204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103029 410302971201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302973202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302971203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103030 410303073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103030 410303073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103030 410303071203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103030 410303073104 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني اصول و روش های ترجمه 1 نظری 16
4103031 410303173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103031 410303173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103031 410303171203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103031 410303173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني اصول و روش های ترجمه 2 نظری 16
4103032 410303273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103032 410303273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103032 410303271203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103032 410303273204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103033 410303373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103034 410303471203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303571201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103035 410303571203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303571204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103037 410303781201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني شناخت خدمات صنعت گردشگری 2 نظری 32
4103037 410303791202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103037 4103037101203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی 2 نظری 32
4103037 4103037113204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني محاسبه نرخ و صدور بلیط 2 نظری کارگاهی 16 48
4103038 4103038121201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني شناخت خدمات صنعت گردشگری 2 نظری 32
4103038 4103038131202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 2 نظری 16
4103038 4103038143203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول فرانت آفیس 2 نظری 16
4103038 4103038151204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول خانه داری 2 نظری 16
4103038 4103038161205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول پذیرایی 2 نظری 16
4103038 4103038173206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول آشپزی 2 نظری 16
4103038 4103038183207 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
4103039 4103039191201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103039 410303971202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103039 410303972203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني تاریخ هنر 2 نظری 32
4103039 410303972204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103040 410304073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني تنظیم شرایط محیطی ( نور و صدا ) 2 نظری 32
4103040 410304073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني تنظیم شرایط اقلیمی (تأسیسات مکانیکی ) 2 نظری 32
4103040 410304073203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني انسان ، طبیعت ، معماری داخلی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103040 410304071204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103041 410304173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني تنظیم شرایط محیطی 2 نظری 32
4103041 410304173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني طراحی معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103041 410304172203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني تمرین های معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103041 410304172204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103042 410304271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني تنظیم شرایط محیطی 2 نظری 32
4103042 410304273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني طراحی معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103042 410304273203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني تمرین های معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103042 410304271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103043 410304371204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103044 410304473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني سرایش و تربیت شنوایی 4 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103044 410304473202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني پیانوی عمومی 4 2 نظری کارگاهی 16 48
4103044 410304473203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني هارمونی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
4103044 410304471204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني آشنایی با تاریخ موسیقی ایران 2 نظری 32
4103045 410304573201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103045 410304572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103045 410304575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103045 410304573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304672201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304675202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103046 410304673203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304775203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103047 410304773204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103048 410304873201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103048 410304873202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103048 410304871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103048 410304871204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني پرسپکتیو حجم و رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103049 410304973201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103049 410304973202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103049 410304973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103049 410304973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103050 410305073201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني مباني هنرهاي تجسمي 2 نظری کارگاهی 16 48
4103050 410305073202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني طراحي پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103050 410305073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني نقاشي از طبيعت بي جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103050 410305073204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني پرسپکتیو حجم رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103051 410305173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103051 410305173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني تاریخ هنر 2 نظری 32
4103051 410305173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
4103051 410305171204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305275202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305275203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305272204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305272205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305371203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305373205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103054 410305473201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني آشنایی با صنعت زیورآلات 2 نظری 32
4103054 410305471202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری 32
4103054 410305472203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني کارگاه طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103054 410305473204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني نرم افزارهای کاربردی رایانه 2 آزمایشگاهی 64
4103055 410305573201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني مجموعه سازي منابع : (انتخاب ، تهيه و سفارش) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305573202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني مرجع شناسي عمومي: (عربي – فارسي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305571203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني سازماندهي اطلاعات- (رده بندي ديويي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني سازماندهي اطلاعات( فهرست نويسي و آماده سازي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103056 410305673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103056 410305672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103056 410305675203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103056 410305673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103057 410305773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103057 410305772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103057 410305772203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103057 410305772204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305872201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305872202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103058 410305873203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103059 410305973201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103059 410305972202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103059 410305973203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103059 410305973204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103060 410306073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني مبانی هنرهای نمایشی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306072203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني دکور و صحنه آرایی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306073204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني زیبایی شناسی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103061 410306172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103061 410306173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني عکاسی دیجیتال  پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103061 410306173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني کاربرد کامپیوتر در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103061 410306173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103062 410306272202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني عکاسی  پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306272203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني کاربرد کامپیوتر در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306272204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني شناخت رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني اصول خبرنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103063 410306372203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306372204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103064 410306473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306471202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306473203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306471204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103065 410306572201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103066 410306673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306673202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306671203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103067 410306773201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني اصول آشپزی 2 نظری 32
4103067 410306771202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني شناخت و آماده سازی مواد اولیه در آشپزی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103067 410306772203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني عملیات آشپزی کلاسیک ایران 1 آزمایشگاهی 32
4103067 410306773204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني عملیات آشپزی مدرن 1 آزمایشگاهی 32
4103067 410306783205 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني جامعه و غذا 2 نظری 32
4103068 410306873201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني مباني هنرهاي تجسمي 2 نظری کارگاهی 16 48
4103068 410306871202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني طراحي پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103068 410306871203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني نقاشي از طبيعت بي جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103068 410306873204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني پرسپکتیو حجم و رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306972201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306973202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
4103069 410306972203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306971204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307071201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103070 410307075202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103070 410307073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307072204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307071205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني آناتومی عمومی 2 نظری 32
4103070 410307072206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني حرکات اصلاحی ورزشی 2 نظری 32
4103071 410307172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني اصول خبرنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103071 410307172202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103071 410307171203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103071 410307172204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307272201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103072 410307272202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103072 410307271203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103072 410307272204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني اصول و روش های ترجمه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103072 410307272205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307271206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني اصول و فنون تبلیغ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103072 410307273207 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني تجوید قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307271208 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307273209 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني عربی (صرف و نحو) 2 نظری 32
4103072 410307271210 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103072 410307271211 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103073 410307372201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني ساخت سردیس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103073 410307371202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103073 410307373203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني صنایع سنگی و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103073 410307371204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074731601 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني قلم زنی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074713202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103074 4103074711603 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني صنایع فلزی و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074711604 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني متره و برآورد 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني اصول فنی ساختمان پیشرفته 2 نظری 32
4103075 410307573203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني تعمیر و نگه داری ساختمان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني ساختار معماری سنتی ایران 2 نظری کارگاهی 16 48
4103076 410307673201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103076 410307673202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني براورد ارزش کار 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
4103076 410307673203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103076 410307673204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103077 410307773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103077 410307773202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103077 410307773203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني اصول و مبانی بازاریابی 2 نظری 32
4103077 410307773204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103078 410307873201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103078 410307873202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103078 410307871203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103078 410307873204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308071201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني نورپردازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني فیلم برداری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103082 410308271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني اصول و مبانی خوشنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103082 410308271202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني مبانی طرح و نقش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103082 410308271203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني خوشنویسی در هنر 2 نظری 32
4103082 410308271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني طراحی پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103001 110300171201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماي- پيشگيري از اعتياد جبراني مردم شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103001 110300171202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماي- پيشگيري از اعتياد جبراني جامعه شناسی فرهنگی 2 نظری 32
1103001 110300171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماي- پيشگيري از اعتياد جبراني روان شناسی اجتماعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103002 110300271201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103002 110300271202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني طراحی آموزشی 2 نظری 32
1103002 110300271203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103002 110300271204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني روان شناسی یادگیری 2 نظری 32
1103003 110300371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني  روان شناسي عمومي 2 نظری 32
1103003 110300371202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني کاربرد مددکاري اجتماعي در زندان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103003 110300373203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني کیفر شناسی و حقوق زندانیان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103003 110300371204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني آسیب شناسی روانی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103003 110300373205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني آمار کاربردی 2 نظری 32
1103004 110300471201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني آسیب شناسی اجتماعی 2 نظری 32
1103004 110300471202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني مددکاری اجتماعی کار بافرد(1) 2 نظری 32
1103004 110300471203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني مددکاری اجتماعی کار بافرد(2) 2 نظری 32
1103004 110300473204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني مددکاری اجتماعی کار با گروه 2 نظری 32
1103005 110300573201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل جبراني شناخت سازمان های امنیتی جهان و ساختار جامعه اطلاعاتی کشور 2 نظری 32
1103005 110300571302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل جبراني حفاظت اسناد و گفتار با رویکرد پدافند غیر عامل 3 نظری 48
1103005 110300573303 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل جبراني امنیت ارتباطات با رویکرد پدافند غیر عامل 3 نظری 48
1103006 110300673201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني فيزيولوژي ورزشي 2 نظری 32
1103006 110300673202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني اصول مربيگري و علم تمرين 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103006 110300673203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني آناتومي انساني 2 نظری 32
1103006 110300673204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني شناخت و اصول حركات تكواندو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103006 110300673105 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني اصول پالچاگي و كاربرد آن در مبارزه 1 نظری 16
1103006 110300673106 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني قوانين و مقررات و نحوه برگزاري مسابقات 1 نظری 16
1103006 110300673207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني مديريت و سازمان هاي ورزشي 2 نظری 32
1103007 110300773201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني جبراني ادبیات کودک، قصه گویی و نمایش خلاق 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103007 110300773202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني جبراني مبانی و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103007 110300773203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني جبراني روانشناسی رشد کودک 2 نظری 32
1103008 110300873301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حسابداري- حسابداري بانكي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103008 110300873302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حسابداري- حسابداري بانكي جبراني حسابداری شرکت های غیر دولتی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103008 110300873203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حسابداري- حسابداري بانكي جبراني حسابداری مالی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103009 110300973301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري –  حسابداري پروژه‌ها جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103009 110300973302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري –  حسابداري پروژه‌ها جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103009 110300973203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري –  حسابداري پروژه‌ها جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103010 110301073301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103010 110301073302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103010 110301073203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103011 110301173301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات صنعتي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103011 110301173302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات صنعتي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103011 110301173203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات صنعتي جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103012 110301273301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103012 110301273302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103012 110301273203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103013 110301373301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری –  حسابداري دولتي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103013 110301371302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری –  حسابداري دولتي جبراني حسابداری شرکت های غیر دولتی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103013 110301373203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری –  حسابداري دولتي جبراني حسابداری دولتی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103014 110301471301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري مالي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103014 110301471302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري مالي جبراني حسابداری شرکت های غیر دولتی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103014 110301471203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري مالي جبراني حسابداری مالی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103015 110301571301 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداري مالياتي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103015 110301571302 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداري مالياتي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103015 110301573203 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداري مالياتي جبراني حسابداری مالیاتی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103016 110301671301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری_ حسابرسي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103016 110301671302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری_ حسابرسي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103016 110301672203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری_ حسابرسي جبراني حسابداری مالی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103017 110301772201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني زبان تخصصي 1 2 نظری 32
1103017 110301771202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني مقاومت مواد و مصالح در برابر حريق و حادثه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103017 110301771203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني سيستمهاي اعلام واطفاء حريق 2 نظری 32
1103017 110301772204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني ايمني و بهداشت حرفه اي 1 2 نظری 32
1103017 110301771205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني رياضيات عمومی 2 نظری 32
1103017 110301771106 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني اصول آمار 1 نظری 16
1103017 110301771207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني اصول پيشگيري از حريق و  حوادث 2 نظری 32
1103017 110301771208 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني نقشه خوانی و نقشه کشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103018 110301871201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103018 110301871202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني اصول فقه 2 نظری 32
1103018 110301873203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني حقوق جزای عمومی (بزه و بزهکار) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103018 110301871304 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص) 3 نظری کارگاهی 32 48
1103019 110301971201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103019 110301971202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني حقوق اساسی 2 نظری 32
1103019 110301971203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني حقوق جزای عمومی 1 2 نظری کارگاهی 16 48
1103019 110301972204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني اصول فقه 2 نظری 32
1103020 110302072201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103020 110302072302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني حقوق مدنی 3(کلیات قراردادها) 3 نظری کارگاهی 32 48
1103020 110302071203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني حقوق تجارت 2 (شرکت های تجاری) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103020 110302071204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني حقوق جزای عمومی 3 2 نظری کارگاهی 16 48
1103021 110302171201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني حقوق مدنی 2 نظری 32
1103021 110302171102 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني کلیات حقوق ثبت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103021 110302171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني کلیات حقوق تجارت 2 نظری 32
1103021 110302171204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني کلیات حقوق جزا 2 نظری 32
1103021 110302171205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني مباحث فقهی 2 نظری 32
1103022 110302271201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103022 110302271302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني حقوق مدنی 3(کلیات قراردادها) 3 نظری کارگاهی 32 48
1103022 110302271203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني حقوق تجارت 2 (شرکت های تجاری) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103022 110302271204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني حقوق جزای عمومی 3 2 نظری کارگاهی 16 48
1103023 110302371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103023 110302372202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103023 110302372203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني جامعه شناسی خانواده 2 نظری 32
1103023 110302373204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني روان شناسی شخصیتی 2 نظری 32
1103024 110302472201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103024 110302472202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103024 110302472203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني جامعه شناسی خانواده 2 نظری 32
1103024 110302473204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني آسیب شناسی اجتماعی 2 نظری 32
1103025 110302572201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103025 110302572202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103025 110302572203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني آسیب شناسی اجتماعی 2 نظری 32
1103025 110302572204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني روان شناسی شخصیت 2 نظری 32
1103026 110302672201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني كمك­هاي اوليه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103026 110302671202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني مديريت بحران 2 نظری کارگاهی 16 48
1103026 110302671203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني آمار مقدماتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103026 110302672204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني مبانی جغرافیای طبیعی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103027 110302771201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني كمك­هاي اوليه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103027 110302771202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني مديريت بحران 2 نظری کارگاهی 16 48
1103027 110302771203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني آمار مقدماتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103027 110302772204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني مبانی جغرافیای طبیعی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302871201 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني كمك­هاي اوليه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302871202 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني مديريت بحران 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302871203 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني شناخت انواع سوانح 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302872204 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني مبانی جغرافیای طبیعی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103029 110302971201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني كليات  بيمه 2 نظری 32
1103029 110302971202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني قوانين ومقررات بيمه ای 2 نظری 32
1103029 110302971203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني ارزيابي و برآورد خسارت انواع بيمه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103029 110302971204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني آشنایی با پوشش هاي بيمه ای 2 نظری 32
1103030 110303071201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني كليات  بيمه 2 نظری 32
1103030 110303071202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني قوانين ومقررات بيمه ای 2 نظری 32
1103030 110303071203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني ارزيابي و برآورد خسارت انواع بيمه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103030 110303071204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني پوشش هاي بيمه ای 2 نظری 32
1103031 110303171201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني كليات  بيمه 2 نظری 32
1103031 110303171202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني قوانين ومقررات بيمه 2 نظری 32
1103031 110303171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني ارزيابي و برآورد خسارت انواع بيمه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103031 110303171204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني آشنايي با پوشش هاي بيمه 2 نظری 32
1103032 110303272201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103032 110303271202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني حقوق تعاون 2 نظری 32
1103032 110303271203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني روش های راه اندازی و توسعه تعاونی ها 2 نظری 32
1103032 110303271204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني حسابداری تعاونی 2 نظری 32
1103032 110303271205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني بهره برداری در تعاونی 2 نظری 32
1103033 110303371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني حفاظت پرسنلی 2 نظری 32
1103033 110303371202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني حفاظت گفتار 2 نظری 32
1103033 110303371203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني مبانی ضدجاسوسی 2 نظری 32
1103033 110303371204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني حفاظت اسناد و تاسیسات 2 نظری 32
1103034 110303473001 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي سامانه‌هاي اطلاعاتي جبراني نظری
1103035 110303571201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني اصول حسابداري 2 نظری 32
1103035 110303571202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني حقوق بانكي 2 نظری کارگاهی 16 48
1103035 110303571203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني بانکداری داخلی (1) 2 نظری 32
1103035 110303571204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني اصول بازاریابی 2 نظری 32
1103035 110303571205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني بانكداري بين المللي (1) 2 نظری 32
1103035 110303581206 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني كشاورزي عمومي 2 نظری 32
1103036 110303671201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی و بارگیری 2 نظری 32
1103036 110303671202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني سیستم های بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالا 2 نظری 32
1103036 110303671203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني برنامه ریزی حمل ونقل داخلی و بین المللی 2 نظری 32
1103036 110303671204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني حمل و نقل چند وجهی و کانتینری 2 نظری 32
1103037 110303771201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني زبان تخصصي 1 2 نظری 32
1103037 110303773202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني مقاومت مواد و مصالح در برابر حريق و حادثه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103037 110303773203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني سيستمهاي اعلام واطفاء حريق 2 نظری 32
1103037 110303773204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني ايمني و بهداشت حرفه اي 1 2 نظری 32
1103037 110303771205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني رياضيات عمومی 2 نظری 32
1103037 110303773106 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني اصول آمار 1 نظری 16
1103037 110303773207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني اصول پيشگيري و علل بروز و گسترش حريق 2 نظری 32
1103038 110303873201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك جبراني فیزیولوژی 2 نظری 32
1103038 110303873202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك جبراني آناتومی 2 نظری 32
1103038 110303873203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك جبراني بیوشیمی 2 نظری 32
1103039 110303973201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت سرمایه انسانی جبراني مباني سازمان و مديريت 2 نظری 32
1103039 110303971202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت سرمایه انسانی جبراني رياضي عمومي 2 نظری 32
1103041 110304173301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مبانی جمع آوری ، برآورد و پیوست اطلاعات 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103041 110304173202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مدار طرحریزی و هدایت جمع آوری اخبار 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مدار پرورش اخبار و انتشار اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني ترتیب نیروی دشمن و باز پرسی از زندانیان جنگی 2 نظری 32
1103041 110304171205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني حفاظت اسناد و تامین فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171206 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني بررسی منطقه عملیات و شناسایی محور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مراقبت و دیده بانی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171208 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني شناسایی و مراقبت و هواشناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171209 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني تفسیر عکس های هوایی و سنجش از دور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171210 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني اصول و قواعد اساسی در رزم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171211 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني ارکان ستاد 2 نظری 32
1103041 110304171212 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني پدافند غیر عامل 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103042 110304274201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني آناتومی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103042 110304271202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني فیزیولوژی انسانی 3 نظری 48
1103042 110304271204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني بیوشیمی عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني روش های مشاوره تغذیه 2 نظری 32
1103042 110304273206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني شیمی عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني زبان عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271308 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني فارماکولوژی 3 نظری 48
1103043 110304371301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني آناتومی عمومی 3 نظری 48
1103043 110304371202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني فیزیولوژی عمومی 2 نظری 32
1103043 110304371203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني میکروب شناسی عمومی 2 نظری 32
1103043 110304371204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني بهداشت عمومی 2 نظری 32
1103043 110304371105 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني کمک های اولیه 1 کارگاهی 48
1103043 110304371306 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني فارماکولوژی 3 نظری 48
1103044 110304471201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق اداری 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304471202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق تجارت 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304474203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق مدنی 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304472204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق جزای عمومی 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304472205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني ادله اثبات دعوی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103044 110304472206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني متون فقه 2 نظری 32 ـــ
1103045 110304572201 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني روانشناسی عمومی 2 نظری 32
1103045 110304571202 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
1103045 110304573203 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني فیزیولوژی عمومی 2 نظری 32
1103045 110304571304 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني آناتومی عمومی 3 نظری 48
1103046 110304671201 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني آناتومی عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103046 110304675202 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني فیزیولوژی انسانی 2 نظری 32
1103046 110304675303 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني روان شناسی ورزشی 2 نظری 32
1103046 110304673204 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني کمک های اولیه 1 کارگاهی 48
1103046 110304675105 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني مقدمات حرکت شناسی 2 نظری 32
1103046 110304675306 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني فارماکولوژی 3 نظری 48
1103047 110304775301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني اصول و  فنون حضور موثر در نمايشگاه ها 3 نظری کارگاهی 32 48
1103047 110304773302 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني اصول و فنون برگزاري نمايشگاه ها 3 نظری کارگاهی 32 48
1103047 110304773303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني اصول و فنون مديريت مراكز نمايشگاهي 3 نظری کارگاهی 32 48
1103047 110304775304 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني طراحي سالن نمايشگاه و غرفه 3 نظری کارگاهی 32 48
1103048 110304875201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني قوانین ومقررات کشورهای مقصد 2 نظری 32
1103048 110304875202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني جغرافیا وآداب اماکن زیارتی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103048 110304871203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني مبانی مدیریت 2 نظری 32
1103048 110304871104 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني آزمایشگاه زبان عربی 3 1 آزمایشگاهی 48
1103048 110304871105 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني آزمایشگاه زبان عربی 4 1 آزمایشگاهی 48
1103049 110304971201 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني افسر نگهبان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103049 110304974202 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی دفاعی (1) 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971203 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی جسمانی(1) 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971204 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني جمع آوری اطلاعات 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103049 110304971205 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني جمع آوری اطلاعات 2 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103049 110304971206 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی دفاعی 2 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971207 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی جسمانی (2) 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971208 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني رانندگی حرفه ای 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971201 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جاسوسی و ضد جاسوسی 2 نظری 32
1103049 110304971202 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني پلیس علمی 2 نظری 32
1103049 110304971203 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جرم شناسی 2 نظری 32
1103049 110304971204 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني حفاظت اماکن و تاسیسات 2 نظری 32
1103050 110305071101 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني روش تجزیه و تحلیل سیاسی 1 کارگاهی 48
1103050 110305071102 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني جریان شناسی سیاسی 1 نظری 16
1103050 110305071103 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني آشنایی با نظام بین الملل 1 نظری 16
1103050 110305071104 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني تاریخ تحولات سیلسی اجتماعی ایران 1 نظری 16
1103050 110305071105 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا 1 نظری 16
1103050 110305071206 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني مفاهیم و اصطلاحات علم سیاست 2 نظری 32
1103050 110305071107 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني تاریخ اندیشه سیاسی غرب 1 نظری 16
1103051 110305171201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني اصول و مبانی پست 2 نظری 32
1103051 110305171202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني قوانین و مقررات و فرآیند آماده سازی مراسلات پستی 2 نظری 32
1103051 110305171203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني قوانین و مقررات و فرآیند ارسال مراسولات 2 نظری 32
1103051 110305171204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني قوانین و مقررات و فرآیند توزیع مراسلات پستی 2 نظری 32
1103052 110305271201 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جاسوسی و ضد جاسوسی 2 نظری 32
1103052 110305271202 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني پلیس علمی 2 نظری 32
1103052 110305271203 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جرم شناسی 2 نظری 32
1103052 110305271204 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني حفاظت اماکن و تاسیسات 2 نظری 32
1103053 110305371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني جامعه شناسی شهری 2 نظری 32
1103053 110305371202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني اداره شهر 2 نظری 32
1103053 110305372203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني ساختار و تشکیلات شورای شهر 2 نظری 32
1103053 110305372204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني فرهنگ محله 2 نظری 32
1103053 110305371205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني حقوق شهروندی 2 نظری 32
1103054 110305471201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103054 110305471202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني حقوق جزای عمومی 2 نظری 32
1103054 11030547303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني کلیات حقوق جزای اختصاصی 3 نظری 48
1103054 11030547204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني حقوق اساسی 2 نظری 32
1103054 11030547305 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني حقوق مدنی 3 نظری 48
1103055 11030557301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني قوانین و مقررات بازار سرمایه (1) 3 نظری 48
1103055 11030557202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني مفاهیم بازار سرمایه 2 نظری 32
1103055 11030557303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني قوانین و مقررات بازار سرمایه (2) 3 نظری 48
1103055 11030557304 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني آشنایی با ابزارهای مالی 3 نظری کارگاهی 32 48
1103055 11030557205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني آشنایی با بازارها و نهاد های مالی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103055 11030557206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني سرمایه گذاری در اوراق بهادار 2 نظری 32
1103055 11030557207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103055 11030557208 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني کلیات علم اقتصاد 2 نظری 32
1103056 11030567201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني مبانی آرایش و پیرایش(جبرانی) 2 نظری 32
1103056 11030567202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني فیزیولوژی پوست و مو(جبرانی) 2 نظری 32
1103056 11030567203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني آناتومی چهره و سر(جبرانی) 2 16 48
1103056 11030567204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني بهداشت فردی و محیط کار(جبرانی) 2 نظری 32
1103056 11030567205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني روان شناسی رنگ(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني پیرایش مو1(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني فیزیولوژی پوست و مو(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني آناتومی چهره و سر(جبرانی) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103057 11030577204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني بهداشت فردی و محیط کار(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني کار با مواد شیمیایی(جبرانی) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103059 110305971201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني جامعه شناسی 2 نظری 32
1103059 11030597302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني ایمنی شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103059 11030597203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني تغذیه کاربردی 2 نظری 32
1103059 11030597204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني اپیدمیولوژی 2 نظری 32
1103060 11030607201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني جامعه شناسی 2 نظری 32
1103060 11030607302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني ایمنی شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103060 11030607203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني شیمی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103060 11030607204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني اپیدمیولوژی 2 نظری 32
1103061 11030617201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني جامعه شناسی 2 نظری 32
1103061 11030617302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني ایمنی شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103061 11030617203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني تغذیه کاربردی 2 نظری 32
1103061 11030617204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني اپیدمیولوژی 2 نظری 32
1103062 110306271301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني کلیات علم اقتصاد 3 نظری 48
1103062 110306271202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103062 110306271203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103062 110306271204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني روانشناسی عمومی 2 نظری 32
1103062 110306271205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني کلیات حقوق 2 نظری 32
1103062 110306271206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني آناتومی انسانی 2 نظری 32
1103062 110306271207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني آمارمقدماتی 2 نظری 32
1103062 11030627208 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني حرکات اصلاحی 2 نظری 32
1103063 11030637301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني کلیات علم اقتصاد 3 نظری 48
1103063 11030637202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103063 11030637203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103063 11030637204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني آناتومی انسانی 2 نظری 32
1103063 11030637205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني کلیات حقوق 2 نظری 32
1103063 11030637206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103063 11030637207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني آمارمقدماتی 2 نظری 32
1103063 11030637208 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني حرکات اصلاحی 2 نظری 32
1103064 11030647201 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني کلیات حقوق 2 نظری 32
1103064 11030647202 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني آناتومی انسانی 2 نظری 32
1103064 11030647203 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103064 11030647204 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103065 110306572301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103065 110306571202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103065 110306571203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103066 110306671301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103066 110306671202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103066 110306671203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103067 110306771301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103067 110306773202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103067 110306771203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103068 110306871301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103068 110306873202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103068 11030687203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103069 11030697301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103069 11030697202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103069 11030697203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103070 11030707201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103070 11030707202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
1103070 11030707203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني حقوق بانکی 2 نظری 32
1103070 11030707204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني بازاریابی بانکی 2 نظری 32
1103070 11030707205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني  آمار کاربردی 2 نظری 32
1103072 11030727201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني سازمان ووظایف گمرک 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103072 11030727302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني قانون امور گمرکی 3 نظری 48
1103072 11030727203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني اصول طبقه بندی کالا 2 نظری 32
1103072 11030727204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني قاجاق وتخلفات گمرکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103073 11030737201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق اساسی 1 2 نظری 32
1103073 11030737202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق بین الملل خصوصی 1 2 نظری 32
1103073 11030737203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق املاک 1 2 نظری 32
1103073 11030737204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق ثبت اسناد 2 نظری 32
1103073 11030737205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103073 11030737106 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق مدنی 1 1 نظری 16